Waffen-SS

Inleiding

Inhoudsopgave

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de manschappen van de Waffen-SS gevreesd vanwege hun meedogenloosheid, wreedheid en hun fanatieke vechtlust. Er ontstond een mythe rond de Waffen-SS als politiek elitekorps dat in haar strijd voor het nationaalsocialisme geen grenzen kende. Waffen-SS’ers waren onvoorwaardelijk trouw aan Adolf Hitler en hun leiders, wat het SS-motto “Meine Ehre heisst Treue” (mijn eer heet trouw) nog eens benadrukte. Toen na de oorlog de feiten over de Waffen-SS steeds meer de mythe verdrongen, bleek dat de Waffen-SS niet het politieke elitekorps was waarvoor het door velen werd aangezien.

In dit artikel zal de mythe ontkracht worden en zal een beeld gegeven worden van de ontwikkeling van de Waffen-SS tot een heterogene organisatie waarbinnen tal van volkeren streden in dienst van het nationaalsocialisme. Het zal duidelijk gemaakt worden dat een eenduidig oordeel over de Waffen-SS niet te vellen valt doordat de verschillen tussen onderlinge eenheden van de Waffen-SS groot waren. Daarnaast maakte de organisatie gedurende haar bestaan zoveel veranderingen door dat een oordeel over de Waffen-SS niet alleen per eenheid verschilt, maar ook in tijd.

De veranderingen binnen deze gewapende tak van de SS en haar verschillende eenheden staan centraal in dit artikel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de veldslagen waarbij de Waffen-SS betrokken was en de oorlogsmisdaden die gepleegd werden door de organisatie. Het artikel zal vooral een algemeen beeld schetsen van de geschiedenis van de Waffen-SS en zal niet ingaan op alle details. De Waffen-SS was zo’n complexe en veelzijdige organisatie dat het ondoenlijk zou zijn om in dit artikel de complete geschiedenis te verwerken.

Definitielijst

oorlogsmisdaden
Misdaden die in oorlogstijd worden begaan. Vaak betreft het hier misdaden van militairen ten opzichte van burgers.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-04-2005
Laatst gewijzigd:
14-01-2012
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.