Treblinka

Vernichtungslager Treblinka II

Treblinka I was echter slechts de voorbode van Treblinka II, de echte moordfabriek. Enkele kilometers van Treblinka I werd Vernichtungslager Treblinka II opgericht. De locatie was niet toevallig gekozen: het gebied was dunbevolkt en dichtbebost. Bovendien was het goed gelegen vlakbij de spoorlijn tussen Malkinia en Siedlce. Er werd ook een spoorlijn aangelegd tussen Treblinka I en Treblinka II.

De bouw van dit kamp vond plaats binnen Aktion Reinhard, de codenaam voor het plan om de ongeveer twee miljoen Joden uit het Generalgouvernement uit te roeien. De bouw van het kamp begon in mei-juni 1942 en werd deels uitgevoerd door de gevangenen van Treblinka I. De bouw stond onder leiding van SS-Hauptsturmführer Richard Thomalla, de bouwkundige van Aktion Reinhard. Het kamp kreeg de vorm van een onregelmatige vierhoek van 400 bij 600 meter en was sterk omheind met prikkeldraad. Wachttorens van acht meter hoog werden langs de omheining en op de hoeken geplaatst. Door de omheining van prikkeldraad werden dennentakken gevlochten. Dit maakte dat er van buitenaf nauwelijks zicht was op wat er binnen gebeurde. Later werd er nog een tweede omheining aangelegd bestaande uit prikkeldraad en anti-tankobstakels.

Bij de bouw van Treblinka II trok men lessen uit de reeds voor Aktion Reinhard opgerichte vernietigingskampen Belzec en Sobibor. Daarom beschouwde men het kamp in Treblinka als het meest perfecte vernietigingskamp van Aktion Reinhard.

Het kamp was even groot als dat in Sobibor en werd in drie grote delen onderverdeeld: het Wohngebiet, het Auffanglager en het Totenlager. Al deze onderdelen waren van elkaar gescheiden door prikkeldraad. In het Wohngebiet stonden de verblijven voor de SS’ers en Oekraïense bewakers. Tevens bevonden zich hier een kantoor, een ziekenboeg, magazijnen en werkplaatsen. Er was zelfs een kleine dierentuin. Ook de Joodse werkkrachten die werden geselecteerd om mee te werken aan de georganiseerde massamoord in het kamp werden hier ondergebracht. Tenslotte bevonden er zich ook enkele werkplaatsen en een appèlplaats, waar tweemaal per dag appèl werd gehouden. Het plein werd ook gebruikt voor door SS-Untersturmführer Kurt Franz bedachte sportmanifestaties (onder andere boks- en hardloopwedstrijden) die steeds eindigden met de dood van de verliezer. Zoals in andere kampen werden hier gevangenen gestraft en geëxecuteerd.

Het Auffanglager had dezelfde functie als het ontvangstterrein in Belzec en Sobibor. Hier arriveerden de Joden, werden mannen en vrouwen en kleine kinderen van elkaar gescheiden en werden hun bezittingen afgenomen. Ook het zogenaamde ziekenhuis, het Lazarett, compleet met een vlag van Rode Kruis, bevond zich in dit deel. Hier werden bejaarden en zieken onmiddellijk na hun aankomst doodgeschoten. Het Wohngebiet en het Auffanglager vormden samen het Unteres Lager.

Het Oberes Lager bestond enkel uit het Totenlager, het onderdeel van het kamp waar de gaskamers en de massagraven zich bevonden. Net zoals in Belzec en Sobibor was dit onderdeel van het kamp gecamoufleerd en kon vanaf de buitenkant niet worden gezien wat hier gebeurde. Ook hier verbond een smalle corridor, door de SS’ers in Treblinka wel eens de Himmelstrasse genoemd, het ontvangstterrein met het Totenlager. Bij de ingang van deze gang was een bord opgehangen waarop “Zur Badeanstalt” (naar de badruimte) geschreven stond. De eerste gaskamers in Treblinka waren identiek aan de eerste in Sobibor.

Definitielijst

Generalgouvernement
Dat deel van het Poolse gebied dat sinds september 1939 door de Duitsers was bezet. Was een autonoom deel van Grossdeutschland. In augustus 1941 werd Oost-Galicië aan het Generalgouvernement toegevoegd. Het werd door uitsluitend Duitsers bestuurd onder leiding van Generalgouverneur Hans Frank. Het zou uiteindelijk een volwaardige Duitse provincie moeten worden bevolkt door Duitse kolonisten.
vernietigingskamp
Kamp waar tijdens de Tweede Wereldoorlog grote groepen mensen (voornamelijk Joden en zigeuners) door de SS werden geliquideerd door middel van vergassing. Auschwitz, Treblinka en Majdanek zijn drie voorbeelden van vernietigingskampen.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Spoorlijn nabij de ingang van Sobibor, net als Treblinka één van de Aktion Reinhard-kampen.
(Bron: Yad Vashem)


Richard Thomalla, de bouwkundige van Aktion Reinhard.


Grondplan van Treblinka II dat als bewijsmateriaal diende tijdens het tweede Treblinkaproces.

Informatie

Artikel door:
Gerd Van der Auwera
Geplaatst op:
08-08-2007
Laatst gewijzigd:
03-07-2013
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.