Zamora, Niceto Alcalá

Niceto Alcalá Zamora (1877-1949)

Alcalá Zamora werd geboren op 6 juli 1877 in Priego de Cordova, Spanje. Na aanvankelijk een carrière als advocaat te hebben geambieerd, ging Zamora in de politiek en werd lid van de Spaanse Liberale Partij (Partido Liberal). Hij klom al snel op en schopte het in 1917 tot Minister van Propaganda en in 1922 tot Minister van Defensie. Hij zat in die tijd ook namens Spanje in de Volkenbond. Hij was zeer teleurgesteld over de steun door Koning Alfonso XIII aan de paleisrevolutie door General Miguel Primo de Rivera op 13 september 1923 en verzette zich tegen het nieuwe regime. In 1930 verklaarde Zamora zich tot Republikein en werd één van de opstellers van het Pact van San Sebastián, waarbij de diverse Republikeinse organisaties de krachten bundelden. De poging tot een revolutie (de zogenaamde Revolte van Jaca) die daarop volgde, deed Zamora in 1930 in de gevangenis belanden. Na de verkiezingen van 12 april 1931 en de grote winst van de Republikeinen, nam Zamora het initiatief tot de oprichting van een Revolutionaire Raad die op 14 april de macht greep en de Tweede Republiek afkondigde. Hij nam deel aan de revolutie die leidde tot de val van Koning Alfonso XIII. Na de verkiezingen van juni, waarbij de positie van de Republikeinen werd bevestigd door de bevolking, werd Zamora de eerste premier van de nieuwe Republiek. In oktober 1931 trad hij echter samen met de Minister van Binnenlandse Zaken Miguel Maura af, na een conflict over een nieuwe grondwet, en dan vooral over de scheiding van kerk en staat. Toch werd hij op 10 december weer gekozen tot president van de Tweede Spaanse Republiek, een positie die hij zou behouden tot 7 april 1936.

De verkiezingen in november 1933 waren echter een overwinning voor rechts. Echter, men wist in het rechtse kamp niet tot een overeenstemming te komen die zou leiden tot stabiliteit in het land. Uiteindelijk stuurde president Zamora de Spaanse Cortes (het parlement) naar huis, een besluit dat op 7 januari 1936 werd uitgevoerd. Er werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Bij die verkiezingen in februari 1936, werd het Frente Popular de grootste partij en mocht de regering vormen. De ontwikkelingen die daarop volgden zouden leiden tot de Spaanse Burgeroorlog. Zamora werd door het uitbreken van die Burgeroorlog verrast tijdens een verblijf in Scandinavië. Zamora besloot niet terug te keren naar Spanje toen hij hoorde dat leden van het Frente Popular zijn archief en bankkluis hadden geplunderd en zijn memoires hadden meegenomen.

In mei 1936 werd Zamora tot aftreden gedwongen en vervangen door de linkse leider Manuel Azaña. Uiteindelijk vestigde hij zich in Frankrijk. Na de Duitse inval in juni 1940 verbleef Zamora in Vichy-Frankrijk. In 1942 vluchtte hij naar Argentinië, waar hij in januari 1942 arriveerde. Hij overleed op 18 februari 1949 in Buenos Aires. Zijn lichaam werd pas in 1979 overgebracht naar Spanje, waar het werd bijgezet op het Cementerio de la Almudena in Madrid.

Definitielijst

Propaganda
Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.
revolutie
Meestal plotselinge en gewelddadige ommekeer van bestaande (politieke) verhoudingen en situaties.
Volkenbond
Internationale volkerenorganisatie voor samenwerking en veiligheid (1920-1941). De bond was gevestigd in Genève, in het altijd neutrale Zwitserland. In de dertiger jaren kon zij weinig uitrichten tegen het agressieve optreden van Japan (Mantsjoerije), Italië (Abessinië) en Hitler. De Volkenbond was in feite de voorganger van de Verenigde Naties.

Afbeeldingen(Bron: Wikipedia: Fair use)

Informatie

Artikel door:
Wilco Vermeer
Geplaatst op:
01-10-2005
Laatst gewijzigd:
05-09-2010
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.