Tankontwikkeling in Japan (1918-1945)

Slag om Halhin Gol

De Slag om Halhin Gol of Khalkin Gol was de beslissende slag van de Sovjet-Japanse Grensoorlog in 1939. Na de bezetting van Mantsjoerije en Korea, probeerde Japan gebieden van de Sovjet-Unie te veroveren. Het eerste conflict was de Slag om het Chasanmeer in 1938 in het zuiden van Kraj Primorski. In 1939 was Mantsjoerije een satellietstaat van Japan. De Japanners noemden de staat 'Mantsjoekwo'. Volgens de Japanners lag de grens van Mantsjoekwo en MongoliŽ bij de rivier de Halha (Halhin Gol). Volgens de Mongolen en Sovjets lag de grens op zestien kilometer ten oosten van de rivier, ten oosten van het dorp Nomonhan. Die meningsverschillen zorgden voor grensconflicten en uiteindelijk oorlog tussen Japan enerzijds en de Mongolen en Sovjets anderzijds.

Op 11 mei 1939 stak een zeventig tot negentig man sterke Mongoolse cavalerieenheid het betwiste gebied binnen. Aldaar aangekomen kwamen ze een Japanse eenheid tegen die hen het gebied uit joeg. Een verkenningseenheid van het Kanto-leger (Kantogun) onder leiding van luitenant-kolonel Yaozo Azuma trok naar het gebied om de Mongolen op 14 mei aan te vallen. De eenheid leed lichte verliezen en moest zich terugtrekken. Joseph V. Stalin hoorde dit nieuws en gaf bevel aan het opperbevel van het Rode Leger om de Japanners aan te vallen. Hij besloot om Georgy K. Zhukov en het beste Sovjetlegermateriaal in te zetten. Samen met de Mongolen bouwden de Sovjets een grote legermacht op in het gebied. Toen de Japanners terugkwamen werden ze aangevallen door een overmacht aan infanterietroepen en tanks. Op 28 en 29 mei werd de eenheid van Azuma verslagen. De Japanners besloten destijds dat het niet de moeite waard was om meer soldaten en legermateriaal op te offeren. Op 1 juli 1939 begon echter een nieuw Japans offensief omdat de Sovjets en Mongolen niet ophielden met het aanvallen van Mantsjoekwaanse eenheden. Toentertijd staken Japanse troepen de Halharivier op. Op 3 juli stokte de aanval echter en werden de Japanse eenheden weer teruggedreven over de rivier. Stalin zorgde ervoor dat Zhukov bevoorraad werd en hij liet versterkingen aanvoeren. In augustus zette Zhukov de aanval in. Hij zette ongeveer 50.000 Sovjet en Mongoolse troepen in. Ongeveer vijfhonderd Sovjettanks en tweehonderd vliegtuigen werden ingezet tegen de Japanners. Twee complete Japanse divisies werden omsingeld en de rest van de troepen werd uiteengejaagd. Op 27 augustus probeerden de Japanse troepen uit te breken, maar dat lukte niet. De Japanners bleven doorvechten en de slag eindigde op 31 augustus met de volledige vernietiging van de Japanse troepen. Na de aanval viel het Rode Leger de overgebleven Japanse troepen aan en joeg hen terug naar Mantsjoekwo. Uiteindelijk werd een wapenstilstand getekend.

Tijdens de slag zette Japan drieŽnzeventig tanks in verdeeld over het Derde en Vierde Tankregiment. De Sovjets hadden beschikking over 498 tot 550 tanks. Het grote voordeel van de Sovjettanks was dat ze over het algemeen zeer krachtige kanonnen hadden met een kaliber van 45mm die nauwkeurig waren tot op grote afstand. De Japanse tanks waren bewapend met 37 en 57mm kanonnen met een kleiner bereik. Dat zorgde ervoor dat veel Japanse tanks uitgeschakeld werden door Sovjettanks. In totaal verloren de Japanners tweeŽnveertig tanks tijdens de slag. Beide kampen leden tijdens de slag grote verliezen wat betreft soldaten en materiaal.

Definitielijst

kaliber
De inwendige diameter van de loop van een stuk geschut, gemeten bij de monding. De lengte van de loop wordt vaak aangegeven in het aantal kalibers. Zo is bv de loop van het kanon 15/24 24 ◊15 cm lang.
Khalkin Gol
Gebied waar in 1938 een door de Russen gewonnen grensoorlog tegen Japan werd gevoerd.
Mantsjoekwo
Naam die de Japanners gaven aan de marionettenstaat die zij in 1932 uit het Chinese Mantsjoerije en Jehol vormden.
offensief
Aanval in kleinere of grote schaal.
Rode Leger
Leger van de Sovjetunie.
Sovjet-Unie
Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Propagandafoto van gecapituleerde Sovjettank tijdens de Slag om Halhin Gol.
(Bron: Wikimedia Commons)


Type 89 I-Go met bemanning tijdens de slag bij Khalkin Gol in 1939.
(Bron: Wikimedia Commons)

Informatie

Artikel door:
Ruben Krutzen
Geplaatst op:
18-03-2017
Laatst gewijzigd:
02-04-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.