Radiotoespraken Prinses Juliana

Radiotoespraak Prinses Juliana (30-04-1943)

Landgenoten,

Wat kon er beter zijn, dan op mijn verjaardag een groet aan u te kunnen brengen? Onze zaak, waarvoor gij strijdt met meer dan uw uiterste krachten, en met inzet van al, wat u het dierbaarst is, is onweerstaanbaar aan het overwinnen. De feiten spreken duidelijke taal. De overtuiging en de macht van de Verenigde Volkeren is niet te keren; ook mede dank zij de niet rustende strijdkracht van de onzen op zee, op het land, in de lucht, en van de koopvaardij.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken, om u te danken voor de wijze, waarop gij hebt meegeleefd bij de geboorte van onze kleine Margriet, en die mijn man en mij zeer heeft getroffen en dankbaar getemd. Hoe blij en gelukkig wij ook zijn met ons nieuwe dochtertje, steeds drukkender wordt het gevoel, niet in het vaderland te zijn, en er te delen in de grote offers, die daar door een zo groot aantal gebracht worden voor recht, vrijheid en vaderland. Wij hebben dit kind dan ook willen wijden tot een hulde aan hen, die strijden, en aan de nagedachtenis van hen, voor wie de strijd reeds voleindigd is. Peet over haar staan de helden van onze koopvaardij, zoals de Marine, het Leger en het Indische Leger dit deden bij Irene. Margriet is in den vreemde met de grootste hartelijkheid verwelkomd. Het beste bewijs, symbool daarvan, is het feit, dat op de hoge toren van het Parlementsgebouw hier in Ottawa, waar de Britse vlag wappert, deze voor ťťn dag door de onze, de Nederlandse vlag is vervangen.

Uit de West, van land- en rijksgenoten over de wereld verspreid, maar ook hier uit Canada, en van bondgenoten overal, kregen wij bewijzen van medeleven, en vele geschenken, die op ons verzoek, niet onze baby, maar de algemene zaak ten goede komen. Margriet is, ondanks de tijden, waarin ze is geboren, een vrolijk, levendig kind geworden. Ook uiterlijk lijkt zij veel op haar zusjes. Zij heeft door de welwillendheid der Canadese regering uitsluitend de Nederlandse nationaliteit; en niet tevens de Canadese, zoals de wet hier dat anders teweeggebracht zou hebben. Deze kleine Nederlandse zal ons door haar geboorte steeds aan de Verenigde Volkeren herinneren, maar zij zal zich toch alleen werkelijk thuis voelen in het Vaderland. Beatrix en Irene weten, zonder dat haar dat in ít bijzonder wordt gezegd, dat haar grote doel is, naar Nederland terug te gaan, doodeenvoudig alleen omdat dan ons land is, en wij er thuis horen.

In deze strijd, waarin miljoenen hun leven, vaak hun jonge leven, hebben gegeven, vraag met zich dikwijls af: wat is ťťn onzer, een enkel mens waard? Maar dan verrijst aan de andere kant het bewustzijn, dat ons is verzekerd, dat zelfs de haren van ons hoofd alle zijn geteld, en dat wij het licht der wereld, het zout der aarde zijn. Dit wordt in Nederland zo sterk als maar ergens gevoeld. En zo wordt het fundament gelegd voor de betere toekomst, waarvoor wij alles willen over hebben.

Ja, zij zullen
zich vervullen,
deze tijden van geluk!
Dees ellenden
gaan volenden;
en verpletterd wordt het juk.

Pagina navigatie

Informatie

Geplaatst door:
Redactie Go2War2.nl
Geplaatst op:
31-12-2011
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.