Onderzeeboten van de O 21-klasse

O 25 (UD 3)

De O 25 was op 1 mei 1940 te water gelaten maar kon door een gebrek aan sleepboten niet overgebracht worden naar Engeland. Daarom werd de nieuwe onderzeeboot op 14 mei door werf- en marinepersoneel tot zinken gebracht in de Nieuwe Maas. Op last van de Duitsers werd de boot in juni gelicht en teruggebracht naar de werf van Wilton-Fijenoord in Schiedam. Hier werd de onderzeeboot voor Duitse rekening gerepareerd en afgebouwd. In verband met de uitwisselbaarheid van reserveonderdelen werden een groot aantal componenten, zoals luchtcompressoren, radioapparatuur en artillerie, vervangen door Duitse. De buiten de drukvaste huid, onder het voordek geplaatste, draaibare torpedobuizen werden verwijderd. De superieure geruispeiler van Atlas Werke bleef uiteraard gehandhaafd. Ook de periscopen van Nedinsco in Venlo werden behouden. Dit was logisch want het bedrijf in Limburg was een voortzetting van Carl Zeiss in Jena na de Eerste Wereldoorlog en sinds die tijd leverancier van de beste militaire optiek. De Freondiepvriezer werd zeer gewaardeerd en tot latere vreugde van kok en bemanning intact gelaten.

Op 8 juni 1941 werd UD 3 door commandant Korvettenkapitšn H. Rigele in Duitse dienst gesteld. Tijdens de zomermaanden volgde een opwerkperiode in de Oostzee waarna de onderzeeboot op 25 augustus als frontboot ingedeeld werd bij het 2e U-boot flottielje dat opereerde vanuit LoriŽnt, Frankrijk. De Nederlandse onderzeeboot in Duitse dienst werd vooral ingezet als opleidingsschip. Op 3 oktober 1942 werd UD 3, bij wijze van experiment tijdens een oorlogspatrouille, ingezet als torpedobevoorrader om U-boten van torpedo`s te voorzien die actief waren in de Zuid-Atlantische Oceaan. Na op 31 oktober ten zuiden van de Kaapverdische Eilanden brandstof te hebben overgenomen uit de onderzeeboottanker U-462 ging commandant Rigele op weg naar een gearrangeerd rendez-vous met U-159 om torpedo`s over te dragen. Op 26 november 1942 bracht UD 3 de Noorse vrachtvaarder Indra van 5.041 ton met drie torpedotreffers tot zinken. De 39 Noorse bemanningsleden, die na de eerste treffer in de sloepen waren gegaan werden vier dagen later opgepikt door de Britse koopvaarder Eurybates.

Op 27 november vond de geplande ontmoeting tussen UD 3 en U-159 plaats en werden ten zuidwesten van de Kaapverdische Eilanden vier torpedo`s met behulp van rubberboten overgebracht naar de U-boot. De dag daarna volgden er nog eens vier. Door de torpedoleveranties van UD 3 kon de U-159, onder commandant Kapitšnleutnant H. Witte, nog eens drie geallieerde koopvaardijschepen tot zinken brengen bovenop de acht die de U-boot eerder getorpedeerd had. Na de ontmoeting met U-159 moest commandant Rigele wachten op nog andere U-boten die torpedo`s nodig hadden maar deze kwamen niet opdagen. Op 26 december keerde UD-3 huiswaarts en kwam op 7 januari 1943 aan in LoriŽnt.

Ondanks het goede functioneren van UD 3 werd het experiment als torpedoleverancier niet onverdeeld positief beoordeeld. Commandant Rigele vond de ruimte aan dek te klein om de boot als torpedobevoorrader in te zetten. Als gevechtsboot kon de ex O 25 ook niet ingezet worden wegens de geringere duikdiepte en langere duiktijd ten opzichte van de Duitse onderzeeboten. Wat echter het zwaarst woog was het feit dat het onderhoudspersoneel in de vaak overbelaste reparatie- en onderhoudsbunkers niet zat te wachten op boten van buitenlandse afkomst waarvan de onderdelen en systemen afweken van de standaard. Daarom ging UD 3 op 1 maart 1943 over naar de U-boot Abwehrschule waar de onderzeeboot als Schulboot werd ingezet in de Oostzee met als basis Gotenhafen, Duitsland. Hiermee kreeg de ex O 25 dezelfde taak opgelegd als UD 1 (ex Hr. Ms. O 8) en UD 2 (ex Hr. Ms. O 12). Op 23 oktober 1943 werd Oberleutnant zur See J. Seeger de nieuwe commandant van UD 3. Op 13 oktober 1944 werd UD 3 buiten dienst gesteld na te zijn beschadigd door een luchtaanval in Kiel, Duitsland en een accubrand. De Nederlandse buitboot werd daarna opgelegd in Kiel. Op 3 mei 1945 maakte een Sprengkommando er een einde aan door de boot op te blazen. Het wrak werd na de oorlog gelicht en vervolgens gesloopt.

Definitielijst

artillerie
Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
torpedo
Oorlogswapen, met van een explosieve lading voorzien sigaarvormig lichaam met een voortstuwings- en besturingsmechanisme, bestemd om na lancering via het water zijn weg te zoeken naar vijandelijke schepen en deze door een onderwaterexplosie uit te schakelen.
U-boot
Duitse benaming voor onderzeeboot. Duitse U(ntersee)-boten hebben tot in mei 1943 een belangrijke rol gespeeld in de oorlogvoering. Ook veel vracht- en passagiersboten werden door deze sluipmoordenaars van de zee getorpedeerd en tot zinken gebracht.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Tewaterlating van de O 25 op 1 mei 1940.
(Bron: Subsim)

Informatie

Artikel door:
Peter Kimenai
Geplaatst op:
16-04-2011
Laatst gewijzigd:
23-03-2014
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.