Organisatie Reichsführung-SS

SS-Personalhauptamt, Hauptamt SS-Gericht en SS-Führungshauptamt

SS-Personalhauptamt
Het SS-Personalhauptamt werd op 1 januari 1939 opgericht vanuit de oorspronkelijke personeelsafdeling binnen Himmlers persoonlijke staf. De leiders van dit hoofdbureau waren:

SS-Gruppenführer Walter Schmitt (1 juni 1939 – 1 oktober 1942)
SS-Obergruppenführer Maximilian von Herff (1 oktober 1942 – 8 mei 1945)

Het SS-Personalhauptamt was verantwoordelijk voor het administreren van personeelsgegevens van alle SS’ers en het produceren van periodieke ‘Dienstalterliste’ waarop alle officieren van de SS opgesomd werden.

Hauptamt SS-Gericht
Juridische zaken waren de verantwoording van dit hoofdbureau dat zich ontwikkelde vanuit het SS-Gerichtsamt dat oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van het SS-Hauptamt. Aan het hoofd van dit hoofdbureau stonden:

SS-Obergruppenführer Paul Scharfe (1 juli 1939 – 15 augustus 1942)
SS-Obergruppenführer Franz Breithaupt (15 augustus 1942 – 29 april 1945)

De SS was zelf verantwoordelijk voor de bestraffing van haar manschappen die tijdens hun werkzaamheden misdrijven hadden gepleegd of zich niet hadden gehouden aan de disciplinaire regels van de SS. Zowel tuchtzaken en rechtspraak als het onderzoeken van vergrijpen werden uitgevoerd door het Hauptamt SS-Gericht. Gerechtshoven bevonden zich in elke Oberabschnitt (SS hoofddistrict) en tevens waren juridische officieren ingedeeld binnen alle onderdelen van de SS en de politie op verschillende niveaus. Zaken waarin de doodstraf geveld werd, werden persoonlijk gecontroleerd door Himmler en andere serieuze aanklachten werden behandeld door het hoofdgerechtshof van de SS in München. Ook zaken waarin officieren met de rang van SS-Obergruppenführer aangeklaagd werden, hadden zitting in het hooggerechtshof in München. Daarnaast beheerde het Hauptamt SS-Gericht speciale strafkampen voor veroordeelde SS’ers.

SS-Führungshauptamt (SS-FHA)
Het SS-Führungshauptamt werd op 15 augustus 1940 opgericht en kwam voort vanuit het Kommandoamt der Waffen-SS. Toen het opgericht werd, werden veel afdelingen en verantwoordelijkheden van het SS-Haupamt overgenomen. De voornaamste verantwoordelijkheden van dit hoofdbureau waren de supervisie over, de bevoorrading en het trainen van de Waffen-SS. Het takenpakket werd gedurende de eerste twee jaar van het bestaan van dit hoofdbureau verder uitgebreid. Dit hoofdbureau werd aangevoerd door de volgende personen:

Reichsführer-SS Heinrich Himmler (15 augustus 1940 - 30 januari 1943)
SS-Obergruppenführer Hans Jüttner (30 januari 1943 - mei 1945)

Tijdens de oorlogsjaren werd dit hoofdbureau verantwoordelijk gemaakt voor de inspectiediensten en inspecteurs van de gewapende onderdelen binnen de SS. Een belangrijke verantwoordelijkheid van deze inspectiediensten en haar inspecteurs was de coördinatie van de relatie tussen de Waffen-SS en de Wehrmacht. Het SS-Führungshauptamt voerde ook het commando over de Allgemeine-SS en was van 1940 tot maart 1942 verantwoordelijk voor de concentratiekampen. Hoewel dit hoofdbureau niet ondergeschikt was aan het Oberkommando des Heeres (OKH) en het Oberkommando der Wehrmacht (OKW) had het niet de verantwoordelijkheid over manschappen van de Waffen-SS die in oorlogsgebieden onder het bevel stonden van het Heer of de Wehrmacht. Himmler was tot 30 januari 1943 commandant van dit hoofdbureau met Hans Jüttner als zijn stafchef. Het commando werd echter tot het einde van de oorlog overgedragen aan Jüttner.

Definitielijst

Oberabschnitt
Aanduiding voor een hoofddistrict van de Schutzstaffel (SS) vanaf november 1933.

Pagina navigatie

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-04-2005
Laatst gewijzigd:
31-10-2009
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.