Twee parachutisten en hun laatste reis naar Arnhem

Voorwoord

Inhoudsopgave

De slag om Arnhem – en de beroemde brug te ver – is één van de bekendste slagen uit de Tweede Wereldoorlog geworden. Echter niet alleen bij de brug is slag geleverd. Ook in “onze” wijk Heijenoord hebben schermutselingen plaatsgevonden met dodelijke afloop, zowel aan Britse als aan Duitse zijde. Bijgaand het verhaal over twee Britten die gesneuveld zijn op de Heijenoordseweg.

Deze korte geschiedenis is ontstaan nadat ondergetekende zich omstreeks 2002 herinnerde dat er nabij het huis van zijn ouders te Arnhem, gedurende de slag om Arnhem in september 1944, enige gevechten hadden plaatsgevonden tussen Duitsers en Britse parachutisten. Hierbij zijn aan beide kanten slachtoffers gevallen. Aan Britse zijde waren dit George Bowers en Robert Thompson. De gevallenen van Duitse zijde zijn, noch bij naam, noch bij aantal, bekend.

De Duitsers haalden met een vrachtauto hun slachtoffers op, maar wilden de Britten niet meenemen. Deze werden daarom door enkele buurmannen begraven aan de rand van een voormalig volkstuincomplex aan de Callunastraat, waar tegenwoordig een speeltuin is.

Na in 1965 uit Arnhem vertrokken te zijn, kwam ik in 2000 terug in het Gelderse en vroeg mij af of te achterhalen zou zijn wie die Britse soldaten geweest waren en of het mogelijk zou zijn met hun nabestaanden contact te krijgen. Ik besloot informatie in te winnen bij het Airborne Museum in Oosterbeek waar de heer Wybo Boersma me wees me op de "Roll of Honour". In dit boek de staan de gesneuvelden vermeld met de plaats waar ze voorheen "field buried", voorlopig begraven, waren geweest.

Na aanschaf van de "Roll" begon ik thuis te turven. De gesneuvelden staan hierin alfabetisch gerangschikt per sneuveldatum. Op blz. 81 vond ik de namen van George Bowers en Robert Thompson, "Field buried", veldgraf naast de Callunastraat. Zij werden herbegraven in Oosterbeek, graf nummers 28-C-9 en 28-C-10.

Dit eenmaal wetende ben ik verder gaan zoeken. In het verloop van die zoektocht zijn diverse onverwachte maar interessante aspecten aan de orde gekomen. Op de volgende pagina’s is daar verslag van gegeven.

Rudolf Jongman

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Robert Thompson, één van de gesneuvelde Britse parachutisten waarover dit artikel gaat.

Informatie

Artikel door:
Ruud Jongman
Geplaatst op:
06-06-2011
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.