Drijvende concentratiekampen in de Lübecker Bocht

Het Zweedse Rode Kruis

Het Zweedse Rode Kruis speelde een belangrijke rol in april en mei 1945 bij de verplaatsingen van tienduizenden concentratiekampgevangenen. De gevangenen waren toen al maanden van deze organisatie afhankelijk voor hun voedselvoorziening. De Rode Kruispakketten, die met grote regelmaat door vrachtschepen aangevoerd werden, bevatten overigens niet alleen voedsel, maar ook sigaretten en soms medicijnen. Ook op andere wijze was het Zweedse Rode Kruis toen actief: zo werden op 20 april 1945 4.255 Deense en Noorse concentratiekampgevangenen door de organisatie met de legendarische witte bussen via Denemarken naar Malmö in Zweden gebracht.

De arts Hans Arnoldson, vertegenwoordiger van het Zweedse Rode Kruis in Lübeck, kreeg op 29 april een anonieme brief waarin de verschrikkelijke situatie van de gevangenen op de schepen in de haven van Lübeck beschreven werd. Hij bood daarop de Duitse autoriteiten aan om 250 zieke Franse, Belgische en Nederlandse gevangenen mee te nemen naar Zweden aan boord van de vrachtschepen Lillie-Matthiessen en Magdalena. De schepen hadden een lading Rode Kruispakketten gebracht en waren zodoende beschikbaar. De Duitsers stemden in en de volgende dag, 30 april, werden de 250 gevangenen van de Thielbek en de Cap Arcona gehaald. Nog diezelfde dag vertrok de Lillie-Matthiessen naar Trelleborg in Zweden met 420 vrouwelijke gevangenen uit concentratiekamp Ravensbrück en de Magdalena met dezelfde bestemming met ongeveer 400 mannelijke gevangenen afkomstig van de Thielbek en de Cap Arcona en zieken uit een schuur in Süsel, een dorpje 10 kilometer zuidwestelijk van Neustadt.

Op 2 mei begon Arnoldson voorbereidingen te treffen voor de overdracht aan de oprukkende Britten van de concentratiekampengevangenen, die zich op de kades en de schepen in Lübeck bevonden. Toen hij echter die morgen op de kade verscheen was deze leeg en waren de schepen weg. De vertegenwoordiger van het Internationale Rode Kruis in Lübeck, P. de Blonay, informeerde de Britse General-Major George Roberts van de 11de tankdivisie over de gevangenen aan boord van de schepen in de Lübecker Bocht in de buurt van Neustadt. Roberts gaf deze informatie door aan het hoofdkwartier van Group 83 van de 2nd Tactical Air Force (TAF). In de ochtend van 3 mei verklaarde Arnoldson aan de Britten dat er zich gevangenen op de schepen in de Lübecker Bocht bevonden. Bij een eventuele luchtaanval op de schepen zouden zij een groot risico lopen. Diezelfde middag informeerde Arnoldson twee Britse officieren nauwkeurig over de gevangenen. De officieren beloofden direct te zullen handelen, maar het was al te laat om de naderende catastrofe te voorkomen.

Definitielijst

Tactical
Tactic betekent taktiek. De werkelijke uitvoering van het militaire bedrijf. De Amerikanen gebruikten de term Tactical ook om luchtmacht onderdelen aan te duiden die aanvallend optraden, zoals jagers en jachtbommenwerpers. Dit in tegenstelling tot Strategical, waarmee bommenwerper eenheden werden aangeduid.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Enkele van de legendarische Zweedse Witte Bussen van het Rode Kruis.
(Bron: Wikipedia)


Leden van de Gestapo volgen de verrichtingen van de Witte Bussen.
(Bron: Wikipedia)


Vrouwelijke gevangenen uit Ravensbrück werden geselecteerd om mee te mogen naar Zweden.
(Bron: Wikipedia)

Informatie

Artikel door:
Peter Kimenai
Geplaatst op:
01-04-2013
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.