Go2War2.nl - foto

foto niet geladen

Pyle genoot het respect van militairen omdat hij geen voorkeursbehandeling eiste en leefde zoals zij leefden. Hij at dezelfde rantsoenen.
(Bron: Indiana University)