Schutzstaffel (SS)

De discipline van de SS en de chaos van de SA

Na haar oprichting was de SS qua ledenaantal volledig ondergeschikt aan de SA. De SS onderscheidde zich echter wel op andere wijze van de SA. De SA had in tegenstelling tot de SS geen selectiecriteria. Elke "Arische" Duitser die hield van een knokpartij en sympathiseerde met het nationaalsocialistische gedachtengoed was welkom bij de SA. Hierdoor bestond de organisatie voornamelijk uit mannen zonder discipline die grote hoeveelheden alcohol nuttigden als drijfveer voor hun gewelddadige optreden. In de Duitse bierhallen en cafés ontstond een bruine subcultuur waar vooral kameraadschap, alcohol en vechtpartijen centraal stonden. De gedisciplineerde SS’ers schuwden alcoholgebruik en hun drijfveer was vooral hun eer en trouw aan de Führer. Zij zagen de SA als 'lompenproletariaat’ en bij openbare vechtpartijen en drinkgelach waren SS’ers niet betrokken omdat dit tegen de autoritaire regels van de SS inging. Op de geringste overtreding van het SS-reglement stond een geldboete of ontslag uit dienst.

Zeker in de beginjaren kunnen de strenge tuchtregels van de SS bijna vergeleken worden met die van een kloosterorde. Erhard Heiden, Reichsführer-SS van 1927 tot 1929 schreef in 1927 het volgende bevel aan zijn manschapen:

“De SS neemt nooit deel aan de discussies op ledenvergaderingen. De gespreksavonden, waarop tijdens de lezing door geen SS’er wordt gerookt en waarbij hij de zaal niet mag verlaten, dienen als politieke scholing van de mensen. De SS’er zwijgt en mengt zich nooit in afdelingen waar hij niets mee te maken heeft.”

De verschillen in discipline tussen de SA en de SS werden steeds duidelijker. Onder het bevel van Oberster SA-Führer Franz Pfeffer von Salomon maakte de SA vanaf 1929, toen de economische crisis uitbrak, een grote groei door. De bevolking was onder de indruk van hun continue aanwezigheid en het indrukwekkende machtsvertoon. Vooral in de stad waren echter ook steeds vaker negatieve geluiden te horen over de bruinhemden. Terwijl de SS zich afzijdig hield van knokpartijen op straat, was de SA steeds vaker betrokken bij vechtpartijen. De dagelijks door de SA aangerichte chaos en wanorde vonden veel mensen beangstigend en beschamend.

Tijdens de partijdag van 1929 in Neurenberg speelden zich bijvoorbeeld heuse veldslagen af tussen de SA en haar opponenten. SA’ers belaagden een tram, een café waar de republikeinse vlag uithing werd gesloopt, een gelegenheid voor vakbondslieden werd bekogeld met bierflesjes en een agent werd mishandeld. De Pruisische politie rapporteerde in 1929 580 vechtpartijen waar de SA bij betrokken was. In 1930 waren dit er al 2.500 en in 1932 5.300. Martin Bormann, die de afdeling personeelszaken van de partij vertegenwoordigde, rapporteerde in 1927 110 gewonde SA’ers en in 1930 was dit aantal reeds gestegen tot 2.506. In de eerste zes maanden van 1932 kwamen in de verkiezingsstrijd 86 mensen om het leven, in de laatste zes weken voor de verkiezingen kwamen hier 72 dodelijke slachtoffers bij.

Deze publieke misdragingen waren geen goede reclame voor de NSDAP. Hitler deed de klachten over het wangedrag van de SA in het begin nog af met de bewering dat de SA geen opvoedingsinstituut voor dochters van goede afkomst was, maar een eenheid van ruwe strijders. Er ontstond echter steeds meer kritiek op de SA, maar ook de bruinhemden uitten steeds meer kritiek op de partij. SA’ers hadden steeds meer kritiek op de kopstukken van de NSDAP en zij eisten meer financiële steun voor de nationaalsocialistische strijd die ze voerden. In de zomer van 1930 zou het komen tot een conflict tussen de partij en de SA.

Definitielijst

bruinhemden
Bijnaam voor de leden van de Sturm Abteilung (SA), de para-militaire knokploegen van de NSDAP, vanwege de bruine kleur van de uniformhemden.
Führer
Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Adolf Hitler en Ernst Röhm begeleid door meerdere leden van de SS.
(Bron: Max Williams Archive)


Een bij een straatgevecht gewonde SA-man en een SS'er ontmoeten Hitler.
(Bron: Max Williams Archive)

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-04-2005
Laatst gewijzigd:
18-03-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.