Hitlers Kommandobefehl

Vertaling

Van 18. oktober 1942

Geheime Commandozaak

De Führer

Nr. 003830/42 g.Kdos.OKW/WFSt.

F.H.QU den 18. 10. 1942

1. Al geruime tijd passen onze tegenstanders in hun oorlogvoering methoden toe die buiten de Conventie van Genève vallen. Zogenaamde commando troepen die, zoals bekend, ook leden rekruteren uit kringen van vrijgelaten misdadigers in vijandelijke landen, gedragen zich bijzonder wreed en achterbaks. Uit buitgemaakte bevelen blijkt dat zij opdracht hebben niet alleen gevangenen in de boeien te slaan maar ook om weerloze gevangenen ter plekke te doden op het moment waarop zij geloven dat deze bij het bereiken van hun doelen een ballast als gevangenen vormen of anderszins een hindernis zouden kunnen zijn. Er zijn eindelijk bevelen gevonden waarin in principe het doden van gevangenen wordt verlangd.

2. Op grond hiervan werd in een bijlage bij het Wehrmachtbericht van 7-10-1942 al aangekondigd dat Duitsland in de toekomst tegen deze sabotageploegen van de Britten en hun helpers naar dezelfde middelen zal grijpen, dat wil zeggen dat ze, waar ze ook maar optreden door Duitse troepen meedogenloos in de strijd zullen worden afgemaakt.

3. Ik geef daarom bevel:
Van nu af aan moeten alle bij zogenaamde commando acties door Duitse troepen in Europa of in Afrika gevangen genomen tegenstanders, ook wanneer het ogenschijnlijk gaat om soldaten in uniform of sabotageploegen, al dan niet gewapend, in het gevecht of op de vlucht tot de laatste man worden afgemaakt. Het maakt daarbij niet uit of ze voor hun acties per schip of per vliegtuig aan land komen of aan parachutes. Zelfs als deze personen wanneer ze worden gevonden blijkbaar aanstalten maken zich over te geven, moet hen in principe elke genade worden geweigerd. Van elk afzonderlijk geval moet uitvoerig melding worden gemaakt aan het O.K.W. voor bekendmaking in het Wehrmachtbericht.

4. Wanneer individuele leden van dergelijke commando’s als agent, saboteur etc. op een andere manier – bij voorbeeld door de politie in door ons bezette landen – in handen van de Wehrmacht vallen moeten die onverwijld aan de SD worden overgedragen.
Elke plaatsing onder militair toezicht, bij voorbeeld in kampen voor krijgsgevangenen of iets dergelijks, zelfs wanneer het slechts voor tijdelijk is bedoeld, is ten strengste verboden.

5. Deze verordening geldt niet voor de behandeling van die vijandelijke soldaten die in het kader van normale gevechtshandelingen (massale aanvallen, massale landingsoperaties of luchtlandingsoperaties) in open strijd gevangen worden genomen of zich overgeven. Deze verordening geldt ook niet voor diegenen die na gevechten op zee in onze handen zijn gevallen of die zich na luchtgevechten per parachute het leven proberen te redden.

6. Bij het niet opvolgen van dit bevel zal ik alle commandanten en officieren krijgsrechtelijk verantwoordelijk stellen die hun plicht, de troepen over dit bevel in te lichten hebben verzuimd of bij de uitvoering ervan in tegenstrijd met dit bevel hebben gehandeld.

Adolf Hitler

Verdeling Kopie
OKH/Genst.d.H. 1
OKM /Skl 2
Ob.d.L. /Lu.Fü.St. 3
W.B. Norwegenr 4
W.B.Südost 5
Ob.West 6
Geb. AOK 20 7
Ob.Süd 8
Pz.Armee Afrika 9
Rf.SS 10
O.K.W. 11
WFSt. 12

Definitielijst

Armee
Bestond uit meestal tussen de drie en zes Korps en andere ondergeschikte of onafhankelijke eenheden. Een Armee was ondergeschikt aan een Heeresgruppe of Armeegruppe en had in theorie 60.000 - 100.000 man.
Conventie van Genève
De verzamelnaam voor vier verdragen die in Geneve zijn geformuleerd en die, onderdeel uitmakend van het internationaal recht, de rechtsregels bepaalt voor oorlogstijd. Deze verdragen hielden zich onder andere bezig met de behandeling van oorlogsslachtoffers en gewonde soldaten, de erkenning van het Rode Kruis als beschermd orgaan in oorlogstijd, rechtsregels bij oorlogen op zee, bescherming van krijgsgevangenen en burgers in oorlogstijd.
Führer
Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
OKM
Ober Kommando der Kriegs Marine. Het Duitse opperbevel over de Kriegsmarine.

Bronnen

IMT Nürnberg 1949, Dokument PS-498

Pagina navigatie

Informatie

Vertaald door:
Arnold Palthe
Geplaatst op:
08-05-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.