Grote Oostaziatische Oorlog, Japanse plannen

Japan wordt een grootmacht

In eerste instantie volgde Japan het voorbeeld van Nazi-Duitsland door onder diplomatieke druk haar eisen ingewilligd te zien. De Japanse expansie was echter al veel langer aan de gang. Al in 1895, werd China totaal vernederd tijdens de Eerste Chinees-Japanse oorlog. Het vredesverdrag dat de beide landen daaropvolgend ondertekenden, gaf Japan grote invloed in Korea en brachten de vitale Chinese havenstad Port Arthur en het eiland Formosa in Japans bezit. De op dat moment meest invloedrijke Europese landen in de regio, Duitsland, Rusland en Frankrijk, zagen dit duidelijk als een bedreiging en dwongen Japan, onder het vooruitzicht van een mogelijk gewapend ingrijpen, af te zien van haar territoriale eisen en moest het de havenstad Port Arthur opgeven. De uitwerking hiervan op het trotse Japanse volk was desastreus. Hoewel Japan toegaf aan de eisen van deze zogenaamde ďDrievoudige InterventieĒ, was het wantrouwen tegenover de drie landen vanaf dat moment vastgelegd.

Vooral Rusland pareerde het gevaar van Japan door haar invloed in China danig uit te breiden, met de aanleg van een spoorlijn door Mantsjoerije naar de havenstad Port Arthur. De hiermee gepaard gaande, economische invloeden van Rusland in Korea, gaven Japan de aanleiding om hier een bedreiging van haar eigen territoriale aanspraken in te zien. De kiem voor een conflict was geboren. De ďBoksersopstandĒin China in 1900 en de Westerse interventie daarop, gaf Japan de aanleiding te verwachten dat het Westen China zou willen opdelen in een Russische, Britse, Franse en Duitse invloedsfeer. Vooral door haar gunstige ligging zou Rusland hier een grote rol kunnen gaan spelen. Rusland stelde daadwerkelijk een verdrag voor aan China, waarbij in feite een groot deel van dat land zou worden geannexeerd door de Russen. Dat dit geen doorgang vond ligt voornamelijk in de dreiging van het ontstaan van een mogelijk Brits-Japans bondgenootschap tegen deze plannen. In 1902, werd ook daadwerkelijk een dergelijk bondgenootschap getekend. De aanspraken van zowel Rusland als Japan op de invloed over Korea leidde tot de nodige onderhandelingen rond 1902.

Vooral de onverzettelijke houding van Rusland en het groeiende vertrouwen van Japan door haar verdrag met de Britten, leidden op 8 februari 1904 tot een Japanse aanval op de Russische Vloot in de Koreaanse havenstad Tsjimoelpo. Het gevolg was een regelrechte oorlog tussen Japan en Rusland die zou uitmonden in de vernietiging van de Russische Vloot in de Slag bij Tsoesjima op 27 mei 1905. Vervolgens behaalde Japan ook aan land overwinning na overwinning, waardoor de Russen wel gedwongen werden om tot een vredesovereenkomst te komen. Onder bemiddeling van de Amerikaanse president Roosevelt werd een vrede getekend dat Japan grote invloed verschafte in Korea en vestigde de erkenning van Japan als grootmacht. Opmerkelijk was dat Japan en Rusland zeer snel op vriendschappelijke voet hun belangen in de regio onder elkaar konden verdelen, waardoor vooral Rusland haar aandacht meer op de situatie in Europa kon vestigen. Het gevolg was een Viermogendheden Overeenkomst tussen Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland en Japan, welke cruciaal zou blijken te zijn bij het komende conflict dat zou uitmonden in de Eerste Wereldoorlog.

Definitielijst

Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
Nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Gezonken Russische schepen in Port Arthur

Informatie

Artikel door:
Wilco Vermeer
Geplaatst op:
02-04-2005
Laatst gewijzigd:
02-08-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.