Allgemeine-SS

Ruggengraat van de SS-organisatie

Inhoudsopgave

Net als de SA was de SS ontstaan als semi-professionele organisatie. De mannen die zich in 1923 bij de Stoßtrupp Adolf Hitler en in 1925 bij de SS aansloten deden dit op vrijwillige basis vanuit hun politieke overtuiging. In de loop van de jaren groeide de SS echter uit tot een organisatie waarbinnen diverse professionele organisaties werden opgenomen. De SS werd een organisatie waarbinnen een grote hoeveelheid mensen full-time werkten als ambtenaar of militair. De Allgemeine-SS vormde de ruggengraat van de organisatie en vanuit deze oorspronkelijke kern ontwikkelden zich onderdelen als de Sicherheitsdienst, de Waffen-SS en de Totenkopfverbände.

Het ledenbestand van de Allgemeine-SS bestond uit voltijdse en deeltijdse leden. Naast actieve leden bestond de Allgemeine-SS ook uit meerdere inactieve- of ereleden. De Allgemeine-SS was militair georganiseerd en gedurende de oorlogsjaren werden veel leden overgeplaatst naar de Waffen-SS. Zo kwam het regelmatig voor dat SS’ers een rang binnen de Allgemeine-SS én de Waffen-SS bekleedden. Oudere leden en leden die wegens gezondheidsredenen niet goedgekeurd werden voor de Waffen-SS, leidinggevenden en mensen met andere belangrijke functies binnen de Algemeinne-SS behielden echter hun functie binnen de Allgemeine-SS. Zij hielden zich onder andere bezig met politieke, raciale, ideologische en veiligheidszaken.

In tegenstelling tot de Waffen-SS bleef de Allgemeine-SS een partijorganisatie die dus betaald werd uit de partijkas. De Waffen-SS werd vanaf 1939 volledig ondergebracht binnen de rijksbegroting. Binnen de twaalf hoofdbureau’s van de SS waren zowel SS’ers met een functie binnen de Waffen-SS vertegenwoordigd als SS’ers met een functie binnen de Allgemeine-SS. Oswahld Pohl (de chef van het SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt) had bijvoorbeeld tot 1939 de rang van Untersturmführer in de Allgemeine-SS, maar vervolgens werd hij benoemd tot Obergruppenführer in de Waffen-SS, terwijl zijn taken (o.a. administratie en financiën van de SS) niet specifiek onderdeel uitmaakten van de Waffen-SS.

Zonder te vervallen in een verdere uitvoerige uitleg kunnen we stellen dat de Allgemeine-SS de civiele tak vormde binnen de SS en de Waffen-SS de militaire tak. Mannen met een rang binnen de Allgemeine-SS waren echter dusdanig aanwezig in andere SS-onderdelen dat het classificeren van de Allgemeine-SS lastig is. Naast een rang binnen de Allgemeine-SS bekleedden veel SS’ers bijvoorbeeld ook een rang binnen de Waffen-SS, de Sicherheitsdienst, de Totenkopfverbände of de Duitse politie. Het kwam zelfs voor dat bepaalde SS’ers een rang bekleedden binnen meer dan twee van de genoemde onderdelen.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Reichsführer-SS Heinrich Himmler in 1933.

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-04-2005
Laatst gewijzigd:
12-12-2010
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.