Schirach, Baldur von

Jeugd

Inhoudsopgave

Baldur Benedikt von Schirach werd op 9 mei 1907 geboren in Berlijn. Zijn vader was Karl von Schirach en zijn moeder Emma Middleton Lynah Tillou, een Amerikaanse. Baldur had twee zussen, Viktoria en Rosalind, en een oudere broer, Karl Benedict, die in 1919 op zijn negentiende zelfmoord pleegde. Als zoon van een Pruisisch theaterdirecteur groeide Baldur op in een aristocratisch milieu. Hier werd veel aandacht besteed aan muziek, theater en literatuur. Op vroege leeftijd toonde hij ook al zijn dichterlijke talent. Gezien het Amerikaanse erfgoed van de familie Von Schirach was Engels de eerste taal die Baldur leerde spreken. Pas vanaf zijn vijfde levensjaar was hij de Duitse taal enigszins machtig.

Op zijn tiende werd Baldur von Schirach lid van een Wehrjugendgruppe, een jeugdvereniging waarin kinderen militaire training werd bijgebracht. Vanaf zijn latere tienerjaren las hij al verschillende antisemitische geschriften, zoals Henry Fords "De Internationale Jood" en verschillende werken van Houston S. Chamberlain en Adolf Bartels. Waarschijnlijk vormden deze publicaties de basis voor zijn antisemitisch denken, aangezien hij later verklaarde dat hij nooit op negatieve wijze met Joden in aanraking was gekomen. Al snel ontwikkelde Von Schirach een afkeer ten opzichte van het christendom en zijn eigen aristocratische afkomst. Het eerste valt hoogstwaarschijnlijk vrijwel geheel te wijten aan zijn ronduit blinde geloof in de nazi-ideologie. Hierin werd secularisatie gepropageerd: het nazisme zou het christendom vervangen als een soort pseudo-religie. Deze opvatting wist hij later te bekrachtigen in zijn eerste boek. "Toen Adolf Hitlers boek, Mein Kampf, gepubliceerd werd," zo schreef hij, "werd het onze bijbel, welke we vrijwel geheel kenden en waarmee we twijfelaars en critici [van het regime] het juiste antwoord konden bieden." Daaraan voegde hij toe dat "geen enkele weldenkende man mij een reden kan geven voor de noodzakelijkheid van het bestaan van katholieke jeugdorganisaties." Zijn hekel ten opzichte van de aristocratische kringen was een gevolg van zijn nationalisme. Bovenal wilde Von Schirach uniformiteit binnen het Duitse volk. Dit wist hij later dan ook als hoogste goed binnen de scholing van de Hitler-Jugend te verheffen: "Het is onze taak, de Duitse jeugd ondergeschikt te maken aan het nationale erfgoed."

In 1925, op 18-jarige leeftijd, werd Baldur von Schirach lid van de NSDAP. In datzelfde jaar leerde hij Adolf Hitler kennen. Von Schirach was direct enthousiast over hem: "Ik ging in München studeren omdat hij daar werkte en ik werd één van zijn trouwste aanhangers", zo schreef hij. "Van toen af was ik een overtuigde antisemiet, […]." Net zoals vele anderen was Von Schirach er heilig van overtuigd dat Hitler de "redder van Duitsland" zou worden. Von Schirachs ‘links-nationalistische’ politieke voorkeur was voornamelijk gebaseerd op zijn afkeer van zijn eigen achtergrond. Volgens hem moest het klassensysteem opgerold worden indien men een volk in eenheid wilde maken. Om zijn opvattingen in de praktijk te brengen was Von Schirach een voorstander van radicale maatregelen: het onheil van Duitsland moest zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden, want ook voor hem was het Verdrag van Versailles een beschamende vlek op zijn bestaan.

Ook speelden Von Schirachs vroeg ontwikkelde antisemitische vooroordelen een grote rol in zijn politieke voorkeur. Zoals eerder beschreven, wijdde hij zich op jonge leeftijd al aan verscheidene antisemitische geschriften om daarna een ongerationaliseerde haat ten opzichte van het Jodendom te ontwikkelen. Ongetwijfeld was zijn slaafse toewijding aan Hitler en het nazisme te wijten aan Hitlers charisma, de invloed die zowel de rassenideoloog Alfred Rosenberg als de hoofdredacteur van de antisemitische krant "Der Stürmer", Julius Streicher, op hem hadden en zijdelings de beloftes van de nazi-partij. Daarnaast speelde de zoektocht naar eenheid binnen het Duitse volk voor hem en andere nazi’s een grote rol. Zoals al eerder vermeld stonden bij een vurig nationalist als Von Schirach deze idealen hoog in het vaandel.

Baldur von Schirach maakte al gauw naam en faam binnen de nazi-partij. Als ambitieuze jongeman bracht hij verschillende ideeën ten aanzien van het ‘nazificeren’ van de Duitse jeugd en de universiteiten naar voren die over het algemeen positief werden ontvangen, vooral door Hitler. Hierdoor won Von Schirach al snel populariteit, waardoor hij een snelle klim in de hiërarchie van de NSDAP maakte. Hem werd gevraagd een aantal concrete plannen op te stellen gebaseerd op zijn reeds uitgesproken opvattingen. Ook deze werden positief ontvangen en stelden hem in staat Hitler persoonlijk te ontmoeten op de Berghof. Een aantal gesprekken met betrekking tot het ‘nazificeren’ van de jeugd en het hoger onderwijs cultiveerde de persoonlijke relatie tussen Hitler en Von Schirach. Von Schirach bleef onder de indruk van Hitler: "Deze profeet, door God gezonden, is onze redder en de enige man die Duitsland uit haar miserie kan redden", gaf hij als jongeman meermaals te kennen.

Ruim een jaar later, in 1926, behaalde hij zijn gymnasiumdiploma en studeerde hij hierna – op aanraden van Hitler – vanaf 1927 Germaanse folklore, kunstgeschiedenis en Engelse literatuur op de universiteit van München. Zijn universitaire opleiding sloot hij echter niet af: twee jaar later besloot hij al te stoppen en zich volledig te richten op zijn nazi-carrière.

Definitielijst

Berghof
Een diep in de Beierse alpen verborgen villa op de top van de Obersalzberg vlakbij Berchtesgaden. Deze villa was in het bezit van Hitler en het centrum van de zogeheten Alpenfestung. De villa kende een enorm tunnelcomplex van in totaal bijna 11 kilometer lengte. Vanuit de Berghof werd een groot deel van de tijd het Derde Rijk bestuurd door Hitler en zijn naaste medewerkers. Daarnaast bracht ook Eva Braun als minnares van Hitler er veel tijd door.
ideologie
Het geheel van beginselen en ideeën van een bepaald stelsel.
Mein Kampf
Boek geschreven door Hitler, waarin hij de grondslagen van het nationaal socialisme uiteenzet.
nationalisme
Streven van een volk staatkundig onafhankelijk te worden of die onafhankelijkheid veilig te stellen.
nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.
nazisme
Afkorting van nationaal-socialisme.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Reichsjugendführer Baldur von Schirach.

Informatie

Artikel door:
Bob Erinkveld
Geplaatst op:
14-07-2007
Laatst gewijzigd:
22-08-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.