Degrelle, Léon

De beginjaren

Inhoudsopgave

Léon Degrelle werd op 15 juni 1906 geboren te Bouillon in de provincie Luxemburg, bij de Franse grens. Hij volgde van 1920 tot 1924 de middelbare school op het Jezuïetencollege Notre Dame de la Paix (Onze Lieve Vrouwe der Vrede) te Namen en ging daarna rechten studeren aan de Universiteit van Leuven. Hij werd redacteur van het studentenblad l'Avant Garde en vond dat zo belangrijk dat hij zijn studie liet lopen. Hij werd leider van de Association des Etudiants Catholiques à l'Université de Louvain (Katholieke studentenbeweging aan de Universiteit van Leuven) en raakte later betrokken bij de Association de la Jeunesse Catholique Belge' (Belgische Katholieke Jongerenbeweging). In maart 1929 werd hij redacteur van de Cahiers de la Jeunesse Catholique, (Orgaan der Katholieke Jeugd) het orgaan van de beweging.

Eind oktober 1930 vroeg zijn mentor hem directeur te worden van de uitgeverij Editions Rex die pamfletten uitgaf voor de Action Catholique (Katholieke Actie) onder de naam Christus Rex. In die functie trok hij de aandacht van de Katholieke Partij die op zoek was naar iemand die hun propaganda zou kunen verzorgen. Via zijn uitgeverij raakte Degrelle sterk betrokken bij de verkiezingen van 1932, zeer tegen de zin van de a-politieke A.J.C.B. De bladen die hij uitgaf, waaronder Vlan, Soirées en Rex veroorzaakten heel wat opschudding onder de katholieken vanwege hun felle aanvallen op de politiek en politieke programma's. De A.J.C.B. stelde Degrelle in 1933 een ultimatum, maar tot een definitieve breuk met de Katholieke Partij kwam het pas in 1936.

Rex als politieke beweging ontstond op 2 november 1935 en kreeg in het begin veel aanhang door de welbespraaktheid van Degrelle en zijn aanvallen op het socialisme en het kapitalisme. De verkiezingen van 24 mei 1936, waarbij de partij 10 zetels in het parlement haalde, verliepen nog succesvol voor Rex. Daarna ging het snel bergafwaarts. De partij had geen duidelijk verkiezingsprogramma, had de kiezer dus weinig te bieden en daarom werden de verkiezingen van 11 november 1937 een fiasco. Die van 2 april 1939 betekenden zelfs het definitieve einde van Rex als politieke beweging en van Degrelle als politicus.

Pas na de Duitse bezetting in 1940 verklaarde Rex zich solidair met de nazi's en werd Degrelle, samen met een aantal anderen, gearresteerd vanwege zijn pro-Duitse activiteiten. Hij werd naar Frankrijk gedeporteerd waar hij gevangen gehouden werd in Abbéville en later in Vernet vlakbij de Spaanse grens. Hij werd op 22 juli 1940 bevrijd en keerde terug naar België. Eenmaal terug probeerde hij zijn politieke activiteiten weer op te pakken maar zonder echt succes.

Definitielijst

nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.
propaganda
Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.
socialisme
Politieke ideologie die streeft naar geen of geringe klassenverschillen. Produktiemiddelen zijn in handen van de staat. Ontstaan als reactie op het kapitalisme. Karl Marx probeerde het socialisme wetenschappelijk te onderbouwen.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Léon Degrelle, de Waalse collaboratieleider.
(Bron: WW2Awards.com)

Informatie

Artikel door:
Arnold Palthe
Geplaatst op:
26-02-2006
Laatst gewijzigd:
29-02-2016
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.