Noorse Marine, de Sj÷forsvaret

De Noorse Marine, de Sj÷forsvaret

Inhoudsopgave

Inleiding
De kleine en verouderdeáNoorse Marine, de Sj÷forsvaret, bleek ten tijde van de Duitse invasie in april 1940, geen partij voor de Kriegsmarine. Toch wist deze marine de Duitsers te vertragen en verliezen toe te brengen. Een klein deel van de marine week na de Duitse inval uit naar Groot-BrittanniŰ en streed daar aan Geallieerde zijde tegen de As-troepen.

Formeel was de Sj÷forsvaret (Noorse Marine) verdeeld in drie maritieme verdedigingsdistricten (Sj÷forsvarsdistrikt) en vier marinedistricten (Marinedistrikt). Deze laatsten bevatten de diverse schepen van de marine. Operationeel werden de diverse onderdelen van de marinedistricten echter ingedeeld bij de diverse maritieme verdedigingsdistricten.

Historie
De Sj÷forsvaret (Noorse Marine) staat bekend als ÚÚn van de oudste georganiseerde vlooteenheden ter wereld. De eerste, door de Noorse Staat onderhouden maritieme strijdkracht valt terug te voeren op de door Koning Hakon de Goede in 955 ingestelde vloot. Ten tijde van de unie tussen Noorwegen en Denemarken, deelden beide landen dezelfde maritieme vloot, welke werd opgericht door Koning Hans in 1509. Tijdens het uiteengaan van beide landen, werd op 12 april 1814 door Prins Christian Fredrik de moderne Sj÷forsvaret (Noorse Marine), opgericht. Ten tijde van de unie met Zweden, behield Noorwegen haar eigen, onafhankelijke marine.

Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, bleef Noorwegen neutraal en werden de strijdkrachten gemobiliseerd ter bescherming van de neutraliteit. De Sj÷forsvaret (Noorse Marine) moest hierbij regelmatig optreden tegen schendingen van die neutraliteit.

Tweede Wereldoorlog
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bestond de Sj÷forsvaret (Noorse Marine) uit een vloot, kustartillerie en een luchtwapen. Ondanks het feit dat de meeste wapens zeer waren verouderd, wist men de Duitse aanvaller behoorlijk partij te geven. De vloot telde 113 schepen, waaronder 2 kruisers, 10 mijnenleggers, 7 torpedobootjagers, 17 torpedoboten, 9 onderzeeboten, 8 mijnenvegers en 58 patrouillevaartuigen. Het kustgeschut was vooral geconcentreerd rond de batterijen Oscarborg, Oslofjord, Kristiansand en Bergen Agdenes. Vooral dit geschut was verantwoordelijk voor het tot zinken brengen beschadigen van diverse Duitse oorlogsbodems. Het marineluchtwapen was zeer klein en heeft maar een bescheiden rol gespeeld tijdens de vijandelijkheden.

De eerste vijandelijkheden voor de Noorse Marine vonden plaats toen op 8 april 1940, de Duitse torpedoboot Albatros (T 1) enáhet Noorse wachtschip KNM Pol III slaags raakten. Uiteindelijk wisten de Koninklijke Familie enáde Noorse regering naar Groot-BrittanniŰ te ontkomen. Op 7 juni 1940 volgden 13 schepen, vijf vliegtuigen en om en nabij 500 manschappen van de Koninklijke Noorse Marine haar voorbeeld. Vanuit Groot-BrittanniŰ bleven zij strijden tegen de Duitsers. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd door de Sj÷forsvaret (Noorse Marine) in ballingschap een totaal van 118 schepen bemenst en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog telde de Noorse Marineá 58 schepen met ruimá7500 manschappen.

De Noorse marineschepenschepen droegen, in tegenstelling tot Britse en bijvoorbeeld Nederlandse marineschepen, geen koninklijke aanduiding voor hun naam (HMS, Hr. Ms. ed.). Deze aanduiding, voor Noorwegen "KNM" (in het Engels "HNoMS"), werd pas in 1946 ingevoerd. Ter onderscheid van schepen van andere landen met eenzelfde naam en koopvaardijschepen die soms eenzelfde naam droegen als diverse Noorse marineschepen, hanteren we op deze website het voorvoegsel "KNM" bij Noorse marineschepen in dienst van de Sj÷forsvaret (Noorse Marine) of gemilitariseerde koopvaardijschepen in dienst van de Sj÷forsvaret (Noorse Marine).

 

Definitielijst

Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŰ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŰ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
invasie
Gewapende inval.
Kriegsmarine
Duitse marine, naast de Heer en de Luftwaffe onderdeel van de Duitse Wehrmacht.
neutraliteit
Onpartijdigheid, onzijdigheid, tussen de partijen instaand, geen partij kiezen.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


De Noorse Marinevlag
(Bron: Wikipedia)


Pol III het eerste Noorse slachtoffer van de Duitse inval in april 1940
(Bron: Wilco Vermeer collection)

Informatie

Artikel door:
Wilco Vermeer
Geplaatst op:
26-02-2015
Laatst gewijzigd:
04-03-2015
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŰn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.