U-Boat 977

Titel: U-Boat 977 - The true story of the U-boat that escaped to Argentina
Schrijver: Heinz Schaeffer
Uitgever: Greenhill Books
Uitgebracht: 2017
Taal: Engels
Pagina's: 171
ISBN: 9781784382490
Omschrijving:

Het is mei 1945. Eťn van de Duitse onderzeeboten, de U-977, een type VII uit 1943, bevindt zich op zee voor de kust van Noorwegen. Na twee jaar dienst gedaan te hebben als trainingschip wordt de onderzeeboot op een operationele missie gestuurd om bij het Britse Southampton alle schepen in de haven te torpederen. Het einde van de oorlog verandert echter de bestemming.

Als na de capitulatie van Duitsland alle Duitse militairen het bevel krijgen zich over geven, besluit de commandant, Oberleutnant zur See Heinz Schaeffer, naar ArgentiniŽ te varen om zich daar over te geven. De aanleiding hiervoor vormt volgens hem de Duitse propaganda van Joseph Goebbels, waarin gewaarschuwd wordt voor het lot van krijgsgevangenen, waarbij herinneringen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een rol spelen. De bevelvoerder hoopt op betere levensomstandigheden in ArgentiniŽ, waar een erg grote Duitse gemeenschap woont. Schaeffer geeft van tevoren getrouwde mannen de mogelijkheid om aan wal te gaan. Een deel gaat in op het aanbod en wordt in Noorwegen aan land gebracht. De U-977 vaart daarna naar ArgentiniŽ.

De commandant schrijft in 1950 zijn verhaal op. Het Duitstalige boek ĎU-977 - 66 Tage unter Wasserí is de eerste naoorlogse autobiografie van een voormalige U-bootofficier. Het werd in 1952 voor het eerst gepubliceerd. Er volgden verschillende herdrukken, ook van de Engelse vertaling. In 2017 werd de vertaling opnieuw heruitgegeven onder de titel ĎU-boat 977í. Het boek bevat dus het verhaal van commandant Schaeffer zelf. De eerste jaren is hij commandant op een opleidingsboot. Behalve over zijn loopbaan gaat het over de evolutie van de U-boot (er zijn verschillende typen die kort beschreven worden) en over het trainen van nieuwe bemanningsleden. Vervolgens gaat het over het gereedmaken van de boot voor het echte werk, de strijd op zee.

Tijdens de latere reis naar ArgentiniŽ is er van alles aan de hand: de boot moet onder water duiken als deze wordt aangevallen door geallieerde vliegtuigen, dieptebommen moeten worden ontweken en een bevoorrading door een andere U-boot vindt plaats. Het eerste deel van de reis vindt grotendeels onder water plaats en beslaat een periode van 66 dagen, van circa half mei tot en met half juli. Dan volgt een korte pauze in KaapverdiŽ en volgt rest van de reis, waarbij de onderzeeŽr afwisselend boven en onder water vaart.

De aankomst in Mar del Plata in ArgentiniŽ vindt plaats op 17 augustus, na 99 dagen, een reis van 7.644 zeemijlen (14.157 km). De bemanningsleden worden uitgeleverd aan de Amerikanen en verhoord. De U-977 wordt door de Amerikaanse marine in beslag genomen en tot zinken gebracht in 1946, toen de onderzeeŽr als doelwit werd gebruikt bij een oefening voor een zeeslag. Schaeffer wordt in 1947 vrijgelaten uit gevangenschap en trouwt met een Argentijnse van Duitse afkomst.

Het boek heeft een voorwoord van Marcus Faulkner, een Britse historicus die zich heeft gespecialiseerd in marine- en inlichtingengeschiedenis. Schaeffers verslag is een boeiend verhaal en leest erg prettig. Het bevat enige tegenstrijdigheden ten opzichte van geallieerde onderzoekrapporten, bijvoorbeeld met betrekking tot datums. De hieruit ontstane onduidelijkheid heeft geleid tot wilde geruchten, waaronder de bewering dat de onderzeeŽr hoge Duitse militairen of Adolf Hitler vervoerd zou hebben. Dit verslag ontkracht echter al deze speculaties en vertelt een verhaal dat zonder deze sensationele verzinsels al avontuurlijk genoeg is.

Beoordeling: Zeer goed

Definitielijst

capitulatie
Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
propaganda
Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.
U-boot
Duitse benaming voor onderzeeboot. Duitse U(ntersee)-boten hebben tot in mei 1943 een belangrijke rol gespeeld in de oorlogvoering. Ook veel vracht- en passagiersboten werden door deze sluipmoordenaars van de zee getorpedeerd en tot zinken gebracht.

Afbeeldingen


Bestel nu bij bol.com

Bestel nu bij amazon.com

Informatie

Artikel door:
Wijnand de Gelder
Geplaatst op:
13-08-2018
Laatst gewijzigd:
14-08-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.