Schutzstaffel (SS)

Samenwerking van SS-componenten binnen de Einsatzgruppen

Einsatzgruppen werden zowel in 1939 tijdens de aanval van Polen, als in 1941 tijdens het binnenvallen van de Sovjet-Unie ingezet. Het waren speciaal geformeerde eenheden binnen de SS die tot taak hadden om achter het front vijanden van het Rijk uit te schakelen, te executeren. Tijdens de inval van Polen hadden de Einsatzgruppen het vooral gemunt op de Poolse intelligentsia, maar in de Sovjet-Unie werden diverse politieke en raciale vijanden vermoord waaronder functionarissen van de communistische partij, politieke commissarissen van het Rode Leger, Joden, zigeuners en partizanen. De acties van Einsatzgruppen vormden het begin van de uiteindelijke uitroeiing van Joden, zigeuners en andere minderheden in de vernietigingskampen.

De Einsatzgruppen vielen onder het commando van het Reichssicherheitshauptamt, dat van 1939 tot 1942 onder leiding stond van Reinhard Heydrich. Uit diverse onderdelen binnen de SS werden mensen geworven om ingezet te worden binnen één van de Einsatzgruppen. In oktober 1941 werd Einsatzgruppe A als volgt bemand:

Administratief personeel18
Hulppolitie87
Vrouwelijk personeel13
Gestapo89
Tolken51
Kriminalpolizei41
Motorrijders172
Ordnungspolizei 133
Radiobedieners8
Sicherheitsdienst35
Telexisten3
Waffen-SS340

Maar niet alleen binnen de Einsatzgruppen werkten diverse SS- en politieorganisaties samen met een voor de nazi’s positief resultaat. De uitvoering van de Endlösung zou nooit door de SS alleen uitgevoerd kunnen zijn. Ook diverse onderdelen van de Duitse politie waren intensief betrokken bij de arrestatie, bewaking en deportatie van Joden en hun medewerking was onontbeerlijk voor het slagen van de plannen voor de Endlösung.

Definitielijst

Endlösung
Eufemistische term, letterlijk eindoplossing, waarbij met oplossing bedoeld werd de oplossing voor het Jodenprobleem zoals dat door de nationaal-socialisten was geconstateerd. De Endlösung zou uiteindelijk vorm krijgen in de pogingen van de nazi's om het gehele Joodse volk in Europa uit te roeien in speciaal daarvoor ingerichte vernietigingskampen.
nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.
Rode Leger
Leger van de Sovjetunie.
Sovjet-Unie
Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Leden van een Einsatzgruppe voeren hun afschuwelijke taak uit.

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-04-2005
Laatst gewijzigd:
18-03-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.