Radiotoespraken Prinses Juliana

Radiotoespraak Prinses Juliana (04-11-1941)

Inhoudsopgave

Landgenoten,

Gij zult reeds door middel van de zender in Boston gehoord hebben, dat ik en mijn beide kinderen gedurende enige dagen de gasten zijn van de President der Verenigde Staten en van Mevrouw Roosevelt, op hun landhuis in het dorp Hyde Park aan de Hudson-rivier. Van de gelegenheid, die zich biedt, om van hier enige woorden tot u te spreken, maak ik met graagte gebruik, want mijn gedachten zijn voortdurend bij u en het is mij daarom een groot gemis, dat ik slechts zo zelden tot u kan spreken. Ik ben hier in de bibliotheek van de President, een kamer, waarin hij zich reeds vele malen door middel van de microfoon tot het Amerikaanse volk en de hele wereld heeft gewend. Vanaf deze plaats, vanuit het land, dat wij de werkplaats der democratieŽn zouden willen noemen waar dag en nacht met grote haast en ijver gewerkt wordt om het front tegen het barbaars geweld van strijdmiddelen voorzien, zou ik u een woord van moed willen toeroepen.

Mijn kinderen en ik hebben hier in dit mooie oude huis een paar heerlijke dagen doorgebracht. De bezieling, die uitgaat van de grote staatsman, die aan het hoofd staat van het sterke en vrije Amerikaanse volk, heb ik voortdurend gevoeld en ik heb gezien, hoe de eerste vrouw des lands, zoals Mevrouw Roosevelt hier genoemd wordt, hem in alles terzijde staat. Ik heb ook weer opnieuw kunnen ervaren, hoe de President staat ten opzichte van het lot van ons Nederland en hoe rotsvast zijn overtuiging is, dat de gouden zon der vrijheid weer over ons trouwe en stoere volk zal stralen. Toen wij eergisteren in de kleine Nederlandse kerk in Hyde Park, die meer dan 150 jaar geleden door Hollandse kolonisten gebouwd werd, verzameld waren en onze gebeden voor die vrijheid, en voor u allen, richten tot de Heere God, heb ik u zeer nabij gevoeld. Ook gebeden overspannen in een oogwenk de oceaan en zij hebben zich zeker verenigde met die, welke die zelfde zondag uit uw overkropt gemoed zijn gestegen. Twijfelt niet: zij zullen verhoord worden!

En thans moet ik al weer afscheid van u nemen. Ik heb met deze weinige woorden gesproken van deze plaats, het voertuig willen zijn, dat iets van de geest en het vertrouwen, die hier heersen, aan u overbrengt. En verder weet ik, hoe gij zijt. Moed en vertrouwen hoort gij telken dage door deze zender. Moed en vertrouwen roep ook ik u thans toe.

En tot weerziens.

Definitielijst

democratie
Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert). Democratie is een bestuursvorm waar de regering door een meerderheid van het volk gekozen wordt en waarbij het volk de leiders op het rechte pad houdt door de mogelijkheid deze regering weg te sturen als een meerderheid van het volk het niet meer eens is met de regering.

Pagina navigatie

Informatie

Geplaatst door:
Redactie Go2War2.nl
Geplaatst op:
31-12-2011
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.