Schutzstaffel (SS)

De oprichting van de Sturmabteilung

Als net benoemde voorzitter van de NSDAP eiste Hitler dat zijn partij de beschikking kreeg over een eigen ordedienst. Het voornaamste doel van deze ordedienst moest het bewaken van partijleden en hun bijeenkomsten zijn. Op 4 november 1921 werd de Sturmabteilung (SA) opgericht. Deze organisatie kwam voort uit de Turn- und Sportabteilung, een paramilitaire sportclub die op haar beurt weer was ontstaan uit andere organisaties. Naast het bewaken van de partij en haar vertegenwoordigers hield de SA zich bezig met straatgevechten tegen politieke vijanden, pseudo-militaire oefeningen en het terroriseren van Joden en andere minderheden. Emil Maurice was de leider van de Turn- und Sportabteilung, maar toen de SA officieel werd opgericht werd hij opgevolgd door Hans Ulrich Klintzsche.

Hans Ulrich Klintzsche was een officier van de Brigade Ehrhardt. De Brigade Ehrhardt was een Freikorps samengesteld uit marineofficieren. In 1920 was deze organisatie betrokken bij de zogenaamde Kapp-putsch. De Brigade Ehrhardt trok in maart 1920 Berlijn binnen en installeerde de rechtse journalist Wolfgang Kapp als kanselier. Deze staatsgreep mislukte en de Brigade Ehrhardt werd verboden. De opname van de organisatie binnen de SA was echter een uitstekende mogelijkheid voor de mannen van de Brigade Ehrhardt om hun strijd tegen de Duitse regering in Weimar voort te zetten. De leiders van de SA ronselden een snel groeiend legertje bij elkaar waarin ook leden van andere voormalige Freikorpsen werden opgenomen. In de steden sloten vooral arbeiders zich aan bij de SA. Hun lidmaatschap was vooral een middel om te ontsnappen aan de verveling en de spanningen tijdens de economische crisis. Kameraadschap, alcohol en de straatgevechten tegen politieke tegenstanders maakte de SA voor hen aantrekkelijk.

Ernst Röhm, een Duitse legerofficier en veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, was tot 1934 één van de belangrijkste personen binnen de SA. Hoewel hij alleen van 1931 tot 1934 de leider van de SA was, had hij ook al voor die tijd al een grote invloed op het beleid van de organisatie. Ernst Röhm was een persoonlijke vriend van Adolf Hitler en hij was één van de weinigen die de NSDAP-leider aan mocht spreken met het kameraadschappelijke ‘du’. Als militair zag Röhm de SA als een leger waarmee hij uiteindelijk de macht over kon nemen in Duitsland. Hiervoor had hij echter wel de hulp nodig van de NSDAP en van Hitler die als populaire redenaar steeds meer aanhang kreeg onder het Duitse volk. Hitler had echter ook de hulp van Röhm als prominent gezicht en de SA als propagandaleger nodig. In tegenstelling tot Röhm zag hij de SA niet als de organisatie die de macht over moest nemen, maar slechts als een middel om aan de macht te komen. Deze tegenstrijdige belangen zouden later voor grote problemen binnen de partij zorgen.

Definitielijst

Brigade
Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
Freikorps
Duitse paramilitaire groepen die vlak na de Eerste Wereldoorlog opgericht werden vanuit voormalige frontsoldaten. Deze groepen werden veelal vernoemd naar hun commandant. Freikorpsen vormden de basis voor de latere Sturmabteilung (SA).
putsch
Staatsgreep, vaak gepaard gaand met het gebruik van geweld.
staatsgreep
Poging om met geweld de macht in de staat over te nemen.
Sturmabteilung
Semi-militaire afdeling van de NSDAP. Opgericht in 1922 ter beveiliging van bijeenkomsten en leiders van de NSDAP. Hun toenemende macht werd gebroken tijdens de "Nacht van de Lange messen" (29-30 juni 1934).

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Ernst Röhm, de belangrijkste persoon binnen de geschiedenis van de SA.


Leden van de SA marcheren door München in 1922.
(Bron: USHMM)

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-04-2005
Laatst gewijzigd:
18-03-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.