Geheim Leger

Na de bevrijding

Eind september was het grootste deel van BelgiŽ bevrijd, maar ook nadien speelde het Geheim Leger nog een belangrijke rol in het handhaven van de orde. Meestal handelden de verzetsleden op vraag van lokale autoriteiten om goederen en burgers te beschermen tegen de wraakzucht van de bevolking. Ook pakten ze tientallen collaborateurs op.

Op 3 oktober 1944 vaardigde generaal Dwight Eisenhower een dagorde uit gericht aan de officieren en manschappen van alle Belgische vezetsorganisaties waarbij hij hen opriep de wapens in te leveren en de strijd tegen de vijand voort te zetten als lid van een nieuw regelmatig Belgisch leger. Op 10 oktober 1944 stuurde generaal Pire een proclamatie aan zijn troepen waarbij hij de demobilisatie van het Geheim Leger aankondigde. De demobilisatie ging op 15 oktober 1944 effectief in.

Na de bevrijding werden meer dan 50 000 leden van het Geheim Leger erkend als gewapend weerstander. Dat betekent niet dat zij allen werkelijk gewapend actief zijn geweest. Er waren naast de leiders, de sabotagegroepen, de onthaalcomitťs bij de parachutages en gedropte agenten vele andere helpers, zoals mensen die werkweigeraars onderdak en voedsel verschaften of hielpen bij het coderen van boodschappen.

Meer dan 7 000 leden kenden minstens twee maanden opsluiting in de Duitse gevangenissen of concentratiekampen. In totaal vielen er 4.034 doden te betreuren waarvan:
- 1.069 in actie (waaronder 9 vrouwen)
- 657 terechtgesteld (waaronder 8 vrouwen)
- 2.195 dood in gevangenschap (52 vrouwen)

Generaal Pire trachtte in de eerste maanden na de oorlog een speciaal statuut voor het Geheim Leger te verkrijgen. Hij was steeds van mening geweest dat zijn groep in feite het Belgische leger was dat door de omstandigheden ondergronds moest opereren. De Belgische regering was die zienswijze tijdens de oorlog al niet genegen en bleef ook nadien bij dat standpunt. Het Geheim Leger werd dus op hetzelfde niveau geplaatst als de andere gewapende verzetsgroepen. Ondanks een ellenlange parlementaire procedure die zelfs tot in de jaren í70 aansleepte, veranderde er echter niets. Een bittere pil voor vele GL-leden.

De leden van het Geheim Leger richtten in 1948 hun eigen organisatie op: de (Koninklijke) Unie der Verbroederingen van het Geheim Leger ((K)UVGL). Het tijdschrift Pygmalion (schuilnaam van generaal Pire tijdens de oorlog) zou het contact onder de leden verder blijven onderhouden. Naast de tussenkomst of steunverlening aan gewezen weerstanders van het Geheim Leger en hun nabestaanden door de Sociale Dienst van het Geheim Leger organiseerde de Unie jaarlijks, en afwisselend zowel in Vlaanderen als in Wallonie, een grote nationale bijeenkomst met defilť en feestmaaltijd. Dit gebeurde meestal ter gelegenheid van plaatselijke bevrijdingsfeesten in de maand september. Daarbij waren talrijke leden van de verschillende Verbroederingen steeds present op de 11 november, 15 november,en 8 mei- vieringen en werd ook de laatste eer bewezen aan overleden strijdmakkers.

De KUVGL werd in 2001 vervangen door de "Stichting Geheim Leger ‐ 1940/1945 ‐ Fondation Armťe SecrŤte" met als doel het aandenken te behartigen van de offers gebracht door de leden van het Geheim Leger tijdens de oorlog 1940‐45.

Bronnen

- Het Geheim Leger (wikipedia)
- Stichting Geheim Leger
- Prosper De Zitter (wikipedia)
- Het paard van Troje
- Groep-Hotton
- Het verzet gewogen. Een kwantitatieve analyse van politieke aanslagen en sabotages in BelgiŽ, 1940-1944
- Afbeeldingen, tenzij anders vermeld, afkomstig uit de hoger vermelde boeken van kolonel Victor Marquet

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Generaal Dwight D. Eisenhower
(Bron: Wikipedia)(Bron: www.sgl-fas.be/)


Informatie

Artikel door:
Gerd Van der Auwera
Geplaatst op:
10-09-2014
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.