Date Pettinga, strijd tegen de Japanners op Java

Op weg naar de Tjiaterstelling bij Bandoeng

Inhoudsopgave

Inleiding

Hieronder volgt een gedeelte uit het dagboek van Date Pettinga, geboren op 27 juni 1916 te Oldehove. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij in Nederlands-IndiŽ gelegerd en nam hij deel aan de strijd tegen de Japanners. Hij was in 1936 als dienstplichtige opgenomen in het 12e Regiment Infanterie en ging in 1937 met groot verlof met de rang van korporaal. In 1939 keerde hij terug in het leger met de rang van soldaat. Als fuselier diende hij in 1940 in Bandoeng op West-Java om datzelfde jaar overgeplaatst te worden naar het 1e Bataljon Infanterie te Magelang op Midden-Java.

Op weg naar de Tjiaterstelling bij Bandoeng

Januari 1942. Er werd druk gewerkt aan de stellingbouw te Rembang aan de kust. Het ene huis na het andere werd door ons op last van de commandant ontruimd of wel verplaatst naar de overzijde van de hoofdweg. In verband met de omstandigheden moesten we Nederlands Oost IndiŽ voorbereiden op een eventuele inval van de Jappen, waaraan dan ook hard werd gewerkt. Met alle middelen die we hadden werden verschillende linies in gereedheid gebracht. Totdat wij op een gegeven ogenblik werden opgeschrikt door de afgekondigde mobilisatie. Vanuit Mageleng werden we gewaarschuwd, waarna direct in opdracht de ter plaatse aanwezige personen die Staatgevaarlijk werden geacht, achter slot en grendel werden gezet. De politie van Rembang nam direct de zaak in handen en wij als beroepsmilitairen kregen opdracht Rembang te verlaten en met spoed naar onze garnizoenen te Magelang terug te keren.

Ongeveer begin februari kwamen we te Mageleng aan waar alles in rep en roer was. We ontvingen enige maanden voorschot en werden meteen met scherp bewapend. Kisten en kasten moesten worden ontruimd en de rest werd bij de foerier ingeleverd. Onder de manschappen werd weinig gesproken over de mobilisatie. Dit stond bij allen vast mocht er wat gebeuren we zouden ons verdedigen tot de laatste man toe. Een paar dagen later moesten we verhuizen naar een school. Daar werd onder leiding van kapitein Kooistra de zaak keurig ingericht. Verscherpte posten en wachten werden uitgezet en bij eventuele vijandelijke vliegtuigen of verkenners moest iedereen op zijn post aanwezig zijn.

Plotseling, het was ongeveer 22 februari, kregen we de opdracht alles in te pakken wat we nodig hadden terwijl de rest werd ingeleverd om te vertrekken met onbekende bestemming. Vrachtautoís, personenautoís enz. werden overbeladen met militairen en daar gingen we richting Semarang. Daar aangekomen troffen we alles leeg en verlaten aan. Wij kregen een gevoel alsof alles gevlucht was. Overal lagen blikjes, kleding, potten en pannen verspreid. We bleven hier slechts enkele dagen waarna wij weer met onze autoís enz. vertrokken. Zo gingen we van de ene plaats naar de andere en de spanning werd steeds heviger. We hadden een beklemmend gevoel op ons, maar waarom eigenlijk wisten we zelf niet.

Eindelijk kwamen we in Gombong waar wij ook moesten overnachten. Zo vervolgden wij de weg naar Tjiaterstelling. Een onbekende stelling boven en nabij Bandoeng. Het waren n.l. theehuizen met enkele woningen en droogdokken. Laat in de avond kwamen wij daar aan niet wetende hoe alles er uit zag. Een schuur werd ontruimd die gevuld was met een soort kalk. Grote wantoestanden heersten daar. Na veel zwoegen en zweten kwamen de bedden in gereedheid om onze vermoeide lichamen neer te leggen. De volgende dag ongeveer 26 februari werd de zaak ingedeeld. De wachten werden uitgezet terwijl de rest de loopgraven en het terrein moesten verkennen. Het duurde dan ook niet lang of er kwamen geruchten binnen dat de vijand (Japanners) op Java geland was. De een zei toen men hem ít vertelde: "Kerel je bent gek die komen hier nooit". Een andere daarentegen zei: "ít Is best mogelijk wij hebben toch immers niks". In ieder geval moesten wij de stellingen gaan bezetten om ze vooreerst niet meer te verlaten in verband met de mogelijke komst van de vijand. Het eten en drinken werd per auto langs de stellingen gereden en uitgedeeld.

Definitielijst

fuselier
In WO II in BelgiŽ en Nederland de benaming voor een infanterist bewapend met een geweer. De soldaten van het Nederlandse garderegiment 'Prinses Irene' worden nog met fuselier betiteld.
Infanterie
Het voetvolk van een leger (infanterist).
mobilisatie
Een leger in staat van oorlog brengen, dus eigenlijk de overgang van vredestoestand naar oorlogstoestand. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd op 29 augustus 1939.
Regiment
Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van ťťn wapensoort.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Dagboekschrijver Date Pettinga met zijn gezin in 1956.


Hedendaagse kaart van Java in IndonesiŽ met daarop met rood ingekaderd de begin- en eindlocatie die in deze tekst genoemd worden.
(Bron: Google Maps)

Informatie

Artikel door:
Redactie Go2War2.nl
Geplaatst op:
23-08-2014
Laatst gewijzigd:
10-06-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.