Joop Onnekink, Zeven dagen in de Heksenketel

Voorwoord

Inhoudsopgave

Hier volgt het verhaal van Joop Onnekink over zijn ervaringen als kind tijdens de slag om Arnhem in september 1944.

Vaak heb ik onze kinderen verteld over mijn ervaringen als kind in de Tweede Wereldoorlog. Meestal waren het korte herinneringen en losse verhalen. Gebeurtenissen die mij op zo’n moment te binnen schoten, vertelde ik hen dan. Op een dag zei een van onze zonen tegen mij: ‘Pa, waarom zet je een en ander niet eens op papier. Er zijn maar weinig verhalen bekend van kinderen, die vertellen hoe zij de oorlog hebben beleefd’. Dit zette mij wel aan het denken. De beslissende factor, die als het ware als katalysator heeft gewerkt is het verschijnen van het boek ‘Tulpen voor Wilhelmina’, geschreven als dissertatie door Agnes Dessing. Hierin beschrijft zij uitgebreid de lotgevallen van de ruim 1700 mannen en vrouwen, die gedurende de bezettingstijd naar Engeland zijn uitgeweken om zich daar te voegen bij de geallieerde strijdkrachten. Later kregen zij de eretitel ‘Engelandvaarders’. Door een toeval kreeg ik dat boek in handen. In dat boek vond ik de naam van mijn vader, ook een ‘Engelandvaarder’ (zie: Mijn vader was een Engelandvaarder). Ik kroop achter mijn pc en begon te schrijven. Beelden uit mijn jeugd kwamen als een caleidoscoop op papier terecht. Van alles wat ik tijdens de oorlog heb meegemaakt heeft de slag om Arnhem wel de meeste indruk op mij gemaakt. Wij zaten in de kelder van een huis in het zuidelijk deel van Oosterbeek, waar tot op de laatste dag hevig is gevochten.

Het werd toch een ‘hap snap’ verhaal, want natuurlijk vertoonde mijn geheugen de nodige hiaten. Om er toch een vloeiend verhaal van te maken heb ik de verhalen, die mijn moeder later vertelde, door mijn herinneringen heengeweven. Nog was het verhaal niet vloeiend. Dus ben ik onderzoek gaan doen. Daarom maakte ik een afspraak met het Airborne Museum ‘Hartenstein’ in Oosterbeek. De heren A. Groenweg OBE en R.N. Sigmond hebben mij met raad en daad bijgestaan en het verhaal gecorrigeerd en aangevuld, waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. Mijn zus Wil van Ingen, zij was destijds drieeneenhalf jaar oud, heeft de illustraties geaquarelleerd.

Definitielijst

Engelandvaarders
Bijnaam voor Nederlandse mannen die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog Engeland probeerden te bereiken over zee om vanuit daar de Duitsers te bevechten. Velen stierven tijdens de overtocht die soms zelf in kano's werd ondernomen. De meeste Engelandvaarders konden via radio Oranje hun veilige aankomst aan het thuisfront laten horen via codewoorden.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


De schrijver op 8-jarige leeftijd.

Informatie

Artikel door:
Joop Onnekink
Geplaatst op:
04-01-2009
Laatst gewijzigd:
25-07-2015
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.