<<< Terug
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
 
Landdag De volksvertegenwoordiging van een Duitse deelstaat.  
Landstorm Vůůr WO II de benaming voor verschillende, uit vrijwilligers bestaande formaties van de landmacht in Nederland. De Landstorm werd kort na de Duitse inval in 1940 door de bezetter ontbonden.  
Landstorm Nederland Een tijdens de Duitse bezetting in Nederland gelegerde territoriale eenheid van de Waffen-SS, vnl. bestaande uit Nederlandse vrijwilligers. Zij werd in maart 1943 ingesteld onder de naam Landwacht, maar toen later in het jaar een organisatie onder de naam Landwacht Nederland werd opgericht, werd haar naam gewijzigd in Landstorm. De Landstorm is aan het front tegen de geallieerden ingezet. De grootste omvang heeft 8000 man bedragen.  
Landwacht Tijdens de bezetting gewapende NSB-ers met politiebevoegheden.  
Laskaren Indische matrozen.  
Lazarettschiffverband Een Duits verband in bezet Nederland dat bestond uit in beslag genomen mijnenvegers en sleepboten. De taak van het verband was om gecrashte vliegers uit zee op te pikken. Per januari 1941 werd het verband omgezet in de Nederlandse Zeereddingsdienst.  
LB Landing Barge (zonder motor en hellingbaan)  
LBC Landing Barge Cable  
LBE Landing Barge Emergency Repair  
LBF Landing Barge Flak  
LBG Landing Barge Gun  
LBK Landing Barge Kitchen  
LBO Landing Barge Oil  
LBR Landing Barge Ramp (zonder motor)  
LBV Landing Barge Vehicle  
LBW Landing Barge Water  
Lebensborn Programma van de SS met als doel het kweken van een Arisch superras. In speciale pleeghuizen werden Arische vrouwen bevrucht door Arische SS-ers.  
Lebensraum Nazi-term waarmee werd aan gegeven dat het overbevolkte Duitsland nieuwe gebieden (levensruimte) nodig had om te kunnen bestaan.  
Leibstandarte Elitetroepen. Oorspronkelijk de lijfwacht van Hitler, groeide van gemotoriseerd infanterieregiment uit tot een Pantserdivisie. artikel
Lend-Lease Act Leen-pacht regeling (1941). Regeling waardoor geallieerde landen wapens 'leenden' van de Verenigde Staten.  
Leningrad, Slag bij De stad hield 900 dagen stand tegen de Duitse belegeraars (aug 1941- jan 1944).  
Lichtenstein Duits AI radar systeem aan boord van een nachtjager.  
Lidice Dorp in TsjechiŽ dat in 1942 als represaille op de moord op Rheinhard Heydrich met de grond gelijk gemaakt werd. De mannen werden gefusilleerd en de vrouwen afgevoerd naar een concentratiekamp.  
Liquideren Uitschakelen, uit de weg ruimen.  
LL-tuig Mijnenveegtuig tegen magnetische mijnen. Een lange kabel, voortgetrokken door een mijnenveger. werd onder hoogspanning gebracht en verstoorde het magnetisch veld van de mijn die hierdoor tot ontploffing kwam.  
Locarno, conferentie van Conferentie in 1925 met als resultaat onder andere een overeenkomst tussen Duitsland en Frankrijk ter garandering van de gemeenschappelijke grenzen.  
Loopgraafvoet Infectie die ontstaat bij een langdurige blootstelling van de voeten aan vochtigheid en kou. Daardoor kan afsterven van weefsel optreden en bij gebrek aan behandeling leiden tot amputatie.  
Lubbe, Marinus van der Marinus van der Lubbe. Nederlands communistisch activist. Door de Naziís ter dood gebracht na het stichten van brand in het rijksdaggebouw (1934).  
Luchtbrug Verbinding door de lucht, met een belegerd of geblokkeerd gebied.  
Luftschutz Duitse maatregelen die genomen werden om onder andere steden en burgers te beschermen tegen luchtaanvallen.  
Luftwaffe Duitse luchtmacht.  
Luger Wapenontwerper. Tevens beroemde (foutieve) bijnaam voor het Duitse (PO8) 9mm pistool.  
 

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.