Slag om Westerplatte

Het ontstaan van het militaire depot op het Westerplatte schiereiland

Het ontstaan van dit militaire depot ging niet zonder slag of stoot. De Raad van Haven en Waterstaat stelde voor om dit depot op het eiland Holm te vestigen. Zowel de regering van de stad als Polen accepteerden dit voorstel niet. Het stadsbestuur van Danzig wilde dat dit depot in open zee in de buurt van Swibno gevestigd werd, maar de Polen zagen niets in dit idee. Vanwege de onenigheden tussen de betrokken partijen besloot de hoge commissaris van de Volkenbond in Danzig, Richard Haking, zelf een locatie te zoeken voor dit depot. Uiteindelijk besloot hij dat het depot op het schiereiland Westerplatte gevestigd moest worden. Zowel het stadsbestuur van Danzig als de Poolse autoriteiten weigerden om hier in mee te gaan, wat de Volkenbond ertoe dwong om een comitť in te stellen dat de taak kreeg om een geschikte locatie voor het depot te vinden.

Dit comitť begon haar onderzoek begin 1924 en besloot uiteindelijk toch dat het Westerplatte schiereiland de beste optie was. In navolging van deze bevinding, besloot de Volkenbond het schiereiland onder toezicht van Poolse militairen te stellen. De Raad van Haven en Waterstaat kreeg de opdracht om een dok en een spoorweg op en naar het schiereiland te realiseren. In augustus 1924 begon de constructie van het depot onder supervisie van schout-bij-nacht (kontradmiral) Jerzy Zwierkowski. De realisatie van een nieuw dok en warenhuizen voor wapens, munitie en explosieven werd een prioriteit.

Het munitiebassin werd op westelijke kant van het schiereiland gebouwd en was, ondanks materiŽle problemen, in november 1925 gereed. Zes havenkranen werden langs het bassin geplaatst. De spoorweg naar het depot was in de zomer van 1925 klaar en verbond het munitiebassin met de munitiewarenhuizen. In totaal werden 22 warenhuizen van baksteen op het schiereiland gebouwd. Op 31 oktober 1925 werd Westerplatte overhandigd aan Polen door middel van een eeuwigdurend huurcontract. De Polen moesten zich wel aan de volgende regels houden:

- Het was niet toegestaan om fortificaties op het schiereiland te bouwen.
- Alleen bevoegden mochten het militaire terrein betreden.
- Een aantal vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Danzig mocht het terrein betreden om inspecties uit te voeren.
- Het garnizoen mocht uit maximaal 88 manschappen bestaan: twee officieren, 20 onderofficieren en 66 soldaten.

Het eerste Poolse militaire detachement arriveerde in januari 1926. Nadat Westerplatte Pools grondgebied was geworden begon men de infrastructuur van het depot verder te ontwikkelen. Een treinstation, een artesische bron, een transformator en een elektriciteitscentrale werden gebouwd. Daarnaast werd een telefoonverbinding aangelegd tussen Westerplatte en het Poolse Postkantoor in Danzig en werden in alle gebouwen en wachthuizen op Westerplatte telefoontoestellen geÔnstalleerd. Ter bescherming werd een twee meter hoge muur om het gebied gebouwd en werden er prikkeldraadversperringen geplaatst. Daarnaast werd een alarmsysteem geÔnstalleerd.

Definitielijst

Volkenbond
Internationale volkerenorganisatie voor samenwerking en veiligheid (1920-1941). De bond was gevestigd in GenŤve, in het altijd neutrale Zwitserland. In de dertiger jaren kon zij weinig uitrichten tegen het agressieve optreden van Japan (Mantsjoerije), ItaliŽ (AbessiniŽ) en Hitler. De Volkenbond was in feite de voorganger van de Verenigde Naties.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Westerplatte omstreeks 1900.
(Bron: Wikipedia)


De opening van het Poolse Postkantoor "GdaŮsk 3" in Danzig (1925).
(Bron: Wikipedia)


General Sir Richard Haking.
(Bron: Wikipedia)

Informatie

Artikel door:
Kaj Metz
Geplaatst op:
26-08-2012
Laatst gewijzigd:
01-06-2016
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.