Internationaal Militair Tribunaal (IMT) Neurenberg

Voorbereiding van het proces

Na de vaststelling van het handvest begon het verzamelen van bewijsmateriaal. De geallieerden profiteerden hierbij van de beruchte Duitse nauwgezetheid, want bijna alle misdrijven waren gedocumenteerd. Er werden duizenden documenten gevonden, zoals de dossiers van Alfred Rosenberg, (de partijfilosoof van de NSDAP en tijdens de oorlog Reichsministers für die besetzte Ostgebiete) in een boerenschuur in Beieren en de dossiers van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een kasteel (500 ton papier). Het archief van het Oberkommando der Luftwaffe (OKL) werd op verschillende plaatsen in de Alpen gevonden. Hans Frank (vanaf 26 oktober 1939 Generalgouverneur van het Generalgouvernement, het bezette gebied in Polen) leverde na zijn arrestatie zijn uit 11.367 getypte pagina’s bestaande dagboeken in en ook de privé-dossiers van Heinrich Himmler werden gevonden.

Jackson verklaarde tijdens de Conferentie in Londen in juli 1945: "Ik had niet verwacht dat mensen ooit zo gek zouden zijn om dingen zoals de Duitsers hebben gedaan schriftelijk vast te leggen. Jullie zullen versteld staan van de stompzinnigheid en de grofheid ervan." Tijdens het proces in Neurenberg zou de journalist William Shirer in zijn dagboek opmerken: "Deze domkoppen hebben alles opgeschreven." De stukken werden samengebracht in documentatiecentra. Daar werden zij gesorteerd, geregistreerd, geïndexeerd, vertaald en gekopieerd. Elke legergroep beschikte over een eenheid wiens taak het was rapporten en documenten te verzamelen. Daarna werden zij overgedragen aan de staven van openbare aanklagers, die een selectie maakten. Bij het proces zouden in totaal 2.500 documenten worden gebruikt.

Hoofdaanklager Jackson koos het paleis van justitie in Neurenberg uit als de plaats waar het proces zou plaatsvinden. De Russen hadden liever gezien dat het proces in Berlijn had plaatsgevonden dan in het in de Amerikaanse bezettingszone gelegen Neurenberg. In Berlijn was vanwege de bombardementen en gevechten die er hadden plaatsgevonden echter geen gebouw te vinden dat geschikt was voor het tribunaal. Het Paleis van Justitie aan de 'Fürtherstrasse' 22 in Neurenberg had als voordeel dat het in rechtstreekse verbinding stond met de ernaast gelegen gevangenis en dat vlakbij Amerikaanse troepen konden worden gelegerd. Deze zorgden voor de logistiek en waarborgden de veiligheid rondom het tribunaal. Als tegemoetkoming aan de Russen werd wel afgesproken dat de permanente zetel van de rechtbank in Berlijn zou zijn (artikel 22 van het handvest).

Neurenberg is een historische stad met een geschiedenis van eeuwen. Van oudsher was het de vestigingsplaats van veel kunstenaars, zoals de kunstschilder Albrecht Dührer, de klokkenmaker Peter Henlein en de dichter en toneelschrijver Hans Sachs. Het fungeerde ook als decor voor Die Meistersinger, de bekende opera van de componist Richard Wagner. De nazi’s hadden volgens de geallieerden de traditie van de stad bedorven. Niet alleen waren er in 1935 de Neurenberger wetten afgekondigd, ook vonden in de stad voor de oorlog de NSDAP-partijdagen plaats. De historicus Leo Kahn merkte in zijn boek in 1980 dan ook op dat Neurenberg zowel het beste als het slechtste van het Duitse volk symboliseerde.

Als gevolg van twee Britse luchtaanvallen in 1945 was het middeleeuwse centrum van de stad voor een deel verwoest. Ook het Paleis van Justitie was beschadigd door een aantal bominslagen en een als gevolg daarvan uitgebroken brand. Er werden miljoenen besteed om het gebouw op tijd klaar te krijgen voor het proces. Dit lukte onder andere door de inzet van Duitse krijgsgevangenen. Tussen twee zalen werd een muur verwijderd. De zo ontstane ruimte werd aangeduid als Court room 600. Deze ruimte was groot genoeg om onderdak te bieden aan de honderden juristen, stafleden, tolken, griffiers, journalisten en andere belangstellenden. De rechters zaten aan de westelijke zijde, daar tegenover bevond zich de beklaagdebank. Een afgesloten corridor verbond deze met de gevangenis. In het noordelijk deel stonden vier tafels voor de openbaar aanklagers. Daarachter bevond zich een bank voor de pers en daarboven de bezoekersgalerij. Het gebouw werd (zeer)streng bewaakt. Men vreesde een aanslag van oud-nazi’s op de procesvoerders of van slachtoffers op de verdachten. Er kwam een afgesloten corridor van gevangenis naar Paleis van Justitie. Alle verdachten kregen van tevoren een plaats aangewezen in de rechtszaal, Hermann Göring werd gezien als hoofdverdachte. Een rol die hij graag op zich nam.

Het proces werd gevoerd in zowel het Duits, het Engels, het Frans en in het Russisch. Er werd, op voorstel van Jackson ,gekozen voor simultaanvertaling. Het betrof een toen recent ontwikkeld systeem, dat gratis ter beschikking werd gesteld door het Amerikaanse informaticaconcern IBM. Eerst waren er nog veel klachten, later functioneerde het systeem redelijk goed.

Definitielijst

geallieerden
Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, Italië en Japan gedurende WO 2.
Generalgouvernement
Dat deel van het Poolse gebied dat sinds september 1939 door de Duitsers was bezet. Was een autonoom deel van Grossdeutschland. In augustus 1941 werd Oost-Galicië aan het Generalgouvernement toegevoegd. Het werd door uitsluitend Duitsers bestuurd onder leiding van Generalgouverneur Hans Frank. Het zou uiteindelijk een volwaardige Duitse provincie moeten worden bevolkt door Duitse kolonisten.
nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Hoofdaanklager Robert H. Jackson
(Bron: Wikimedia)


De gerechtszaal (Court Room 600) in Neurenberg in 1945
(Bron: Wikimedia)


Oud leden van de SS repareren onder toezicht van twee Amerikaanse militairen het Paleis van Justitie in Neurenberg
(Bron: BeeldbankWo2)


Bewakingsposten in de gangen van het Paleis van Justitie in Neurenberg
(Bron: BeeldbankWo2)

Informatie

Artikel door:
Wesley Dankers
Geplaatst op:
07-11-2017
Laatst gewijzigd:
26-04-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.