Ardennenoffensief

De Duitse plannen

Op het moment dat Montgomery zijn plannen betreffende Market Garden kenbaar maakte aan Eisenhower bracht Adolf Hitler zijn belangrijkste mensen op de hoogte van zijn plan voor een verrassingsaanval in de Ardennen. Het offensief moest een einde maken aan de geallieerde opmars en het tij keren in het voordeel van de Duitsers.

De situatie van de Duitsers
Duitsland verkeerde tijdens de winter van 1944 al meer dan vijf jaar in staat van oorlog met de geallieerden. De grote verliezen in Frankrijk en Rusland noopten Hitler tot het afkondigen van een algehele mobilisatie van mannen tussen 17 en 54 jaar. Zestienjarigen konden vrijwillig dienst nemen. Joseph Goebbels probeerde met behulp van propaganda het moreel van het volk op te krikken. Hij waarschuwde de bevolking voor de maatregelen die de geallieerden zouden nemen bij een Duitse nederlaag. Hij zette de Duitse bevolking voor het blok: overwinnen door het voeren van een Totaler Krieg of weggevaagd worden. Velen kozen voor de eerste mogelijkheid. Deze maatregelen leverden het Duitse leger zoín half miljoen extra soldaten op.

Hitler was ondertussen druk bezig met zijn plan voor een tegenaanval. De Russische legers waren tot stilstand gekomen en Hitler achtte hen pas in staat in februari 1945, als het ergste gedeelte van de winter achter de rug was, het offensief te hervatten. De Duitse troepen in ItaliŽ hielden stand tegen de geallieerden. In het westen was de opmars van de westelijke geallieerden tot stilstand gekomen vanwege het mislukken van Market Garden en het bevoorradingsprobleem. Hitler zag dit als het ideale moment voor een bliksemaanval op ťťn van de fronten. Wanneer deze actie zou slagen, zouden er meer troepen beschikbaar zijn voor het andere front. Bij succes zou Duitsland een sterke positie bekleden tijdens eventuele vredesbesprekingen.

De Duitse wapenindustrie draaide tijdens de herfst van 1944 beter dan ooit tevoren. Er werden meer tanks, vliegtuigen en ander militair materieel geproduceerd dan ooit. Hiermee kon Hitler de half miljoen extra soldaten bewapenen en zelfs een compleet nieuw pantserleger uitrusten. Albert Speer, de rijksminister voor Bewapening en Oorlogsproductie, maakte Hitler er echter wel op attent dat deze troepen direct moesten worden ingezet, want indien Duitsland nog meer terrein zou moeten prijsgeven, zou dit grote gevolgen hebben voor de oorlogsindustrie. Zo zou bijvoorbeeld het verlies van de Roemeense olievelden van Ploesti of andere gebieden die onmisbare grondstoffen opleverden tot gevolg kunnen hebben dat de oorlogsindustrie tot stilstand zou komen.

De situatie van de geallieerden
De opmars van de geallieerden was na het mislukken van operatie Market Garden in een impasse beland. Eisenhower wilde nu eerst de haven van Antwerpen tot zijn beschikking hebben. De aanvoerlijnen van de geallieerde legers liepen immers nog altijd vanaf de Normandische stranden waar D-day had plaatsgevonden. Sommige legers waren zelfs sneller opgerukt dan ze bevoorraad konden worden en waren noodgedwongen tot stilstand gekomen.

De frontlijn in de Ardennen werd bezet door eenheden van het Amerikaanse VIII Corps, onder bevel van Lieutenant-General Troy Middleton. De lengte van het front dat door het VIII Corps werd bezet, was 120 kilometer, drie maal langer dan gebruikelijk. Bovendien was de operationele waarde van de troepen langs de frontlijn zeer laag. Zo werd het noordelijke deel bezet door de 14th Cavalry Reconnaissance die geen gevechtservaring had. Bij St-Vith lag de 106th Infantry Division. Deze divisie was onlangs in Europa aangekomen nadat zij nog niet veel eerder haar basistraining in de Verenigde Staten had voltooid. Iets zuidelijker lag de 28th Infantry Division. Deze divisie had kort geleden een hevige strijd gevoerd in het HŁrtgenwald. Meer dan een derde van deze divisie bestond nu uit nieuwe troepen zonder noemenswaardige gevechtservaring. Het zuidelijke deel van de linie werd bezet door de 4th Infantry Division. Ook deze eenheid kwam net terug van de gevechten in het HŁrtgenwald en was daar 3500 manschappen kwijt geraakt. Hiervoor waren nog geen vervangers gearriveerd. De 9th Armored Division bevond zich ook aan het front. Deze divisie had echter nog geen enkele gevechtservaring en was verminderd met twee pantsergroepen.

De geallieerde inlichtingendienst beschikte over een behoorlijke hoeveelheid informatie over de vijand. Het ging echter om informatie waarvan de Duitsers graag wilden dat het bij de geallieerden terechtkwam. Deze informatie wekte namelijk de gedachte dat het om defensieve acties ging. Men was wel degelijk op de hoogte van de posities van vooral de 6.Panzerarmee. Verkenningsvluchten, onderschepte berichten en informatie van burgers hadden hieraan bijgedragen.

Definitielijst

D-day
De dag dat de invasie van West-Europa plaatsvond op 6 juni 1944. Na een lange misleidingsoperatie vielen de geallieerden op vijf plaatsen op de Normandische kust de stranden binnen om zo hun opmars naar Nazi-Duitsland te beginnen. Hoewel D-Day vaak als Decision Day wordt gezien, is dit niet geheel correct. De D staat in dit geval gewoon voor Day, in het militaire jargon wordt namelijk gesproken van een operatie op Dag D, beginnend op Uur U.
divisie
Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
geallieerden
Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.
mobilisatie
Een leger in staat van oorlog brengen, dus eigenlijk de overgang van vredestoestand naar oorlogstoestand. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd op 29 augustus 1939.
offensief
Aanval in kleinere of grote schaal.
operatie Market Garden
Codenaam voor gecombineerde land- en luchtaanvallen van de geallieerden in de regio Eindhoven, Arnhem en Nijmegen van 17 tot 26 september 1944.
propaganda
Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Nieuwe Panther-tanks worden naar het front gebracht


Lieutenant-General Troy Middleton

Informatie

Artikel door:
Pieter Schlebaum
Geplaatst op:
29-05-2008
Laatst gewijzigd:
07-06-2010
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.