<<< Terug
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
 
Identification Friend-Foe (IFF) Kleine zender aan boord van een vliegtuig om de radar operator aan de grond te laten weten of een toestel vijandig is of niet.  
Ideologie Het geheel van beginselen en ideeŽn van een bepaald stelsel.  
IJzeren Kruis Duitse militaire onderscheiding, vertaling vanuit het Duits. Zie: Eisernes Kreuz.  
Imperialisme Het streven van een staat naar sterke uitbreiding van zijn grondgebied. Na WO II kreeg het begrip meer een culturele en economische lading dan dat er sprake is van een daadwerkelijke onderwerping van het gebied.  
Incendiary munitions Brandstichtende ammunitie. Napalm, termiet en witte fosfor.  
Indoctrinatie Het, eventueel onder dwang, bijbrengen van een bepaalde mening of politieke leer. Deze dient dan verder kritiekloos te worden aanvaard.  
Infanterie Het voetvolk van een leger (infanterist).  
Infiltratie Het binnendringen.  
Inflatie Een langdurig economisch proces van algemene prijsstijging en geldontwaarding (koopkrachtdaling van het geld).  
Inkwartiering Het onderbrengen van soldaten bij particulieren.  
Interbellum Het tijdvak tussen WO I en WO II.  
Internationale Brigade Tijdens de Spaanse Burgeroorlog een uit verschillende nationaliteiten bestaande groep van strijders, die de kant van de Volksfrontregering hadden gekozen.  
Inundatie Het met opzet onder water zetten van land met als doel de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen.  
Invasie Gewapende inval.  
Invloedssfeer Gebied waar een staat veel invloed kan laten gelden, meestal onder stilzwijgende goedkeuring van andere staten.  
Island Hopping Amerikaanse strategie, om door van eiland naar eiland te gaan, het verloren gegane terrein in de Pacific tijdens WO II te heroveren.  
Isolationisme Politiek van de VS om zich niet te bemoeien met buitenlandse aangelegenheden, wat ook het geval was tot de aanval op Pearl Harbor (december 1941).  
 

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.