Hess, Rudolf

Besluit

Geruchten

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er vele theorieŽn geweest waarom Hess zijn vlucht naar Schotland heeft gemaakt. Sommige voeren aan dat Hitler wel degelijk op de hoogte was van de plannen van Hess en dat hij koste wat het kost vrede wilde sluiten met Groot-BrittanniŽ. Churchill zou volgens deze theorie geweigerd hebben om te onderhandelen, omdat hij wist dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie binnenkort betrokken zouden raken bij de oorlog. Er zijn ook mensen die beweren dat Hess door de Britse geheime dienst naar Groot-BrittanniŽ werd gelokt door middel van een gefingeerde toenaderingspoging door de Britse politicus Lord Halifax. Door deze actie zou de FŁhrer in verlegenheid worden gebracht. Doordat Hitler het idee zou krijgen dat Groot-BrittanniŽ open stond voor onderhandelingen, kreeg Groot-BrittanniŽ een paar maanden uitstel om te herstellen van de reeds opgelopen verliezen. Bovendien zou Hitler door deze onderhandelingen genoeg zelfvertrouwen krijgen om een aanval te starten tegen de Sovjet-Unie. Een van de personen die betrokken zou zijn geweest bij deze operatie was Ian Fleming, de schepper van James Bond. Een van de plijtbezorgers van deze theorie is Martin Allen, die in het boek "Het Hitler-Hess bedrog - Het best bewaarde geheim van de Tweede Wereldoorlog", de lezer probeert de overtuigen van zijn gelijk. Voor al deze wilde speculaties is echter nooit overtuigend bewijs geleverd.

Er is zelfs beweerd dat de man die jarenlang in de Spandau-gevangenis in Berlijn doorbracht nooit Rudolf Hess kan zijn geweest, maar een dubbelganger moest zijn. Eťn van de boeken die hierover is geschreven komt van de hand van Hugh Thomas, die van 1972 tot 1973 als algemeen chirurg was verbonden aan het Britse Militaire Hospitaal van Berlijn en daar Ďs werelds beroemdste gevangene leerde kennen. Hij heeft Hess regelmatig medisch onderzocht en heeft nooit het litteken, dat Hess had overgehouden van het schot door zijn borst tijdens de Eerste Wereldoorlog, kunnen terugvinden. Volgens Thomas werd de echte Hess in 1941 vermoord door zijn vijanden binnen de nazi-hiŽrarchie.

De Nederlandse fysiotherapeut At Voorhost deed uitgebreid onderzoek naar deze dubbelganger theorie. Hij concludeerde op basis van lichaams- en gedragskenmerken en voorkeursbewegingen dat de Hess van voor de vlucht naar Schotland en de persoon in de Spandau-gevangenis vrijwel zeker een en dezelfde waren. De littekens van Hess, die hij over had gehouden aan de verwondingen die hij had opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden later door andere artsen wel gevonden. De kogel, die dwars door de borst van Hess was gegaan, had relatieve kleine wonden achter gelaten. Daardoor werden de littekens waarschijnlijk in eerste instantie over het hoofd gezien. Ook andere beweringen van Thomas werden later door artsen en historici in twijfel getrokken. Een sectie die na de dood op het lichaam van Hess werd uitgevoerd door de patholoog prof. Spann, verbonden aan de universiteit van MŁnchen, stelde onomwonden vast dat de man die hij onderzocht had, Rudolf Hess was.

Slot

Het meest waarschijnlijk is dat Hess zijn tocht naar Engeland ondernam zonder dat Hitler hiervan op de hoogte was. Hij was een idealist en bovendien wat naÔef, mogelijk zat hij dicht tegen een zenuwinzinking aan. Hij dacht waarschijnlijk echt dat hij vrede kon sluiten met Groot-BrittanniŽ, zodat zij samen de strijd konden aanbinden met de Sovjet-Unie. Door deze daad zou hij ook weer terugkomen in de gunst van Hitler, hetgeen waar hij zo naar verlangde. Ondanks dat er vele theorieŽn zijn die tegen deze officiŽle lezing ingaan, is er nooit overtuigend bewijs geweest dat deze versie tegensprak. Volledig uit te sluiten is het niet dat de Britse geheime dienst een rol speelde in het verhaal. Een deel van de dossiers wordt pas in 2017 vrijgegeven en dan kan het raadsel pas helemaal worden opgelost. Dan wordt mogelijk ook meer duidelijk over of en wat voor onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen Groot-BrittanniŽ en Duitsland.

Over de geestelijke gesteldheid van Hess wordt ook nog steeds gesteggeld. Zijn geestelijke conditie was goed genoeg om de vliegtocht naar Schotland te volbrengen. Een onderneming die volgens vriend en vijand blijk gaf van een goed verstand en vakmanschap. Duidelijk is wel dat hij psychisch niet in orde was, want daar zijn de psychologische rapportages duidelijk over. Het is echter onduidelijk waar de echte stoornissen stopte en de gefingeerde begonnen, want het is ook zeker dat Hess regelmatig simuleerde dat hij iets mankeerde en dan vooral geheugenverlies.

Rudolf Hess is en blijft een opvallend figuur. Zijn vlucht naar Schotland blijft de gemoederen bezig houden. Er zijn vele complotten over deze gebeurtenis, maar er is nooit overtuigend bewijs geleverd dat het daadwerkelijk anders is gegaan dan de officiŽle versie. Voor de een is hij een idealist, voor de ander een pion in een schimmig politiek spel en voor weer een ander een labiel figuur. Het belangrijkste feit is echter dat hij vooral in de vooroorlogse jaren en de begintijd van de naziperiode een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Derde Rijk waarmee hij vooral gezien moet worden als een fanatieke nationaalsocialist en een trouwe volgeling van Hitler.

Processtukken

- Slotverklaring Hess
- Vonnis Hess

Definitielijst

Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
FŁhrer
Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de fŁhrer van nazi-Duitsland.
nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.
Sovjet-Unie
Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

Onderscheidingen

Lees meer over de onderscheidingen van deze persoon op WW2Awards.com.

Pagina navigatie

Afbeeldingen

Bekijk video
Bekijk video

Documentaire over Rudolf Hess met onder meer opnamen van het proces van Neurenberg.
(Bron: RobertHJacksonCenter)


Close-up foto van Hess na de oorlog in de gevangenis van Spandau.
(Bron: Yad Vashem)

Informatie

Artikel door:
Wesley Dankers
Geplaatst op:
09-08-2014
Laatst gewijzigd:
21-05-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.