Rauter, Hanns

Afkeer voor Mussert en de Dietse gedachte

Het streven naar de aansluiting van Nederland bij Groot-Duitsland was een belangrijk doel van Himmler en dus ook voor Rauter. Deze doelstelling werd niet gesteund door Anton Mussert, de leider van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Die streefde juist naar een Groot-Nederlands ideaal, waarbij Nederland en Vlaanderen samengevoegd zouden worden tot een zogenoemd Diets rijk dat onder invloed, maar niet onder het bestuur van Duitsland viel. Rauter had weinig op met Mussert en voelde al helemaal niks voor zijn Dietse ideeŽn. Voortdurend waakte Rauter ervoor dat de macht van de NSB-leider beperkt bleef. Een voorbeeld daarvan is het bevel van Rauter tot het opheffen van de CID. Dit was de Centrale Inlichtingendienst van de NSB die zich bezighield met het verschaffen van inlichtingen over NSB-leden, maar ook over politieke onderwerpen binnen de Nederlandse samenleving. Vooral dat laatste was tot groot misgenoegen van de hogere SS- en politieleider, want politieke inlichtingen vormden het werkterrein van de inlichtingendienst van de SS, de Sicherheitsdienst (SD). Ook verdacht hij de leider van de CID ervan een agent van de Britse geheime dienst te zijn. Nadat de CID door Rauter opgeheven werd, resteerde alleen nog de afdeling die zich bezighield met het vergaren van informatie over (aspirant)-leden, het Algemeen Toezicht Leden.

Hoe er vanuit de SS tegen Mussert aangekeken werd, blijkt uit het weekblad Storm van de Nederlandsche SS van 7 maart 1944. Ter gelegenheid van de verjaardag van de NSB-leider was er een fotopagina aan hem gewijd. De jarige voelde zich echter niet vereerd, want met opzet waren enkele fotoís geplaatst die hem belachelijk maakten. Zo was op ťťn foto te zien hoe hij als een klein kind bij de arm genomen wordt door Himmler en stond hij op een andere foto met personen die eerder door hem uit de partij gezet waren. Overigens kwam het door de invloed van zijn eigen partijgenoten, Rost van Tonningen en Henk Feldmeijer, dat dit weekblad in toenemende mate kritiek uitte op zijn leiderschap. Beide mannen vertegenwoordigen de meer radicale tak van de NSB die niet streefden naar de totstandkoming van een Diets rijk, maar naar de aansluiting van Nederland bij Duitsland. Zij konden dus wel op de waardering van Rauter en de SS rekenen.

Het al genoemde conflict van Rauter met Seyss-Inquart vanwege de inspanningen van Generalkommissar Schmidt om Mussert een belangrijke rol in het landsbestuur te geven, toont Rauters afkeer voor de NSB-leider en de Dietse gedachte ook aan. Dit conflict speelde zich af in het begin van 1943, maar vindt zijn oorsprong al eerder. In augustus 1942 was namelijk door Martin Bormann een partij-instructie van Hitler uitgevaardigd waarin bevolen werd dat Himmlers SS toezicht diende te houden op Nederlanders die gewillig stonden ten opzichte van de Duitse bezetter. Dit betekende dat Rauter, als vertegenwoordiger van Himmler in Nederland, een grotere politieke rol kreeg en invloed kon uitoefenen op het werkterrein dat voorheen hoofdzakelijk had toebehoord aan Schmidt. Die was verantwoordelijk voor het aansturen van de publieke opinie en de nazificering van het openbare leven. Zijn pogingen om zijn machtspositie tegenover de SS te verdedigen waren tevergeefs. Hij overleed op 27 juni 1943, waarschijnlijk door zelfmoord, alhoewel onder andere Mussert en de ondergrondse bladen indertijd geloofden dat hij door de SS vermoord was. Om alle twijfels de kop in te drukken, gaf Himmler Rauter de opdracht om bij de herdenkingsplechtigheid aanwezig te zijn. Rauter zal echter geen moment in rouw zijn geweest om de dood van Schmidt, want een belangrijke sta-in-de-weg was nu van het toneel verdwenen.

Definitielijst

Groot-Duitsland
Een Duitsland met zodanige grenzen dat alle Duitssprekenden binnen die grenzen kunnen wonen. Streven van de Nazi-partij.
NSB
Nationaal Socialistische Beweging. Nederlandse politieke partij die symphatiseerde met de Nazi's.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Anton Mussert, de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB).
(Bron: STIWOT Archief)


Anton Mussert feliciteert een zojuist benoemde Nederlandse ObersturmfŁhrer. Rauter staat rechts.
(Bron: ANP Fotoarchief)

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
04-11-2007
Laatst gewijzigd:
19-03-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.