Geheim Leger

Inleiding

Inhoudsopgave

Toen de Tweede Wereloorlog in het voorjaar van 1940 in volle hevigheid losbarstte, bleef ook BelgiŽ niet buiten schot. Het Belgische leger was niet opgewassen tegen de Duitse Blitzkrieg en gaf zich na 18 dagen van strijd over. De regering was gevlucht naar Londen, terwijl koning Leopold III ervoor koos om in zijn land te blijven. BelgiŽ werd voortaan bestuurd door de Militšrverwaltung onder leiding van Alexander von Falkenhausen, maar parallel bleef ook de Belgische overheid in de vorm van het comitť van de secretarissen-generaal mee het land besturen.

In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog heerste er geen unaniem anti-Duitse houding in het land. Paul Struye, de latere senaatsvoorzitter, hield een dagboek bij tijdens de oorlogsjaren. Hij schreef het volgende: "Er was geen spoor van vijandschap tussen de Belgische bevolking en het Duitse leger. Het was een aangename verrassing voor de Belgen de Duitse soldaten te zien, correct in hun houding, in hun allure." Ook Alexandre Galopin, de gouverneur van de Sociťte Gťnťrale de Belgique, stelde iets gelijkaardigs vast: "Deze geestesgesteldheid is niet van aard een houding van hardnekkig verzet in de hand te werken..." Het is dan ook geen toeval dat er weinig verzet Ė en zeker niet in een georganiseerde vorm - te merken viel in de eerste maanden van de bezetting. Heel wat mensen geloofden in een definitieve overwinning van het Duitse leger, zoals ook professor Henri Bernard getuigde: "Wanhoop bij de enen, berusting bij de anderen, verlichting voor velen, vreugde bij enkele bewonderaars van de nieuwe orde. Men moet erkennen dat in die ogenblikken tachtig procent van het leger en van de bevolking geloofde in de beslissende overwinning van het Reich, gezien de snelheid van het Duitse succes en de zwakheid van de Westerse geallieerden."

Dat betekende echter niet dat alle Belgen gewillig de bezetting aanvaardden. Er ontstonden langzaamaan verschillende verzetsgroepen, onder andere gevormd door een aantal militairen die zich niet neerlegden bij de stelling van de koning dat de oorlog voor BelgiŽ gedaan was. Zij wilden de strijd verderzetten aan de zijde van de geallieerden. Anderen keerden zich veeleer af van de regering in Londen en pleitten voor een "rťnovation nationale", een politieke vernieuwing van BelgiŽ als een sterke staat onder de rechtstreekse leiding van de koning, en dit van zodra BelgiŽ weer onafhankelijk zou zijn. Dat was niet nieuw: al in de jaren í30 hadden heel wat militairen de traditionele partijen de rug toegekeerd ten voordele van partijen die het leger wel steunden en voorstander waren van een sterk regime. In "La Nation Belge", een blad dat veel werd gelezen door officieren en oud-militairen werden plannen gemaakt voor een corporatistische staat met een sterke uitvoerende macht rond de koning.

Definitielijst

Blitzkrieg
De Nederlandse betekenis van dit Duitse woord is 'bliksemoorlog'. Zeer snel verlopende veldtocht. In tegenstelling tot een loopgravenoorlog is de Blitzkrieg erg snel en beweeglijk. Lucht- en grondstrijdkrachten werken nauw samen. Voor het eerst toegepast door de Duitsers (september 1939 in Polen)
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
geallieerden
Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Embleem van het Geheim Leger
(Bron: Wikipedia)


Koning Leopold III


Militšrbefehlshaber fur Belgien und Nordfrankreich Alexander von Falkenhausen
(Bron: Gerd Van der Auwera)

Informatie

Artikel door:
Gerd Van der Auwera
Geplaatst op:
10-09-2014
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.