Zo leven wij nu van de eene dag in de andere

Frans Everts (Jr) aan Hannie (2)

‘Te velde’, 9 mei 1940 [ de avond voor de Duitse aanval!]


Liefste Han,

’t Wordt wel een beetje overdreven met die crisissen! Zouden we niet even een briefje aan Mr Hitler schrijven dat het in ’t vervolg minstens drie maanden tussen twee verlofintrekkin­gen moet duren? ’t Kwam deze keer wel weer zeer onverwacht. Wij hadden Dinsdagmiddag juist een kleine cross country (terreinrit te paard met hindernissen) gereden voor officie­ren /onderofficieren, en een half uur later pakte iedereen weer gelaten zijn bullen bij mekaar en wachtte kalm op wat komen kon. ’t Is mogelijk dat deze zenuwenoorlog ons op den duur op een of andere rare manier parten kan spelen, maar voor ’t moment zijn deze frequente alarm­toestanden nog steeds de allerbeste training die er denkbaar is voor het leger te velde.

      ’t Kwam overigens kalmer aan dan de vorige keer – hoewel de intrekking van de za­ken-verloven een ogenblik ernstig leken – en wij zitten dan ook nog altijd rustig in De Vergulde Wagen (die tussen 2 haakjes een zeer redelijke inkwartieringsregeling heeft voorgesteld, waardoor de attractie van een gemeenschappelijk huis, dat trouwens voor de zomermaanden inmiddels verhuurd bleek wel zeer verminderd is). De dienst is uiteraard weer wat straffer dan normaal, maar als pelotonscommandant heb ik weer een nauwer omschreven taak die zelfs een tijdig naar bed gaan veroorlooft, zoolang er tenminste geen bijzonderheden zijn.

      Ik hoop erg, dat er a.s. Zondag-Maandag weer bewegingsvrijheid tussen de appčls komt: dan kom ik stellig beide dagen even aanwippen. Ik ben tenminste geen van die dagen in de dagdienst.

      Wij zitten hier in de Vergulde Wagen hutje-mutje op elkaar en iedereen verlangt kennelijk redelijk om deze "gezelligheid" (hoe goed het onder leiding van den Majoor v.d.Goes ook loopt) eens te kunnen ontvluchten. Er logeeren hier max 7 menschen en we zitten met z’n veertienen aan tafel in een kamer ± zoo groot als onze eigen eetkamer!

      Overigens is dit nieuwe zomerweer een uitkomst voor de dienst: we worden allemaal bruin alsof we een vacantie aan zee hebben doorgebracht! …

      Op ons aller veerkracht komt het voorloopig voor 100 % aan en als we er zóó tus­schen door blijven rollen mogen we de hemel duizendvoudig danken. Als we even onze gespannen paraatheidsdemonstratie verslappen, bestaat de kans voor de zotste verras­singen en als we daar niet van doordrongen zijn kan het voor ettelijke generaties Neder­landers na ons finaal uit zijn met het vrije leven en de welvaart waar we zoo onmatig veel van genoten hebben.

      Dit is waarachtig geen preek: als ik van iemand overtuigd ben dat hij in dat opzicht voor 100% met mij gelijk denkt, dan ben jij het.

Dag liefste lief, in gedachten ben ik steeds bij je. Bij zóóveel wat ik doe en denk voel ik je aanwezigheid vlak bij mij en dat maakt me ondanks alles grenzenloos rustig en gelukkig. Omhelsd
Fr.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Boudewijn Franciscus (Frans) Everts en Johanna Elisabeth (Hannie) Goddard
(Bron: Dr. Philip Everts)


Boudewijn Franciscus (Frans) Everts en Johanna Elisabeth (Hannie) Goddard
(Bron: Dr. Philip Everts)

Informatie

Geplaatst door:
Leo G. Lensen
Geplaatst op:
16-06-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.