Operatie Charnwood

Conclusie

Het resultaat en de verliezen
Het I British Corps had gedurende operatie Charnwood een totaal van 3.500 verliezen te verwerken, waarbij de 59th British en 3rd Canadian beide meer dan 1.000 verliezen telden. 80 tanks werden vernietigd of uitgeschakeld. De Duitsers verloren veel troepen: de 16. Luftwaffen-Feld-Division verloor 75% van haar sterkte en de 12. SS-Panzer-Division was gereduceerd tot een bataljon. Daarnaast werden er van de 12. SS 20 tanks en bijna al het antitankgeschut uitgeschakeld. De geallieerden wisten ongeveer 600 krijgsgevangenen te maken.

Onder de bevolking van Caen vielen door het bombardement tussen de 300 en 400 slachtoffers. George McCarthy, een verslaggever van de Daily Mirror, was vlak na de bevrijding in Caen en schreef daarover: "Het is geen prettig gezicht, een grote stad na een gevecht. Het is een verzameling van dood, vernietiging en branden. Er is een spoor van gebroken tramlijnen en telefoonkabels. Nog niet begraven doden liggen in de goot. Er liggen dode honden en weggegooide uitrustingen. Maar tussen alle ruÔnes en verwoestingen juichen de bewoners ons toe en rennen de kinderen naar ons om onze handen te schudden."

De verdere verloop van de strijd
Op 8 juli werd er door het Britse Second Army besloten om op 10 juli operatie Jupiter te laten starten. Deze door het VIII Corps uit te voeren operatie, had als doel het gebied ten zuiden van Carpiquet te veroveren. Dit gebied werd gedomineerd door Hill 112 en diende tot aan de rivier de Orne veroverd te worden.

Een dag later, op 11 juli, ging aan de andere kant van Caen operatie Stack van start. Deze operatie had als doel het vernietigen van de hoge schoorstenen van Colombelles. Deze schoorstenen werden namelijk nog altijd als observatieposten gebruikt door de Duitsers. De 51st Infantry Division, ondersteund door het 148th RAC kreeg hiertoe het bevel , maar kon niet alle operationele doelen bereiken door zware tegenstand van Tiger tanks van de Schwere Panzer Abteilung 503.

Caen werd pas in zijn geheel bevrijd na operatie Goodwood, die op 18 juli begon.

Het bombardementsonderzoek
Een week na het bombardement, op 14 juli, dienden Zuckerman en Kingston-McCloughry een rapport in over het bombardement. Zij deden onderzoek naar de bijdrage die het bombardement leverde aan het succes van operatie Charnwoord. Hiervoor brachten zij op 12 en 13 juli een bezoek aan Caen en interviewden zij een aantal officieren dat bij de operaties betrokken was. Zoals reeds is aangegeven waren de 21st Army Group en de 2nd Army het al niet eens over het daadwerkelijke doel van het bombardement. 21st Army Group gaf enkel het vernietigen van de verdedigingen als doel, 2nd Army beschouwde ook het tegenhouden van de aanvoer van versterkingen als doel. Ook over de resultaten van het bombardement werden op de verschillende niveaus anders gedacht. 21st Army Group beschouwde het bombardement als doorslaggevend. Het Jšger-Regiment 31 van de 16. Luftwaffen-Feld-Division verloor haar hoofdkwartier en de 16. Luftwaffen-Feld-Division en 12. SS-Panzer-Division "Hitlerjugend" hadden niet de beschikking over de rantsoenen en munitie voor de volgende morgen. 2nd Army gaf aan dat grootste effect van het bombardement het opkrikken van het moreel van de aanvallende eenheden was, alsmede de vele Duitse eenheden die door het bombardement vernietigd zouden zijn. Zowel de 3rd British Division als de 9th British Brigade noemden het effect op het moreel het belangrijkste resultaat. Ze gaven echter beide aan dat de kraters de opmars zeer vertraagden, iets wat 2nd Army een noodzakelijk kwaad vond omdat anders de verdedigingen niet uitgeschakeld konden worden.

Zuckerman en Kingston-McCloughry gaven aan dat na onderzoek in het gebombardeerde terrein er geen Duitse geschutsposities, tanks of doden gevonden werden. Dit komt overeen met de bevindingen van de geallieerde troepen die als eerste door het terrein trokken. Ook de positie van het hoofdkwartier van het Jšger-Regiment 31 van de 16. Luftwaffen-Feld-Division is niet duidelijk. Er kan dan ook niet met zekerheid worden vastgesteld of dit hoofdkwartier daadwerkelijk vernietigd werd. In het onderzoek werd wel de kanttekening geplaatst dat er geen definitieve conclusies getrokken kon worden totdat het gehele terrein geruimd was. De belangrijkste resultaten van het bombardement waren het opkrikken van het moreel, het mogelijk vernietigen van het genoemde hoofdkwartier en andere troepen en het voorkomen van een tegenaanval of de aanvoer van versterkingen. De belangrijkste nadelen waren de vele kraters en de vertraging die dit met zich meebracht voor de aanvallende troepen.

Of het bombardement nodig was blijkt dan ook tegenwoordig zeer moeilijk vast te stellen. Het had wel enorme voordelen voor het moreel van de troepen en dat is misschien net het zetje geweest dat ze nodig hadden voor de daadwerkelijke verovering van Caen.

Definitielijst

Abteilung
Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
Brigade
Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
geallieerden
Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.
operatie Goodwood
Brits offensief op 18 en 19 juli 1944 met als doel het doorbreken van de Duitse posities rond Caen in NormandiŽ (Frankrijk). Gelijktijdig met deze operatie, rukten de Canadezen (aan de rechterflank) op met operatie Atlantic. Dit was een gecombineerde operatie.
operatie Jupiter
Britse aanval met als operatie doel het vormen van een bruggehoofd over de rivier de Odon (NormandiŽ), op 11 juli 1944
Regiment
Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van ťťn wapensoort.

Bronnen

Artikelen

  • BROWN, G., The Capture of the Abbaye D'Ardenne by the Regina Rifles, 8 July 1944, Canadian Military History, Volume 4, Number 1, 1995.
  • MCCARTHY, G., I Was There! - Over Caen I Saw the Flag of Freedom, The War Illustrated, No. 186, 04-08-1944.

Websites

Met dank aan

Dit artikel had niet geschreven kunnen worden zonder de hulp van Barry van Veen, Frank van der Drift, Kevin Prenger, Pieter Schlebaum en Robert Jan Noks.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


De omgeving van Caen.
(Bron: Stacey, The Victory Campaign)


Canadese soldaten vieren de bevrijding van Caen, 10 juli 1944.
(Bron: Library and Archives Canada)

Informatie

Artikel door:
Jeroen Koppes
Geplaatst op:
13-11-2010
Laatst gewijzigd:
29-06-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.