Slag om Westerplatte

Voorbeschouwing

Inhoudsopgave

Inleiding

De slag om het Poolse schiereiland Westerplatte bij de Vrije Stad Danzig kan gezien worden als de allereerste veldslag in de Tweede Wereldoorlog. De Poolse soldaten op dit schiereiland verdedigden Westerplatte een week lang en sloegen verschillende Duitse aanvallen af. De slag om Westerplatte werd een inspiratiebron voor het gehele Poolse Leger en Poolse bevolking tijdens de Duitse invasie in Polen. Zelfs tegenwoordig wordt de slag nog gezien als symbool van weerstand tijdens de invasie en staat ook bekend als het ‘Poolse Verdun’.

Voorbeschouwing

Tijdens de Vredesconferentie van Parijs die duurde tot mei 1919 werd voorgesteld om van Danzig een zogenaamde Vrije Stad te maken. Het Vredesverdrag van Versailles, dat op 28 juni 1919 ondertekend werd en op 10 januari 1920 van kracht werd, gaf Danzig een speciaal statuut onder het gezag van de Volkenbond. In artikel 104 van dit verdrag werd aangekondigd dat er nog een conventie ondertekend moest worden om de rechten van Polen in de Vrije Stad in detail te regelen. Deze conventie werd op 9 november 1920 in Parijs ondertekend door vertegenwoordigers van Polen en Danzig en op 15 november 1920 werd de stad tot een onafhankelijke staat verklaard: de Vrije Stad Danzig. Polen kreeg het recht van vrije doorvoer in en uit de haven van Danzig en mocht haar grenzen afschermen binnen het Poolse douanegebied. Ook mocht Polen conform de conventie gebruik maken van de haveninstallaties, de spoorwegen, het postkantoor en telefoon- en telegraafverbindingen om een goede handelsstructuur tussen Danzig en Polen te waarborgen. In de conventie van 9 november 1920 werd ook het respect voor de mensenrechten van de Poolse minderheid in de stad gewaarborgd. De Poolse autoriteiten zouden de belangen van de Vrije Stad en haar inwoners op internationaal niveau behartigen. Het Verdrag van Warschau van 24 oktober 1921, dat gesloten werd om de conventie van 9 november 1920 uit te voeren en aan te vullen, benadrukte de Poolse privileges in Danzig.

De Duitse inwoners van Danzig protesteerden tegen de afscheiding uit het Duitse staatsverband. Tijdens de Sovjet-Poolse Oorlog werd er tussen juli en augustus 1921 gestaakt door de communistische Duitse havenarbeiders in de haven van Danzig, die weigerden om voor Polen bestemde wapens en munitie van de binnenvarende boten te halen. Hun diensten werden overgenomen door Britse soldaten, wat een golf van anti-Poolse protesten en demonstraties in de stad veroorzaakte. De staking verergerde en verspreidde zich met als doel om de neutraliteit van Danzig uit te roepen. De hevigheid van de stakingen ebde uiteindelijk weg toen een Pools tegenoffensief het naderende Rode Leger dwong om zich terug te trekken. In september 1921 deden de Duitse havenarbeiders hun werk weer in de haven.

In diezelfde periode kreeg Polen toestemming van de Volkenbond en van het opperbevel van de geallieerde troepen om een klein garnizoen naar Danzig over te brengen ter bescherming van het wapentransport naar de haven. Deze eenheden arriveerden in september 1921 en het 60-koppig tellende garnizoen werd in de oude kazerne in de nieuwe haven gestationeerd. Het stadsbestuur protesteerde hiertegen. Op 22 juni 1921 kreeg Polen toestemming om in Danzig een locatie in te richten waar het haar militaire goederen kon opslaan. Een klein detachement kreeg de opdracht om deze militaire opslagplaats te bewaken.

Definitielijst

invasie
Gewapende inval.
neutraliteit
Onpartijdigheid, onzijdigheid, tussen de partijen instaand, geen partij kiezen.
Rode Leger
Leger van de Sovjetunie.
Volkenbond
Internationale volkerenorganisatie voor samenwerking en veiligheid (1920-1941). De bond was gevestigd in Genève, in het altijd neutrale Zwitserland. In de dertiger jaren kon zij weinig uitrichten tegen het agressieve optreden van Japan (Mantsjoerije), Italië (Abessinië) en Hitler. De Volkenbond was in feite de voorganger van de Verenigde Naties.

Pagina navigatie

Afbeeldingen(Bron: Bundesarchiv)


De ondertekening van het Verdrag van Versailles op 28 juni 1919.
(Bron: Wikipedia)


Het logo van de Volkenbond.
(Bron: Wikipedia)

Informatie

Artikel door:
Kaj Metz
Geplaatst op:
26-08-2012
Laatst gewijzigd:
01-06-2016
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.