Hitlerjugend

Seksuele moraal

Een kwestie waarmee de hoogste leiders van de Hitlerjugend zich al snel mee geconfronteerd zagen, was de vrije seksuele moraal onder de jongens en meisjes in de nazi-jeugdbeweging. De Reichsjugendführung weigerde om de leden van de Hitlerjugend seksuele voorlichting te geven; de leiders vonden dat dit een taak was van de ouders. Het ouderlijk gezag was inmiddels echter al in zoverre ondermijnd door de jeugdbeweging dat het niet waarschijnlijk is dat veel jongeren seksuele voorlichting hadden gekregen. In 1934 werd er zowel in de NSDAP als in de Hitlerjugend melding gemaakt van seksuele losbandigheid. Het leek erop dat de jongeren, nu de rol van de ouders sterk werd beperkt door de Hitlerjugend, mogelijkheden zagen om op jonge leeftijd al seksueel actief te zijn. Zo raakten in 1935 in Mannheim 25 meisjes van 15 en 16 jaar oud zwanger. In het nabijgelegen Chemnitz antwoordde een zwanger meisje op de vraag wie de vader was van het pasverwekte kind dat er 13 jongens voor in aanmerking kwamen. Tussen 1932 en 1936, toen de jeugdbeweging explosief in ledental toenam (zie appendix), en er vervolgens grote massabijeenkomsten werden gehouden waarbij de jeugd ook in grote getale aanwezig was, bleek het aantal minderjarige zwangere meisjes uit de hand te lopen. Tijdens hun dienstperiode in de zogenaamde Landdienst, waarbij de meisjes een bepaalde periode (vaak een jaar) op een boerderij werkten, kampeerden de leden van de BDM vaak niet ver van het jongenskamp en daarvan keerden er vaak tientallen zwangere tienermeisjes naar huis. Tijdens de partijdag van de NSDAP in Neurenberg in 1936 raakten er 900 BDM meisjes zwanger. Daarvan kon slechts de helft vertellen wie de vader was.

Ook was er sprake van homoseksualiteit binnen de Hitlerjugend. De nazi’s waren felle tegenstanders van homoseksualiteit en legden dan ook wettelijk vast dat dergelijke praktijken bestraft konden worden met forse gevangenisstraffen. Leiders van de Hitlerjugend werden in gevallen van vermeende homoseksualiteit zonder pardon gedegradeerd en wanneer de aantijgingen juist bleken konden zowel de gewone leden als de leidinggevenden vaak rekenen op een langdurige periode van hechtenis (Schutzhaft) die op kon lopen tot meerdere jaren. Gevallen van homoseksualiteit werden door Joseph Goebbels en de pers in de doofpot gestopt. In 1935 werd een jongen doodgestoken nadat hij door meerdere andere jongens seksueel was misbruikt. Nadat de moeder van het slachtoffer had vernomen wat er gebeurd was met haar zoon, rapporteerde zij het incident aan Rijkscommissaris Mutschmann. Goebbels liet haar arresteren en ze werd vervolgens gevangen gehouden om ervoor te zorgen dat het schandaal niet publiekelijk bekend zou worden.

Tijdens de oorlogsjaren maakten vele meisjes van de BDM gebruik van zowel hun jonge leeftijd als van de mogelijkheid om zich in het kader van hun BDM-activiteiten zonder problemen naar vrijwel elke plek te verplaatsen. Ze zochten soldaten op die net van het front kwamen en wel in waren voor een pleziertje. Sommige meisjes waren pas twaalf jaar oud en probeerden de soldaten te overtuigen dat ze al zestien jaar waren. De soldaten buitten deze situatie uit, wat vervolgens leidde tot buitensporigheden zoals geweldpleging en verkrachting. Hoewel sommige plekken, zoals een park in Dachau, al snel bekend stonden om de met gebruikte condooms bezaaide grasvelden, was er sprake van een buitensporig aantal ongewenste zwangerschappen en geslachtsziektes. De autoriteiten spraken al snel van “gemaskerde prostitutie”, aangezien de soldaten vaak kleine hoeveelheden geld en cadeautjes aan de meisjes schonken. Een rapport uit 1941 stelde zelfs vast dat vele beroepsprostituees hun bordelen moesten sluiten omdat de soldaten nu hun seksuele bevrediging zochten bij de meisjes van de BDM. Al snel kwam de afkorting van de vrouwenbeweging te staan voor “Bund Deutscher Matratzen” (Bond van de Duitse Matrassen) en “Bubi Drück Mich” (Schatje Druk Me). De seksuele vrijzinnigheid had het aanzien van de beweging fors ondermijnd.

Het moge duidelijk zijn dat de Hitlerjugend allesbehalve de nette en ordelijke jeugdbeweging was als de nazi's anderen wilden doen geloven. Ondanks het feit dat beide geslachten binnen de Hitlerjugend gescheiden werden van elkaar, was er sprake van veel onderlinge seksuele contacten. Wanneer er geen meisjes in de buurt waren, zochten veel jongens hun toevlucht tot seksuele contacten met andere jongens. Het bestrijden van criminaliteit en “afwijkend” gedrag onder de gelederen was een kwestie waarmee de leidinggevenden veelvuldig mee geconfronteerd werden. Niet voor niets werd er binnen het SS-Reichssicherheitshauptamt (SS-RSHA) een speciale afdeling onder leiding van het Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) voor in het leven geroepen en werd er in 1940 in Moringen, nabij Göringen in Neder-Saksen, een zogenaamd Jugendschutzlager ingericht voor recalcitrante jongens die zich niet wilden schikken naar de eisen die de Hitlerjugend aan hen stelde. Minstens 1400 jongens hebben in dit kamp vastgezeten, waarvan er zeker 89 door de nazi’s zijn vermoord. Meerdere Jugendschutzlager werden gedurende de oorlog opgezet. De jonge gevangenen werden gestraft met buitensporig zware lichamelijke oefeningen, het onthouden van maaltijden, stokslagen met hazelaartwijgen en tot drie weken eenzame opsluiting. Degenen die hierna weer een overtreding begingen werden gesteriliseerd. Dat laatste paste binnen het beeld van de nazi's dat recidivisten een genetische afwijking bezaten die hen er toe zette de wet te overtreden. Uitgebreid psychiatrisch onderzoek volgde voor de meeste gevangenen.

Definitielijst

nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.
Rijkscommissaris
Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.
RSHA
Reichssicherheitshauptambt. De centrale inlichtingen en veiligheidsdienst van het Derde Rijk

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Leden van de BDM tijdens hun Landdienst waren vaak seksueel actief tijdens hun dienstperiode, hetgeen in veel gevallen leidde tot onder meer ongewenste zwangerschappen en geslachtsziektes.
(Bron: Bundesarchiv)

Informatie

Artikel door:
Bob Erinkveld
Geplaatst op:
03-02-2010
Laatst gewijzigd:
02-09-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.