Opkomst van het Derde Rijk

Index

Inhoudsopgave

In dit artikel wordt het verhaal van de opkomst van het Derde Rijk verteld met als centrale vraag: "Hoe slaagden de nazi’s erin om binnen een korte tijdsspanne een dictatuur in Duitsland te vestigen met weinig feitelijk verzet van de bevolking?" Het is niet de bedoeling om de geschiedenis van de NSDAP gedetailleerd te beschrijven. Daartoe wordt verwezen naar het artikel over de partij.

We gaan veeleer kijken naar de gebeurtenissen en ideeën die het ontstaan van het nazisme en haar groei mogelijk maakten. Dat dit juist in Duitsland gebeurde, is opmerkelijk: anno 1900 was Duitsland één van de meest dynamische en progressieve landen ter wereld. Het land werd als hét Europese baken gezien voor verandering en groei. Het antisemitisme was er niet heviger dan elders in Europa en Duitsland was een solide, constitutionele staat. Toch groeide er een ideologie die Europa op zijn grondvesten zou doen daveren. Hoe was dat mogelijk?

Definitielijst

antisemitisme
Antisemitisme is een benaming voor een vijandige houding ten opzichte van joden op grond van bepaalde vooroordelen. Er kan sprake zijn van religieus, racistisch en politiek anti-semitisme waarbij de tweede variant toepasbaar is op het antisemitisme binnen het Derde Rijk.
dictatuur
Staatsvorm waarbij de macht in een land in de handen is van één persoon, de dictator. Oorspronkelijk een Romeinse staatsvorm voor tijden van nood, waarbij de totale macht 6 maanden in de handen lag van één persoon om de crisis het hoofd te bieden.
ideologie
Het geheel van beginselen en ideeën van een bepaald stelsel.
nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.
nazisme
Afkorting van nationaal-socialisme.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Hitler groet zijn partijgenoten en medestanders tijdens één van de vele grootse meetings.

Informatie

Artikel door:
Gerd Van der Auwera
Geplaatst op:
26-08-2006
Laatst gewijzigd:
17-02-2016
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.