Mulberry havens t.b.v. Overlord

Bevoorradingsproblemen

Inhoudsopgave

Bevoorradingsproblemen
De invasie van de geallieerden op het vasteland van Europa bracht diverse problemen met zich mee waarbij het bevoorradingsprobleem een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste was. Naast het bevoorraden van de troepen die reeds geland waren dienden er ook nieuwe troepen aan land gezet te worden om de strijdmacht uit te breiden. Ook deze troepen moesten hierna weer bevoorraad te worden.

Mogelijke oplossingen voor het bevoorradingsprobleem van een landing in NormandiŽ waren met een frontale aanval een grote haven veroveren of voorraden op het strand afzetten met landingsschepen.
Voor de raid op Dieppe werd het veroveren van een grote haven al als vrijwel onmogelijk beschouwd omdat de Duitse Atlantikwall het sterkst was rondom havens. Ook zouden Duitse troepen haveninstallaties dermate ondermijnen en vernietigen dat het maanden kon duren voordat deze volledig operationeel zouden zijn en dus ongeschikt voor de bevoorrading na een landing.

De mogelijkheid voor het afzetten van voorraden, troepen en voertuigen direct op het strand met landingsvaartuigen werd gezien als een mogelijke kortetermijnoplossing, maar zou onvoldoende capaciteit hebben voor de structurele aanvoer van voorraden. Bevoorradingsschepen zouden de goederen moeten overslaan in landingsboten of op pontons die naar de kust zouden varen waarna ze in vrachtwagens werden geladen. De landingsboten zouden bij het veelvuldig op het strand lopen slijtage aan de bodem krijgen en zo extra onderhoud nodig hebben. Ook kon men dit maar eenmaal per eb en vloed doen, omdat landingsboten opnieuw moesten wachten op hoog water voordat ze weer los zouden komen van het strand. De aanvoer zou dan bijzonder traag verlopen of er zou een extreem groot aantal vaartuigen voor nodig zijn. Ook diverse kleine vissershavens langs de kust konden hun bijdrage leveren, maar die boden te weinig capaciteit.

Transportation 5 (Tn.5)
Onder leiding van Major Allan H. Beckett werd er begin 1941 een nieuwe organisatie binnen het Ministerie van Defensie opgericht dat de titel Transportation 5 (Tn.5) kreeg. Tn.5 kreeg als taak om havenfaciliteiten met de daarbij behorende zaken als baggerschepen, drijvende kranen, reparatieschepen en ook de bouw van enkele spoorlijnen te beheren in Engeland. De ervaring die deze organisatie hiermee had opgedaan en de training van gekwalificeerd personeel dat daarbij hoorde, maakte Tn.5 de ideale organisatie om tot een oplossing te komen voor het bevoorradingsprobleem.

Drijvende havens
De oplossing van het bevoorradingsprobleem had Tn.5 gevonden in de vorm van drijvende havens. Verschillende onderdelen die voor zoín drijvende haven gebruikt konden worden waren al door Tn.5 uitgedacht voor andere toepassingen. Sommige onderdelen waren zelfs al in het stadium van prototype en ondergingen tests in bijvoorbeeld stormachtig weer.

Het plan van Tn.5 voorzag in een drijvende haven welke in onderdelen in Groot-BrittanniŽ werd gebouwd en naar de invasieplaats werd gesleept met sleepboten, zodat het op locatie gemonteerd kon worden. Deze opzet werd aanvankelijk weinig enthousiast ontvangen door de adembenemende complexiteit in ontwerp, planning en geheimhouding. Echter op 23 augustus 1943 tijdens de Largs-conferentie waar een groot aantal personen aanwezig was die met de planning van Overlord te maken had, werd er door de persoonlijke inzet van Lord Louis Mountbatten overeenstemming bereikt over het plan. Tijdens de Quebec-conferentie genaamd Quadrant werd het COSSAC-plan (algeheel plan voor operatie Overlord) aangenomen door onder andere Franklin Roosevelt en Winston Churchill. Een van de punten daarvan was een drijvende haven. Er werd hierop een centraal gezag in het leven geroepen dat het ontwerp en de bouw van speciale pieren, kunstmatige havens, golfbrekers en de ontwikkeling van de veroverde havens zou organiseren en beheren. Voor het commando over de twee kunstmatige havens werd op een later tijdstip vice-admiraal W. G. Tennant benoemd. Tennant werd gekozen omdat hij bij de evacuatie uit Duinkerken zijn kwaliteiten bewezen had.

Terwijl het hele project van een drijvende haven al geruime tijd gaande was werd de codenaam Mulberry voor het project gekozen. Tijdens de Quebec-conferentie in 1943 werd besloten dat er niet ťťn maar twee kunstmatige havens moesten komen genaamd Mulberry A voor de Amerikanen bij Colleville en Mulberry B voor de Britten bij Arromanches. Er werd bepaald dat de havenonderdelen gereed dienden te zijn in mei 1944 en dat de haven in twee weken op locatie gemonteerd moest kunnen worden en een capaciteit moest hebben die vergelijkbaar was met de haven van Dover (6.000 ton en 1.250 voertuigen per dag).

Bevoorradingsplan
De gehele bevoorrading van de troepen in NormandiŽ kwam maar voor een deel voor de rekening van de twee kunstmatige havens. De haven van Cherbourg diende zo snel mogelijk veroverd en operationeel gemaakt te worden al zou dit volgens schatting zeker twee maanden gaan duren na een verovering. De kleine vissershavens die binnen het landingsgebied vielen zoals Carentan, Grandcamp, Isigny, Barfleur en St. Vaast leverden allemaal vanaf enkele weken na de landing hun aandeel, hoewel ze bij eb onbruikbaar waren.

De invasiestranden die geen kunstmatige haven kregen werden voorzien van golfbrekers. Op deze manier werd een beschut deel op het strand gecreŽerd zodat ook hier met landingsschepen gelost kon worden. Deze golfbrekers bestonden uit gezonken blokkadeschepen en caissons.

Definitielijst

geallieerden
Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.
invasie
Gewapende inval.
operatie Overlord
De overkoepelende strategische planning voor de Geallieerde landing op de Normandische kust in juni 1944 t/m 90 dagen na D-Day.
raid
Snelle militaire overval in vijandelijk gebied.
Transportation 5 (Tn.5)
Afdeling onder het Britse ministerie van defensie dat verantwoordelijk was voor haven- en treinfaciliteiten. Deze afdeling was ook verantwoordelijk voor ontwerp en bouw van de Mulberry havens.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Overzicht van de kunstmatige haven bij Arromanches


Totaal beeld van de Mulberry B haven "Port Winston" in September 1944.
(Bron: Wikipedia)

Informatie

Artikel door:
Frank van der Drift
Geplaatst op:
17-07-2004
Laatst gewijzigd:
30-05-2015
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.