Pictorial History of Tanks of the World 1915-45

Titel: Pictorial History of Tanks of the World 1915-45
Schrijver: Peter Chamberlain & Chris Ellis
Uitgever: Arms and Armour Press
Uitgebracht: 1972 (andere edities 1986)
Pagina's: 256
ISBN: 853684979
Omschrijving:

Het in de zeventiger jaren verschenen boek 'Pictorial History of Tanks of the World 1915-45' (1972) is een zeer omvangrijk geÔllustreerd werk dat tanks van AustraliŽ, Canada, Tsjechoslowakije, Frankrijk, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Hongarije, ItaliŽ, Japan, Nieuw Zeeland, Polen, Zweden, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie behandelt. De publicatie begint met een voorwoord (preface) op pagina zes waarin wordt uitgelegd dat het boek bedoeld is voor historici of mensen die interesse hebben in tankontwikkeling. Een korte historische schets wordt gegeven waarin wordt gesteld dat het tankwapen een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt vanaf de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Het boek behandelt alleen tanks en geen tankjagers of andere voertuigen. De duizenden zwart-wit foto's in het boek geven een goed beeld van tankontwikkeling in de genoemde landen. Die ontwikkeling geeft in zekere zin de geschiedenis van de 20ste eeuw weer waarin paard en kar langzaam werden vervangen door gemechaniseerde middelen. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog gaven een enorme impuls aan de ontwikkeling van wapens, onder andere tanks. Alle landen in het boek worden gedetailleerd besproken. Als voorbeeld kijken we naar de Sovjet-Unie die vanaf pagina 208 wordt besproken. Met behulp van drie zwart-wit foto's zien we achtereenvolgens T-26 tanks in 1941, T-34 tanks in OekraÔne en T-34-85 (T-34/85) tanks in Odessa in 1944. Op de rechterpagina staat 'USSR' (Sovjet-Unie).

Op pagina 210 wordt een beknopte introductie gegeven met betrekking tot het Sovjettankwapen waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen die zich vanaf 1900 hebben voorgedaan. Zo wordt duidelijk dat de Russen verschillende experimentele voertuigen ontwikkelden, maar zich vooral richtten op de aankoop van westerse tankmodellen uit de Eerste Wereldoorlog zoals de Franse FT-17 lichte tank en de Britse 'Mark' voertuigen. Met die voertuigen werd ervaring en kennis opgedaan wat betreft tankontwerp. Ook wordt ingegaan op het Eerste Vijfjarenplan (1929) dat tankproductie en mechanisering mogelijk maakte. Daarbij werden verschillende tankgroepen opgericht. Zo werden er lichte, middelzware en zware tanks ontwikkeld. Verschillende lichte tanks werden ontwikkeld, waaronder de zeer snelle BT-tanks. De eerste in grote aantallen geproduceerde middelzware tank was de T-28 die in 1932 verscheen. Sommige T-28 tanks werden tegen de Wehrmacht in 1941 ingezet. Door het relatief dunne pantser (20-35mm) en de omvang van de tank was het een geschikt doelwit voor Duitse antitankwapens en tanks. Ingegaan wordt op het feit dat tankproductie in de jaren dertig versnelde: rond 1935 en 1936 had het Rode Leger meer dan 10.000 tanks. Gebaseerd op een prototypetank dat in 1938 en 1939 werd ontwikkeld (de T-32) werd de uitstekende T-34 tank ontworpen.

De publicatie maakt duidelijk dat meer dan 40.000 T-34 tanks zijn geproduceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat de tank voor een onaangename verrassing zorgde voor de Wehrmacht (en Waffen SS) vanaf juni 1941. Het stuk sluit af met het feit dat vanuit zware tanks (KV-1 series) de Jozef Stalin tanks (zware tank IS-serie) werden ontwikkeld. Duidelijk wordt dat de IS-2 en IS-3 de sterkste tanks waren van het Rode Leger in 1944 en 1945 (de IS-3 is niet ingezet tijdens de oorlog maar reed rond tijdens de overwinningsparade in Berlijn in 1945). De T-34-85 middelzware tank was de meest krachtige (in grote aantallen) geproduceerde tank van de Sovjet-Unie tijdens de oorlog. Vanaf pagina 212 zien we de technologische ontwikkeling van Sovjettanks. Op pagina 228 eindigt het hoofdstuk over de tankontwikkeling in de Sovjet-Unie met de zeer krachtige Jozef Stalin tanks.

Bij elk tankmodel wordt een korte omschrijving met technische details gegeven. Productietaantallen, gewicht, bemanning, bewapening, bepantsering, motortype en snelheid komen aan bod. Soms worden zeer korte beschrijvingen gegeven omdat details vaak overeenkomen met eerdere productieversies. Een voorbeeld van een beschrijving lezen we op pagina 57: 'Pz.Kpfw IV Ausf. J (Panzerkampfwagen): final production model with many detail improvements and wire-mesh side skirts as an anti-bazooka device. Appeared in 1944. Extra armour protection included thicker superstructure top. Vehicle simplified by having hand traverse only for turret. Earlier models all had hand and power traverse. 25tons; crew 5; 7.5cm gun and 2 MG; armour 10-50mm; engine (gasoline) 300hp; 23.5mph; 23.33ft x 11ft x 8.9ft'. Een bijpassende zwart-wit foto die het voertuig met zijplaten (SchŁrzen) toont is te zien. Bij de Duitse tanks zijn tevens afkortingen te vinden op pagina 44 (Ausf: AusfŁhrung, etc.).

Interessant gegeven is het feit dat minder bekende tanks van landen zoals Hongarije, Polen en Nieuw-Zeeland besproken worden. Ook Japan en ItaliŽ komen aan bod. ItaliŽ had vooral lichte (Fiat 3000, CV, Fiat L6/40), enkele middelzware (M11/39, M13/40) en slechts ťťn zware tank (P26/40) in dienst. Japan had vergeleken met ItaliŽ meer en betere tanks. Vooral de middelzware tanks Type 97 'Shinhoto' Chi-Ha (Type 97 Chi-Ha), de Type 1 'Chi-He' en de Type 3 'Chi-Nu' waren redelijk krachtig. Ondanks dat feit waren de meest krachtige Japanse tanks wat betreft bewapening en bepantsering ongeveer gelijk aan Amerikaanse M4 Sherman tanks. Feit is dat van de M4 Sherman tank veel meer aantallen werden gebouwd dan van de beste Japanse tanks zoals de Type 3 'Chi-Nu'. De publicatie maakt duidelijk dat die beste Japanse tanks bedoeld waren om Japan te verdedigen tegen eventuele (Amerikaanse) grondaanvallen.

Het eind van het boek (vanaf pagina 229) geeft een overzicht van tanks die door andere landen werden gebruikt (onder andere Nederland die Renault FT lichte tanks testte). Een beknopte biografie en tabellen met maten (inch to centimeter, miles to kilometer, etc.) complementeren het boek. In de index kunnen alle tankmodellen worden opgezocht. Vanwege het omvattende, gedetailleerde karakter en de vele mooie foto's is dit boek een zeer waardevolle aanvulling op de collectie oorlogsboeken. Net zoals Peter Chamberlains en Hillary Doyle's uitstekende werk 'Encyclopedia Of German Tanks Of World War Two' (1999) en 'British and American Tanks of World War Two' (2000) van Peter Chamberlain en Chris Ellis, is deze publicatie wat betreft details en omvang, zeer uitgebreid.

Beoordeling: Uitstekend

Definitielijst

Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
Rode Leger
Leger van de Sovjetunie.
Sovjet-Unie
Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.
USSR
Unie van Socialistische Sovjet Republieken, ook wel Sovjet-Unie genoemd. Federatie van republieken tijdens de communistische periode van Rusland.

Afbeeldingen


Informatie

Artikel door:
Ruben Krutzen
Geplaatst op:
24-09-2017
Laatst gewijzigd:
25-09-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.