Heydrich, Reinhard

Jeugdjaren

Reinhard Tristan Eugen werd geboren op 7 maart 1904 in Halle an der Saale, vlakbij Leipzig. Zijn vader, Bruno Heydrich, was de directeur en oprichter van het conservatorium van Halle. Hij bespeelde verschillende instrumenten, zong in opera’s en componeerde onder meer pianostukken, koorzang en de opera “Amen”. Reinhards moeder, de streng katholieke Elisabeth Heydrich Kranz, gaf pianoles op het conservatorium van haar man. De naam van hun zoon toont de grote muzikale belangstelling van het echtpaar. Reinhard was de naam van de hoofdpersoon uit Bruno Heydrichs opera “Amen”. Tristan was afgeleid van de opera “Tristan und Isolde” van Richard Wagner en Eugen was een eerbetoon aan de vader van Elisabeth, Georg Eugen Krantz, hoogleraar muziek in Dresden en Hofrat.

Reinhard was het tweede kind van het gezin. Zijn zus, Maria, werd in 1901 geboren en zijn broer, Siegfried Heinz, in 1905. Toen Reinhard net een halfjaar oud was, kreeg hij een hersenvliesontsteking. Omdat voor zijn leven gevreesd werd, lieten zijn ouders hem nooddopen, maar hun zoon herstelde. Het is niet te zeggen of de hersenvliesontsteking van invloed is geweest op zijn geestelijke ontwikkeling. Wel is het bekend dat hij geen makkelijk kind was. Hij was eigenwijs, onhandelbaar en driftig. Door zijn moeilijke karakter was hij al op jonge leeftijd een eenling en werd hij gepest door leeftijdsgenootjes. Zijn karaktertrekken kwamen voor een deel overeen met die van zijn strenge en afstandelijke moeder. “Je kon niet echt contact met haar krijgen”, zo vertelt een huisvriend over Elisabeth Heydrich. “Het ontbrak haar aan vrouwelijke en moederlijke warmte tegenover jonge mensen. Ze maakte altijd een zeer verheven indruk. […] Ze bezat een zekere mate van arrogantie, en die heeft Reinhard geërfd.”

Bruno Heydrich bekommerde zich weinig om de opvoeding van zijn kinderen. Hij was te druk met zijn succesvolle muziekinstituut. Reinhard keek op tegen zijn vader, maar trad nooit in zijn voetsporen. Hij kon goed vioolspelen, maar gaf de voorkeur aan lichte stukken. Ook had hij geen zangstem zoals zijn vader. Zijn leven lang had hij een piepstemmetje dat hem in combinatie met een mekkerig lachje de bijnaam “geit” opleverde. Reinhard had meer succes als sportman. Hij hield zich vanaf het moment dat hij in de herfst van 1914 het Reform-Realgymnasium in Halle bezocht, bezig met zwemmen, hardlopen, voetballen, zeilen, paardrijden en schermen. Vooral in de schermsport blonk hij uit. Zelfs op het toppunt van zijn uiteindelijke carričre bij de SS was hij een actief schermer; in december 1941 eindigde hij bij de landskampioenschappen als beste Duitser. Als sporter, maar eigenlijk op alle gebieden, wilde hij de beste zijn. Door meer te presteren dan anderen probeerde hij zich als kind waarschijnlijk tegen de spot van zijn leeftijdsgenoten te beschermen. Deze dwangmatige behoefte om zich te bewijzen, bleef hem gedurende zijn hele leven kenmerken.

Ook de politieke vorming van Reinhard Heydrich vindt zijn oorsprong in zijn jeugd. De familie Heydrich was nationalistisch en keizersgezind. Het soldatenleven had een grote aantrekkingskracht op Reinhard en de nederlaag van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog was voor hem een enorme teleurstelling. Aan het welvarende leven van zijn familie kwam abrupt een eind. Het conservatorium van zijn vader trok almaar minder leerlingen en in de winter van 1916 - 1917 leed de familie zelfs voor het eerst honger. Zoals vele andere tijdsgenoten geloofden ze de dolkstootlegende en gaven ze de Joden en de communisten de schuld van de nederlaag en al hun ellende.

In de jaren na de oorlog waren de politieke tegenstellingen in Duitsland groot en probeerden zowel rechts- als links-radicale groeperingen de macht te grijpen. Ook Halle werd geteisterd door politieke chaos. Toen de stad enkele maanden na de capitulatie door communistische opstandelingen werd ingenomen, sloot Reinhard Heydrich zich aan bij een rechts-radicaal vrijkorps, hoewel hij daar eigenlijk nog te jong voor was. Toen de communisten overwonnen waren, werd hij lid van de burgerwacht in Halle. Tijdens een tweede opstand van communisten in Halle diende Heydrich als lid de Technische Nothilfe, een nooddienst ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken die ervoor moest zorgen dat elektriciteit, gas en water bleven werken of werden hersteld. Door zijn ervaringen tijdens oproeren, zijn lidmaatschap van extreemnationalistische organisaties, zoals de Völkische Schutz- und Trutzbund, en contacten met propagandisten van de dolkstootlegende in het vrijkorps werd Heydrich gevormd tot een radicale aanhanger van de extreemnationalistische politiek, waarvan de rassenideologie een belangrijk speerpunt vormde.

Definitielijst

capitulatie
Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Al in zijn jeugd begon Heydrich met schermen. Op deze foto staat de volwassen Heydrich in schermtenue.

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
21-06-2007
Laatst gewijzigd:
07-04-2014
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.