Go2War2.nl - foto

foto niet geladen

Station "Haudegen", Wordie Bay, Rijpfjord, Noord-Oostland van Spitsbergen, vroeg in de zomer van 1945.
(Bron: Dr. Eckart Dege)