April-meistakingen van 1943

Inleiding

Inhoudsopgave

De Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden beveelt (-) dat de leden van het voormalige Nederlandse Leger terstond opnieuw in krijgsgevangenschap worden teruggevoerd. (-) Wie aan de oproep van den Wehrmachtsbefehlshaber geen gevolg geeft (-), moet op de strengste maatregelen rekenen.” Deze zinnen vormen de kern van de bekendmaking (Bekanntmachung) van de Duitse territoriaal weermachtbevelhebber, General der Flieger Friedrich Christiansen, op donderdag 29 april 1943. Onder het Nederlandse volk veroorzaakt zij een ongekende beroering. Nog op dezelfde donderdag en de daarop volgende dagen klinkt door het gehele land van mond tot mond de oproep: “STAAKT! STAAKT”

Op indrukwekkende wijze wordt aan het informeel uitgegeven parool gevolg gegeven, eerst in de industrie- maar vervolgens ook in de agrarische gebieden: “soms heftig en verbitterd, dikwijls ook enigszins aarzelend en weinig demonstratief”. (dr. P.J. Bouman). Het is het begin van een reeks gebeurtenissen die de geschiedenis zijn ingegaan onder de prozaďsche naam de “April-Mei-stakingen” of – ten plattelande – “De Melkstaking”. De stakingen hebben niet langer dan drie tot vijf dagen geduurd, op enkele plaatsen zes of zeven dagen. Toen waren zij door een meedogenloze bezetter in bloed gesmoord. Er vonden 175 personen de dood, van wie er 80 standrechtelijk werden geëxecuteerd. Meer dan 400 personen werden ernstig gewond.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Oproep om de staking voort te zetten op op een bushuisje in Sliedrecht.
(Bron: Beeldbank WO2)

Informatie

Artikel door:
Henk van der Molen
Geplaatst op:
16-11-2010
Laatst gewijzigd:
01-05-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.