Tankmunitie in Hitler-Duitsland (1933-1945)

8,8 cm Flugabwehrkanone & 8,8 cm KwK 36 L/56

Het 8,8 cm kanon, oftewel Ď8.8 cm FLAK 18/36/37í, is een zeer bekend en berucht Duits luchtdoelgeschut dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingezet tegen geallieerde troepen. Gronddoelen konden tevens met het kanon vernietigd worden. Zo kon het kanon bunkers tot op lange afstand vernietigen. Verschillende modellen gebaseerd op de Ď88í werden tijdens de oorlog gebouwd door Krupp, bijvoorbeeld de FlaK 18 en 36. Een tankversie, de 88mm KwK ('Kampfwagenkanone') L/56, werd gebruikt in de eerste zware Duitse tank, de Panzerkampfwagen VI ĎTigerí (PzKpfw VI Tiger). De loop van het 88mm kanon was 4928mm (ongeveer 5 meter) lang en was in staat de sterkste geallieerde tanks uit te schakelen zoals de door Franse troepen ingezette tanks en de Britse Matilda modellen. De Tiger-tank versie van het 88mm kanon, 88mm KwK 36 L/56, gebruikte verschillende soorten munitie. Pantsergranaten, holle lading en brisant behoorden tot de bewapeningsopties. In uitzonderlijke gevallen werd wolfraammunitie gebruikt. De pantsergranaten waren speciaal ontworpen om vijandelijke tanks en voertuigen uit te schakelen. De holle lading was ontworpen om vijandelijke tanks en andere doelen uit te schakelen en brisant om vijandelijke infanterie en lichte verdedigingsnesten zoals machinegeweerstellingen onschadelijk te maken. Wolfraammunitie was duur om te produceren en werd alleen ingezet tegen zeer goed gepantserde vijandelijke tanks.

De projectielen van de pantsergranaten, ĎPanzergranate 39í (ĎAPCBCí munitie), wogen ongeveer 10 kilogram (10.2) en bereikten snelheden van 773 meter per seconde (m/s). De granaten hadden een kaliber van 88mm en waren ongeveer 571mm lang (88◊571mmR). Met die ĎAPí (pantsergranaat) was de Tiger in staat om 165 mm verticaal staal tot op een afstand van tien meter, 162 mm tot op een afstand van honderd meter, 151 mm tot op een afstand van vijfhonderd meter, 138 mm tot op een afstand van een kilometer, 126 mm tot op een afstand van anderhalve kilometer en 116 mm tot op een afstand van twee kilometer te doorboren. Opgemerkt dient te worden dat het vermogen om schuin staal te penetreren lager lag. Penetratiewaarden betreffen 127 mm staal in een hoek van dertig graden tot op een afstand van honderd meter en 88mm staal tot op een afstand van twee kilometer. De granaat had ongeveer negenenvijftig tot vierenzestig gram H10 explosief. Feit is dat de genoemde pantsergranaat geen enkele moeite had om geallieerde tanks zoals de Matilda II (75mm pantser) en zware Sovjettanks zoals de KV-1 (75 tot 110mm pantser) te vernietigen. Tot op twee kilometer afstand was de granaat namelijk in staat meer dan honderd millimeter staal te doorboren.

De 7.6 kilogram wegende holle lading munitie van de 8,8 cm KwK 36 L/56 (600m/s) penetreerde ongeveer 90 tot 110 mm staal tot op een afstand van twee kilometer. Een voordeel van de holle lading was dat penetratiewaarden gelijk bleven tot op lange afstand. Het vermogen om 110 mm dik staal te doorboren was voldoende om de meeste geallieerde tanks te vernietigen. Een duidelijk kenmerk van holle lading is dat na impact van de granaat tegen staal een stroom heet koper ontstaat dat door het pantser smelt. Met andere woorden: een kleine incisie wordt gemaakt waarbij extreem hoge temperaturen bereikt worden waardoor het staal wegsmelt. Interne explosies, grote hitte en rondvliegende scherven zijn het gevolg.

Brisant was geschikt om infanterie en lichte verdedigingsstellingen uit te schakelen. Ook licht gepantserde voertuigen konden met brisant uitgeschakeld worden.

In extreem kleine aantallen werd voor de Tiger-tank wolfraammunitie geproduceerd (PzGr.40/Pzgr. 40/Pzgr40). Die granaten waren ontworpen om de zwaarste geallieerde tanks te vernietigen die op het slagveld konden verschijnen. Het projectiel van de Panzergranate 40 woog ongeveer 7.3 kilogram en werd met een snelheid van 930 tot 1000m/s afgevuurd. Het penetratievermogen lag rond 220 mm tot op een afstand van tien meter en 143 mm tot op een afstand van twee kilometer (verticaal staal). De granaat was in staat 171 mm staal in een hoek van dertig graden tot op een afstand van honderd meter te doorboren en 110 mm tot op een afstand van twee kilometer.

Definitielijst

FLAK
Flieger/ Flugzeug Abwehr Kanone. Duits luchtafweergeschut.
infanterie
Het voetvolk van een leger (infanterist).
kaliber
De inwendige diameter van de loop van een stuk geschut, gemeten bij de monding. De lengte van de loop wordt vaak aangegeven in het aantal kalibers. Zo is bv de loop van het kanon 15/24 24 ◊15 cm lang.
kanon
ook bekend als Kanone (Du) en Gun (En). Wordt vaak gebruikt om allerlei geschut aan te duiden. Eigenlijk slaat de term op vlakbaan geschut. Wordt gekenmerkt door een langere loop en grotere dracht.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


De Panzerkampfwagen VI ‘Tiger’ met 8,8 cm KwK 36 L/56.
(Bron: Go2War2.nl)

Informatie

Artikel door:
Ruben Krutzen
Geplaatst op:
26-08-2017
Laatst gewijzigd:
29-08-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.