Oproep Duitse opperbevelhebber aan Nederlandse bevolking (15-05-1940)

Oproep aan de bevolking van Nederland

Inhoudsopgave

Kort na de capitulatie van Nederland, werd op 18 mei 1940 door de Duitsers een oproep gedaan aan de Nederlandse bevolking. Deze oproep werd gepubliceerd in dagbladen en was tevens voorzien van diverse verordeningen. Deze verordeningen zijn op de volgende pagina te vinden.

Het door de Duitsche troepen bezette Nederlandsche gebied wordt onder het Duitsche militair bestuur geplaatst. De legerbevelhebbers zullen de maatregelen noodig voor de veiligheid der troepen en voor de bestendiging van rust en order uitvaardigen.
De troepen zijn gehouden, de bevolking, voor zooverre zij zich vreedzaam betoont, onder alle opzichten te ontzien en haar eigendom te eerbiedigen.
In geval van loyale samenwerking met de Duitsche overheden zullen de openbare besturen op hun post gelaten worden. Van het gezond verstand en het inzicht der bevolking verwacht ik, dat zij alle onbezonnen handelingen, elken aard van sabotage, van lijdzamen of daadwerkelijken weerstand aan de Duitsche weermacht zal nalaten.
Alle verordeningen van het Duitsche militair bestuur zijn stipt en onvoorwaardelijk te volgen. Het zou de Duitsche weermacht spijten, indien zij zich, gedwongen door vijandelijke handelingen van onverantwoordelijke elementen der burgerbevolking, tot scherpe maatregelen tegen de gansche burgerbevolking moest genoodzaakt zien.
Dat ieder aan zijn arbeid en op zijn post blijve; dan dient hij niet alleen zijn eigen belang, maar de belangen van zijn volk en van zijn vaderland.

De opperbevelhebber van het Duitsche Leger.

Definitielijst

capitulatie
Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.

Pagina navigatie

Informatie

Geplaatst door:
Redactie Go2War2.nl
Geplaatst op:
10-09-2011
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.