Hitler, Adolf

Inleiding

Inhoudsopgave

Als er één figuur is die een enorme impact op de geschiedenis van de 20ste eeuw heeft gehad, is dat ongetwijfeld Adolf Hitler. Tot de dag van vandaag is de interesse voor Hitler en zijn Derde Rijk nog steeds groot. Getuige daarvan is de niet aflatende stroom aan boeken over de Duitse dictator. De drang om te begrijpen hoe het mogelijk is dat één figuur zulke mensenmassa’s in beweging kon brengen, dat één figuur zo’n vernietigende impact kon hebben op de menselijke geschiedenis, is groot.

Toch is dat een onvolledige insteek. Adolf Hitler valt niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijkheid van Hitler zelf. Hoewel zijn rol uiteraard moeilijk kan overschat worden, moet er vermeden worden dat de hele geschiedenis van WOII wordt herleid tot Hitler alleen. Zoals de Duitse historicus Joachim Fest in zijn uitgebreide biografie over de nazileider schreef, moet er vooral ook gekeken worden naar "de algemene omstandigheden, die moeilijk te decoderen relatie tussen de man en de tijd, en de tijd en de man". Een gelijkaardig idee vinden we ook terug bij de Britse Hitlerbiograaf Ian Kershaw. Hij stelde dat Hitler maar kon doen wat hij deed, omdat vele Duitsers bereid waren om hem te helpen. "Pas uit de wisselwerking tussen Hitlers intenties en de structureel bepaalde druk tot handelen die uitging van de aan hem ondergeschikte rangen en instituties, zou de ontketende dynamiek van het regime te verklaren zijn die tot steeds radicalere oplossingen leidde."

In dit artikel zal dan ook aandacht besteed worden aan de persoonlijkheid van Hitler zelf, evenals aan de omstandigheden die macht van de Führer verklaren. Zowel de sturende kracht die van Hitler uitging als de krachten die op hem op inwerkten moeten aan bod komen. Simpele, eenduidige antwoorden worden in dit artikel niet gegeven, om de eenvoudige reden dat deze er niet zijn.

Om dit artikel overzichtelijk te houden zal er meermaals verwezen worden naar andere artikels waarin bepaalde thema’s dieper worden uitgewerkt.

Definitielijst

Führer
Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Adolf Hitler omstreeks 1933.
(Bron: Encyclopædia Britannica)


Adolf Hitler in 1938.
(Bron: Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA 3.0)

Informatie

Artikel door:
Gerd Van der Auwera
Geplaatst op:
24-04-2016
Laatst gewijzigd:
16-07-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.