Poolse Leger

Poolse marine tijdens de strijd in september 1939

De Poolse marine moest na de Eerste Wereldoorlog geheel uit het niets worden opgebouwd. Het land had zelfs geen grote zeehavens. Onder toezicht van Bevelhebber Kontr-admiral Józef Unrug en Marine Stafchef Wice-admiral Jerzy Świrski werd een ambitieus opbouw- en moderniseringsprogramma opgezet. In Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië werd een aantal moderne schepen aangeschaft. Bij aanvang van de vijandelijkheden in september 1939 kon Polen beschikken over een bescheiden, maar moderne marine met 5 onderzeeboten, 4 torpedobootjagers en een vloot kleinere schepen. Deze marine was echter veel te klein om in geval van een oorlog een vijand het hoofd te kunnen bieden. Daarom werd door de Poolse marine Plan Peking opgezet, waarbij bij een vijandelijke aanval de Poolse marine terstond zou uitwijken naar Britse havens en zich ter beschikking zou stellen van de Britse Royal Navy. Zo was het dat bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, bijna de gehele Poolse marine uitweek naar Groot-Brittannië om daar de strijd voort te zetten.
Doel hiervan was om vanuit Britse havens het escorte te gaan vormen voor de versterkingen die vanuit dat land naar Polen zouden worden gestuurd om te helpen in de strijd. Uiteindelijk is van die daadwerkelijke hulp weinig terecht gekomen, maar streed de Poolse marine wel de gehele oorlog door.

 

Op 10 juli 1939 werd de Poolse marine (Marynarka Wojenna RP) ingedeeld voor oorlogssituaties. Onder de leiding van Kontr-admiral Józef Unrug, werd ze in twee Commando's verdeeld, het Land-Kustcommando, Lądowa Obrona Wybrzeża, en het Zee-Kustcommando, Morska Obrona Wybrzeża.

Land-Kustcommando, Lądowa Obrona Wybrzeża
  Ondergeschikt aan het Armia Toruń onder bevel van General Władysław Bortnowski
  Dagelijkse Leiding: Pulkownik Stanisław Dąbek
  Verdediging van de Poolse kust, de Vrijstad Danzig en de Poolse havensteden en Weserplatte in Danzig.
   
  Odział Wydzielony Wejherowo - Wejherowo Onafhankelijk Detachement

    Bevel: Podpulkownik Kazimierz Pruszkowski
    - 1e Regiment Mariniers
    - Puck Bataljon van Nationale Verdediging
  Odział Wydzielony Redłowo - Redlowo Onafhankelijk Detachement
      Bevel: Podpulkownik Ignacy Szpunar
    - 2e Regiment Mariniers
 
- 1e Reserve Infanterie Bataljon
Odział Wydzielony Kartuzy - Odzial Onafhankelijk Detachement
      Bevel: Kapitan Marian Mordawski
  - Gdynia II Bataljon van Nationale Verdediging
    - Kartuzy Bataljon van Nationale Verdediging
  Gdynia I Nationale Verdedigings Bataljon
  Rejon Umocniony Hel - Fortificatie Hel
      Bevel: Kontr-admiral Włodzimierz Steyer
  - 4e Bataljon Corps Grenstroepen
   
Zee-Kustcommando , Morska Obrona Wybrzeża
    Schepen en Kustartillerie van Hel en Oksywie
     
  Torpedobootjager Flotille
  ORP Burza - Kapitan marynarki Stanisław Nahorski
  ORP Wicher - Kapitan marynarki Stefan de Walden
    ORP Błyskawica - Kapitan marynarki Włodzimierz Kodrębski
  ORP Grom - Kapitan marynarki Aleksander Hulewicz
   
  Onderzeeboot Flotille
    Kapitan marynarki Adam Mohuczy
    ORP Wilk - Komandor Bogusław Krawczyk
    ORP Żbik - Kapitan marynarki Michał Żebrowski
    ORP Ryś - Kapitan marynarki Aleksander Grochowski
    ORP Sęp - Kapitan marynarki Władysław Salomon
    ORP Orzeł - Kapitan marynarki Henryk Kłoczkowski
   
  Flotylla Minowców - Mijnenlegger- en Mijnenveeg Flotille
  ORP Gryf - Kapitan marynarki Wiktor Łomidze
    ORP Czajka
  ORP Mewa
  ORP Jaskółka
    ORP Rybitwa
    ORP Czapla
    ORP Żuraw
     
  Kanonneerboot Groep
    ORP Generał Haller
    ORP Komendant Piłsudski
   
  Duikschip ORP Nurek
  Artillerie Opleidingsschip ORP Mazur
   
  Grenswacht Patrouilleschepen
    ORP Batory
    ORP Mazur
    ORP Kaszub
   
Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej - Rivier Flotille
  Operaties op de Rivieren Pina, Strumień en Pripiat.
  Tijdens oorlog verdeling over:
   
  Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej - Rivier Flotille
    Komandor Witold Zajączkowski
  Oddział Wydzielony Rzeki Wisły - Detachement voor de Vistula Rivier
    Kapitan marynarki Roman Kanafoyski
 

Definitielijst

Artillerie
Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
Infanterie
Het voetvolk van een leger (infanterist).
Regiment
Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.
Torpedobootjager
(Engels=destroyer) Zeer lichtgebouwd, snel en wendbaar oorlogsschip, bestemd om door verrassingsaanvallen grote vijandelijke schepen met de torpedo tot zinken te brengen.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Het Poolse Marine vaandel
(Bron: Wikimedia Commons)


ORP Błyskawica
(Bron: Public Domain)


ORP Gryf
(Bron: Public Domain)


ORP Orzeł
(Bron: Public Domain)

Informatie

Artikel door:
Wilco Vermeer
Geplaatst op:
10-05-2006
Laatst gewijzigd:
15-02-2013
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.