Go2War2.nl - foto

foto niet geladen

Gerard Callenburgh en Tjerk Hiddes in aanbouw bij de RDM in 1940.
(Bron: Peter Kimenai Go2War2)