Internationaal Militair Tribunaal (IMT) Neurenberg

Voorgeschiedenis

Men zegt dat in de oorlog en liefde alles geoorloofd is. Desondanks wordt er al eeuwen nagedacht over wat wel en niet geoorloofd is tijdens een gewapend conflict. De Griekse filosoof Plato formuleerde al enkele regels, die in acht zouden moeten worden genomen bij de oorlogvoering. Ook de bekende Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot schreef hierover in de zeventiende eeuw. Het internationale recht is eeuwenoud en komt onder meer voort uit de verdragen die zijn gesloten na afloop van oorlogen. Toch was het lang ondenkbaar, dat na een conflict de partijen zich zouden moeten verantwoorden voor hun (mis)daden. In 1648 is in de verdragen van Westfalen, die een einde maakten aan de Dertigjarige en Tachtigjarige Oorlog, bewust afgezien van enige vervolging. In artikel II van het verdrag van OsnabrŁck, onderdeel van de verdragen van Westfalen, werd aangegeven dat beide zijden elkaar alles vergaven wat sinds het begin van de oorlog was gebeurd en werd een algemene amnestie afgekondigd. In artikel I van het verdrag was wel een bepaling opgenomen, die inhield dat iedereen die de vrede zou verstoren, bestraft zou worden. (Deze bepaling bleek jammer genoeg weinig effect te hebben in de volgende jaren en eeuwen.) In 1899 en 1907 vonden er in Den Haag twee vredesconferenties plaats. Hier zijn voor het eerst internationaal aanvaarde normen geformuleerd voor de oorlogvoering. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over wanneer een oorlog gerechtvaardigd was, over ontoelaatbare strijdmethoden, over de behandeling van krijgsgevangenen en de bescherming van partijen in oorlogsgebied, die niet aan de strijd deelnamen.

In het verdrag van Versailles, dat op 28 juli 1919 na afloop van de Eerste Wereldoorlog is ondertekend, is in artikel 228-230 voor de eerste maal sprake van de oprichting van een internationaal straftribunaal. Een van de bepalingen hield in dat een geallieerd tribunaal de Duitse keizer zou berechten wegens zijn misdaden tegen de vrede. Keizer Wilhelm II was echter gevlucht naar Nederland en de Nederlandse regering weigerde hem uit te leveren, omdat dit feit naar het toenmalige Nederlandse recht niet strafbaar was. Wilhelm II zou uiteindelijk in 1941 in zijn ballingsoord in Huis Doorn overlijden, zonder ooit ter verantwoording te zijn geroepen. Duitsland weigerde eveneens om verdachten uit te leveren aan de geallieerden. Het land stelde voor om personen die zich hadden schuldig gemaakt aan schendingen van het recht tijdens de Eerste Wereldoorlog zelf te vervolgen op basis van het internationale recht. Voor het 'Reichsgericht' in Leipzig, destijds de hoogste Duitse rechtsinstantie, werden van mei tot juni 1921 een aantal procedures gevoerd. Er werden echter slechts 12 personen aangeklaagd (en daar zaten geen grote vissen bij) en de hoogste straf die werd uitgedeeld was een gevangenisstraf van vier jaar, terwijl zes van de aangeklaagden werden vrijgesproken. De geallieerden beschouwden het proces van Leipzig als een mislukking. Een commissie adviseerde om de Duitse oorlogsmisdadigers zelf te gaan berechten. Hier kwam het echter niet van.

Definitielijst

Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
geallieerden
Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Gedelegeerden Eerste Haagse Vredesconferentie 1899 op bordes Huis Ten Bosch
(Bron: Vredespaleis)


Deelnemers aan de conferentie zitten in vergadering in de Ridderzaal tijdens de Tweede Haagse Vredesconferentie 1907
(Bron: Wikipedia)


De Duitse delegatie naar de vredesonderhandelingen in Versailles v.l.n.r.:Prof. Dr. Walther SchŁcking, Johannes Giesberts, Otto Landsberg, Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau, Robert Leinert, Dr. Karl Melchior
(Bron: Bundesarchiv, Bild 183-R01213 / CC-BY-SA 3.0)

Informatie

Artikel door:
Wesley Dankers
Geplaatst op:
07-11-2017
Laatst gewijzigd:
26-04-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.