Schutzstaffel (SS)

De Stoßtrupp Adolf Hitler als vroege voorloper van de SS

Binnen de SA was de zogenaamde Stabswache verantwoordelijk voor de bescherming van Hitler en andere voorname partijleden. Hoewel Hermann Göring, één van Hitlers meest belangrijkste volgelingen, in 1923 de leiding had over de SA was de macht van Hitler over de organisatie niet onvoorwaardelijk. Binnen de SA was Röhm de informele leider en eigenlijk had hij meer macht dan de formele SA-leider Göring. Hoewel Röhm en Hitler nog steeds goed samenwerkten om hun gezamenlijke plannen te verwezenlijken, was het onzeker of Röhm en zijn SA pertinent de NSDAP en haar prominenten bleef ondersteunen en beschermen. Dit was de reden dat in mei 1923 de Stoßtrupp Adolf Hitler werd opgericht. Deze persoonlijke lijfwacht van Hitler vormde tevens de basis voor de ontwikkeling van de Schutzstaffel (SS).

De veelomvattende organisatie die de Schutzstaffel zou worden, was nog niet te herkennen in de Stoßtrupp Adolf Hitler. De Stoßtrupp werd opgericht op de kegelbaan van het café-restaurant Torbräu in München. In totaal waren tweeëntwintig NSDAP-leden bij elkaar geroepen door Josef Berchtold, een handelaar in schrijfwaren, en Julius Schreck, de plaatsvervangend penningmeester van de NSDAP. Twee andere aanwezigen waren Emil Maurice, de voormalig leider van de Turn- und Sportabteilung en Ulrich Graf, een slager en amateur-worstelaar. De twee laatst genoemde mannen zouden geruime tijd rondbrengen in de nabijheid van Hitler als zijn persoonlijke bodyguards. Emil Maurice werd later ook de chauffeur van Hitler. Hij werd echter ontslagen toen bleek dat hij een relatie had met Hitlers nichtje en geliefde Geli Raubal. Alle aanwezige mannen in café-restaurant Torbräu hadden het volgende gemeen: ze waren oorlogsveteranen en waren fanatieke aanhangers van Hitlers rechts-radicale politiek. Allemaal hadden ze zich bewezen tijdens de politieke knokpartijen in de bierhallen en straten van München.

De mannen richtten de Stoßtrupp op met als doel om Hitler te beschermen tegen onder andere politieke tegenstanders die regelmatig verschenen tijdens zijn toespraken in de bierhallen van München. Om zich te onderscheiden van de SA droegen de leden van de Stoßtrupp een pet met daarop een doodskopembleem. Deze doodskop was afgekeken van het Eerste Garde Reservepioniersregiment, een eenheid die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de frontlinies met vlammenwerpers werd ingezet. Al twee eeuwen eerder werd het doodskopembleem gebruikt door de Zwarte Huzaren van Frederik de Grote. Na de Eerste Wereldoorlog droegen ook leden van de Freikorpsen regelmatig helmen met daarop een doodshoofd. Het doodshoofd moest de vijand afschrikken en stond tevens voor doodsverachtende strijdlust en eindeloze loyaliteit aan de leider. Dit doodshoofd gaf dus aan dat men zijn leven wilde geven voor de leider en dat was precies waartoe de leden van de Stoßtrupp Adolf Hitler bereid waren.

Definitielijst

Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Manschappen van de Stoßtrupp Adolf Hitler in 1923.


Een wagen volbeladen met manschappen van de Stoßtrupp Adolf Hitler.

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-04-2005
Laatst gewijzigd:
18-03-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.