Maduro, George

Meidagen 1940 herovering van villa Dorrepaal

Bij de mobilisatie van Nederland in 1939 werd ook George Maduro opgeroepen. Toen op 10 mei 1940 Nederland werd aangevallen door Duitsland, kreeg Maduro de kans zich te onderscheiden. Op 10 mei 1940 begon de Duitse invasie van Nederland (Fall Gelb) en waren Duitse parachutisten geland rondom vliegveld Ypenburg bij Den Haag. Nabij de Oude Tolbrug, die over het kanaal de Vliet ligt, hadden zij zich verschanst in een oude villa, genaamd Dorrepaal. Hoewel de parachutisten geland waren rondom de villa, waren zij er die dag nog niet in geslaagd om over de brug Den Haag binnen te trekken. Een klein detachement onervaren Nederlandse militairen, onder leiding van korporaal Hekhuizen van de luchtdoelartillerie, hield stand aan de andere kant van de brug in de villa Heeswijk, maar hadden hulp nodig.

Daarop werd Maduro er heen gestuurd vanaf de Juliana van Stolberglaan met 14 manschappen, een wachtmeester en een mitrailleur. Eerder die dag had hij een detachement trekkers, verbouwde vrachtwagens, naar de Juliana van Stolberglaan begeleidt. Met drie van deze trekkers vertrokken Maduro en zijn mannen richting de Vliet. De wachtmeester bleef later met vier mannen de voertuigen bewaken, terwijl Maduro met zijn troepen de situatie opnam vanaf de andere kant van het kanaal. Om sterker over te komen op de Duitsers liet Maduro de mitrailleur regelmatig van positie wisselen. Ondertussen zocht hij contact met een naburige eenheid en gaf hij aan dat villa Dorrepaal wel terug te veroveren was. Nadat hij toestemming had gekregen en er een stuk pantserafweergeschut beschikbaar was gesteld, maakte Maduro zijn plan op. In de tussentijd werd er nog steeds gevuurd door de Nederlanders en de Duitsers. Een Nederlandse soldaat werd door zijn knie geschoten, terwijl een ander een kogel op de grendel van zijn karabijn kreeg.

‘Ik verdeelde mijn manschappen in drie groepen; de eerste, onder mijn onmiddellijke bevel zou de Oude Tolbrug overgaan en trachten de villa in de flank binnen te dringen, de tweede onder bevel van de sergeant der infanterie zou onmiddellijk de eerste groep volgen en proberen langs de voorzijde binnen te dringen. Aan een vaandrig van de luchtdoelartillerie deelde ik mede, dat in geval ik mocht sneuvelen het bevel over het geheel op hem over ging. De derde groep liet ik achter om de mitrailleur te bedienen, die vuur moest brengen tussen de eerste twee groepen door.’ Ondertussen was er een sergeant-majoor gearriveerd met een stuk pantserafweergeschut. Deze werd zo opgesteld dat die op Dorrepaal kon vuren, maar niet zichtbaar was voor de Duitsers. Het geschut kreeg de opdracht om vijf schoten te lossen en daarna zouden de soldaten de brug over stormen. Achteraan liep een vaandrig om de groepen sneller te laten lopen.

‘Toen ik geheel gereed was voor de aanval, gaf ik het afgesproken sein aan de sergeant-majoor en onmiddellijk na het vijfde schot stormde ik de Oude Tolbrug over, gevolgd door de eerste en de tweede groep. Gedurende deze aanval werd voortdurend gevuurd vanuit de villa maar het vuur nam af naarmate ik de villa naderde.’ Maduro werd gevolgd door korporaal Hekhuizen en de soldaten Van den Manakker en Glim. Op de brug vielen gewonden, maar het Duitse vuren werd minder zodra ze dichter bij de villa kwamen. Via de tuin kwam Maduro met korporaal Hekhuizen in de villa. In het huis klonk gestamp van voeten en het gekraak van gebroken glas. Binnen ontmoette Maduro echter de sergeant, die met de tweede groep was meegekomen. Onmiddellijk liet Maduro het huis omsingelen door zijn soldaten, terwijl hij het huis doorzocht. Bij de kelder kwamen vier oude vrouwen naar boven, die zeiden dat er Duitsers beneden zaten. ‘Ik riep in de kelder: "Hände hoch, nicht schiessen," waarop geantwoord werd: "wir schiessen", daarop ging de korporaal [Hekhuizen] op mijn last de keldertrap af en schoot in de kelder. De richting van de keldertrap stond loodrecht op den eigenlijke kelder, zodat ik daar niet rechtstreeks in kon zien. Ik hoorde kreten van pijn en onmiddellijk daarop: "Bitte, nicht mehr schiessen," waarop ik het vuren staakte en de Duitsers beval één voor één met opgeheven handen naar boven te komen. 'Zeven Duitse parachutisten kwamen achtereenvolgens naar boven; werden door mijn manschappen ontwapend en naar buiten geleid. Bij deze Duitsers waren twee licht gewonden. Buiten komende werden mij nog vier Duitsers voorgeleid, die achter het terrein waren aangetroffen.’

Voor het wegleiden van de krijgsgevangenen was echter een officier nodig, dus Maduro moest hen zelf wegvoeren. Bij de villa werden twee lichte mitrailleurs buitgemaakt en een aantal automatische pistolen en handgranaten. Later in de meidagen schoten mannen onder het commando van Maduro twee vermeende spionnen dood. Voor deze daad werd hij enige tijd door de Duitsers gevangen gezet in het Oranjehotel, de bijnaam van de gevangenis in Scheveningen, omdat zij wilden weten wie dit gedaan hadden. Omdat Maduro zei dat hij het niet wist, werd hij na enige tijd vrijgelaten.

    

Definitielijst

infanterie
Het voetvolk van een leger (infanterist).
invasie
Gewapende inval.
karabijn
Een al dan niet automatisch wapen met een geringer ballistisch vermogen dan een geweer van hetzelfde kaliber, veroorzaakt door een kortere loop. Het effectief vuur varieert van 200 tot 300 m.
mitrailleur
Machinegeweer, een automatisch, zwaar snelvuurwapen.
mobilisatie
Een leger in staat van oorlog brengen, dus eigenlijk de overgang van vredestoestand naar oorlogstoestand. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd op 29 augustus 1939.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Oude Tolbrug over de Vliet, gezien vanaf de positie waar tijdens de meidagen 1940 een op villa Dorrepaal gericht stuk pantserafweergeschut stond.
(Bron: NIMH)


Gezicht vanuit de tuin van villa Dorrepaal op villa Heeswijk.
(Bron: NIMH)


Villa Dorrepaal.
(Bron: NIMH)


Villa Dorrepaal. Het terras waarover luitenant G.J.L. Maduro het huis binnendrong.
(Bron: NIMH)


Een cel in het Oranjehotel.
(Bron: Stichting Oranjehotel)

Informatie

Artikel door:
Samuel de Korte
Geplaatst op:
03-09-2018
Laatst gewijzigd:
25-11-2018
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.